Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] To koner moi kisan la ?


Rédigé par Paul Lismore le Dimanche 31 Janvier 20211/ Mo ene sel la grain morpa, malgre ki ban mo ve dimoune dire ki pa mo papa sa...Soi dizan ene sef inspekter lekol ti kontan inspekte lady la avan mo ne...

2/ Mo ene zavoka mai oken dimoune pa rapel oken ka la cour ki mo in fer..

3/ Sitan mo ene mari bon dimoune ki ene Morisien dan Londres asseter avek plezir ene zoli boutte la terre pou moi pou Rs 20 millions....

4/ Zot dire ki mo bo frer li meme sef mafia dan Moriste et ki li ene gro graine dan Formasson...Moi mo konne li kom kiken ki kontan asseter la poudre lav linz par tractopel....Zot blame li? Zot in cheker kouma linflation p ogmant tou prix? Alor, pa asseter par kilos! Asseter par tractopelle! You know it makes sense.

5/ Zot problem si mo madam ene champion swimmer ki kontan naz dan swimming pool? Zot problem si so swimming coach, c ene boug ki herezman ena gro nene, alor kan li plonzer, li kapav res en ba dilo pou bien lontan? Sa ki gagne bon maja kan en ba dilo pou lontan!

6/ Mo ene boug fran moi! Si zot kozer, pena kata kata ar moi! Mo poursuiv zot pou otan larzan ki zot pou oblizer met lamoresse avek trous kan zot paye moi domaz! Zot pa pou ressi roule zot la cuisine kan mo fini ar zot!

7/ Mo ena ene la haine terib kont les reins! Oui, kot mo passer, mo kasse les reins moi! (" pssst boss! pa kasse les reins, do! La poudre la rant dan nene sa, pa dan les reins, alor sey kasse nene plito...")

8/ Mo pou san pitie! Si ou fer crime, si ou kokin, meme si ou konne moi ou ou fami ar moi, mo pou san pitie! (pssst! Boss, fer atansion! Si kumsa, ou pou res zis 2-3 zoaves dan ou cabinet!)

9/ Mo ene patriote! Sa v dire ki kan la bank pa asser gran pou garde tou mo pitaye, mo aide ban pays etranzer et mo avoy mo kass la ba. Moriste ki gagner kan mo fer sa! Mo bien kontan ki mo ban dimounes fer parey! Ban vrai patriotes sa!

10/ Mo ena ene sel faibless: Mo gagne wet dreams kan mo pense sa rido ki ban bon dimounes, ban "croyants", kontan met lor mo zepol avan mo fer mo meeting. Mo bien kontan sa ban sociokultchurel la, parski zot tou rier, meme kan mo 'jokes' fer lezot gagne envi pete....

11/ Laisse mo re dire zot! Ene match football bizin zouer ziska so finission! Meme si larbitre mo mam, VAR en ba control MT kot Sherry Darling pou donne moi tou decision en mo faveur et pou efface tou videos kot montrer ban la in score ene zoli goal kont moi...Sa ki ene vrai patriote! Ene sans ban chef la police p enkor aprane zouer Atari version les annees 1970, et pa konne ene ferfoute dan zafer CCTV...

13/ Mo ene mari bon dimoune moi! C akoz sa ki mo ena sa kantite advisers ki vreman bobok, ki pa konne ene ferfoute, mai ki fer moi gagne extra bon parski pena personne ki souce pli bien ki zot! Dire moi ene kou: Zot konne kiken ki pou employ sa ban idiots la? Non, mo leker tro bon, moi...

12/ Mo la pou servi mo pays! C moi ki zot mari, meme si zafer la pa travay tro bien! Mo bizin koumans servi swimming pool moi oussi...

Dimanche 31 Janvier 2021

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H