Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] The terrible hypocrisy and arrogance of Obeedoobeedoo


Rédigé par Paul Lismore le Vendredi 3 Mars 2023[Paul Lismore] The terrible hypocrisy and arrogance of Obeedoobeedoo
I know some of you like the way he makes speeches in English or French, even though he sounds as if he has shoved a hot, boiled potato in his mouth.

To each, his own as they say, i.e. every person is entitled to his or her personal preferences and tastes. But I can't help looking behind the facade of the servile, grovelling, greasy, oleaginous public face that he carefully presents to us. 

A nou guet seki ena derrier sa la guele ki li avek gran soin rode fer dimoune koir ki ene mari bon dimoune sa. Laisse mo donne zot zis 2 lexanp kouma so hypokrizi vreman extraordinaire:

1/ Dan ene gro l'hiver, li bour ene kantite dimoune mizer deor et fer kraz zot miserable little "houses", parski zot ban "squatters" sa! Sa v dire ki zot p res lor la terre gouvernman (State/Crown lands) san permission. Kouma nou kone, zis ban ki koir ki zot kk senti kouma Chanel No 5 ki en droit pran la terre State Lands... kouma Obeedoobeedoo li meme ki ena mo koir 3-4 portions, including canpman pied dan lo, ki mo esperer climate change pou fer li biento res en ba dilo tou le tan...

Lor ban squatters, Obeedoobeedoo ti travay mari vite, kouma dire mousse jaune in pik so fesse...

2/ Konpar sa avek nou "patriote" Franklin, ki sitan ene bon dimoune ki Special Shit Team pran li kom zot zenfan gatee...Pa kone ki ministre bankal ti donne ene terrain de 50 arpents dan Riviere Noire a bail a ene groupe Russe pou ranz lotel soidizan. Mai ban Russes in bourrer, possib akoz Franklin ti p blow kisses at them.... Alor, Franklin, ki touristes kontan renpli so la guele ar gro billets Euros/dollars/Sterling kouma li dire, decide pou pran 50 arpents la pou li! Illegalman! San paye ene sou a gouvernman ou o Ministry of Lands and Housing"

Pa bizin zot devine kisan la ki Minister of Lands and Housing...Oui, le grand Obeedoobeedoo ki pa peur pou avoy gablous kraz lakaz "squatters", mai ki gagne mari constipation kan bizn pran action kont le squatteur Franklin pou li ranne nou nou 50 arpents!

Possib Obeedoobeedoo in excite kan li tande ki Franklin ti plante barils vides en ba sa la terre la....Possib li koir ki diluil pou sorti depi sa la terre la et bon piti Franklin in fini amene so barils pou renpli...Si Jag (Hi! Mo plante zoli zafer, moi!) so lekip konne plante touk maria, b kifer Franklin pa kapav plante diluil li?

Tou dimounes kone aster ki Franklin ti p squat sa 50 arpents la, et pli pire, for criminal purposes! Ene ministre avek ene tigit conpetance et integrite ti pou fini demolire tou ggtri ki Franklin in ranze la ba, if only to show that everyone must obey the law, ti pou poursuiv Franklin pou location sa 50 arpents ki zamai li in paye gouvernman, et ti pou re met sa 50 arpents la dan ministere la terre. 

Ou si li ti ena ene ti conscience enver ban squatters ki li ti met deor et kraz tou, li bien kapav donne saken ene ti boutte sa terrain la...

Ki Obeedoobeedoo in fer ziska ler? Ene ferfoute! Taler li pou fer serman lor so 2 lisien ki li pa kone Franklin ditou li...Ou fer kouma le Cootha du Casernes, " Mo pa o couran de sa ditou, moi"...

Ala ki kalite dimoune malonet ena dan sa ggt gouvernman la...Zot kontan kraz ti dimounes mizer mai zot ferme lizier kan ban bon dimounes kouma Franklin p squat 50 arpents nou la terre!

Vendredi 3 Mars 2023

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H