Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Welcome to my super luxurious kitchen fon an evening of cooking and banal and cliched conversation...


Rédigé par Paul Lismore le Jeudi 10 Septembre 2020Oui, Mauriciens/Mauriciennes, rant dan mo zoli la cuisine kot mo pou sey fer zot koir ki mo parey kouma zot, ki mo la vi bien ordiner, ki mo manz meme manzer ki zot malgre ki zot pa pou kappav afford sa gro poisson ki mo invite special pou cuit ...

Mai avan mo fer sa, laisse mo fer sire ki camera angle la pa montrer kouma mo pa mank pitaye ditou, et ki mo la cuisine pa sa gran ou super luxe ki zot kapav koir li eter...Laisse mo dire ou, tou mo ekipman la cuisine de luxe sorti depi vante a lencan, ou kouma anglais dire, from the back of a lorry. Mo pa sa riche la, moi!

Mo pou fer ene seri videos kot mo ban invites pou ban gran serviteurs du pays ki pou montrer nou kouma aprer zot in bien kokin, sorry servi, nou pays, zot relax avek ene ti repa ki zot meme cuit. Ban vre patriots sa...Ala mo la liste:

1/ Semaine prochain, Navin Ramgoolam pou montrer nou kouma fer ene zoli rougay sounouk, avek so cotomili, et ene lentille zone et bien zepicees pou al ar sa. Miam Miam! C ene recette ki kapav fer ou perdi la tete sa! Et ki kapav fer ou blier ki ou ki Premier Ministre et fer madame la koir ki pays la pou mari sorma sa...

2/ Zis aprer sa, Pravind Kumar Jugnauth pou montrer nou kouma ninporte ki kalite la viande pourri kapav fer ene bon briani...Facile pou li sa, parski sak semaine li nomme ene ou 2 la viande pourri pou pran sarz nou ban institutions. Lady Macbeth pou la et li pou montrer kouma si Pravin Kumar Jugnauth pa nomme so la viande pourri, li pou fer Ganoo met so kravatte, sorry Ravat, en ba lao...

3/ Zaza pou vine montrer nou ki li ena gran lexperians bouillabaisse, et aster ki nou poisson in fini renpli ar diluil Wakasho, so bouillabaisse pou vreman rezilta lor rezilta! Parey kouma kan so depite boire et condirer et rezilta, c la mort ene pieton...

4/ Berenger pou fer so plat special, "le galimatia du jour", kot si ban ingredients pa lor la tab, li pou mari amerder! Mo bizin fer sire ki li pa walk out...

5/ Highlight sa program la, c kan ban zavokas pou compete avek ban zourlanus pou montrer ki san la ki kapav fer menu pli cher et en mem tan koz pou ene hr tan lor integrite, professionalisme, code de conduite, deontolozi, et sipaki lot lozi enkor. Pou ene conpetition extra serier entra sa 2 groupe la, et seki gagne sa prix "Hypocrisy Challenge Cup" la, pou bien merite sa prix la.

6/ Pou ena ene programme entier kot dimoune ki in gagne gro pension a vie depi laz 30 ans ou meme 40 ans pou montrer nou kouma zot in bien servi zot meme, sorry nou pays...C ban dimoune ki ban kouyons kouma nou in vote zot dan parlman zis 2 fois, alor bizin donne zot ene gro pension ziska zot krever, non? 

7/ Ban ex Presidents, ex Vice Presidents pou ena ene programme special pou zot, kot zot pou fer lobster bisque avek zot ti pension Rs 200-250,000 par moi tax free ziska zot mort....Et zot pou dire nou kouma la pauvrete ene bien bezer zafer et kouma zot sagrin truv sa kantite dimoune mizer dan nou pays...

8/ Mo peur pou fer ene program kot ban soidizan "Politologues", ki vreman ban gogotologues ou sousoutologues, pou saken montrer kisan la ki pli for lor stating the obvious, mai ki sey fer sa paret kouma dire ene zafer bien intelizan ki zot p dire. Mo koir le defi ki pou bizin organiz sa session la, parski zot mari kontan sa ban mizerab la...

9/ Mo pa pou blier nou zenesse! Alor, pou ena ene specialman pou ban ki kontan met zot kaskette a lenver, ki apel zot tou "bro", Ki penser ki zot akters alor tou video ki zot fer bizin ena zot meme la dan, ki koz dinozor meme kan zot sel anbition c renplace dinozor par zot meme et avek tou privilez ban dinozor. O menu sa zour la, soi ene bon Mc Donald, ou ene Nando, ou ene Kebab, parski li facile pou asseter et pa bizin cuit ene ferfoute...

10/ Dernier programme li pou lor ban dimounes bien riche, ki souvan in vine riche par koription/konnektion, ki pou montrer nou kouma zot bien kontan manz bredes et diri blanc....Sa pou montrer nou ki zot parey kouma nou, soidizan..Parey kouma ban 'interviews' dan zournal kot pli gran question a sa ban dimoune la, " Votre plat preferee?", reponse la touzour: Ene bon lentille, en ti rougay lor diriz blanc...

Sa ban programmes la pou bien revolutioner! Sa pou montrer nou kouma ban dimounes bien riche, bien kokin, zot parey kouma nou....soidizan


Jeudi 10 Septembre 2020

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H