Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] The forensic experts and master criminologists on Facebook


Rédigé par Paul Lismore le Lundi 22 Août 2022[Paul Lismore] The forensic experts and master criminologists on Facebook
1/ Aster ena boukou Facebookers ki ene sel kou,  zot in dekouver ki pa ena pli bon enqueter ki zot, pli bon expert dan body language sipaki ggtri, ki zot ena lizier X Ray et ki zot in fini kone ki ti ena dan sac la, etc etc...Inspekter Clouseau et Mr Bean bizin pran lessons avek zot lor kouma amene role kouyon. Ban idiots!

2/ Dan post ki mo ti ekrir Samedi, et ki ti based entirely lor O.B. report ekrir par la police, mo ti dire zot ki sa zafer "bag" la pa ti ena oken linportance pou la police sa zour la. Mai ene sel kou, zot p dire ki Tresor Ali Baba ti la dan....Vreman nou ena ban maziciens parmi gablous. Blier Ali Bongo, sa bann la, c ban Ali Chatwas sa!

3/ Ena ti p dire ki Akhil ti p met kiksoz la o larmoire, kouma so prop video montrer. Ban lizie XRay in fini truv la drog tou! Ki gablous dire? Ti ena ene ti p la poudre dan ene tiroir (pa larmoire) et dan tiyo kk en deor lakaz...Et O.B. la police ti montre klerman ki la poudre ti dan sa 2 places la et pa la o larmoire...Mai nou ban experts lor Facebook konne plis, zot...

4/ Sak zour, depi Vendredi, ban Clouseaus lor Facebook p vine avek nouvo theori en fesse, parski zot kontan avale tou seki gablous et ban zourlanus en fesse met dan zot la guele....Zot in vine expert dan oral sex, paret, parski zot pou avale san question, zot... Nepli koz larmoire aster...Aster, c so sac ki zot koze, malgre ki meme la police pa in dire ki ti ena dan sa sac la...Mai dapre "body language" Akhil, sa ban experts la possib koir ki kilot zot fam ti dan so sac tou...

5/ Ziska ler, personne, ni gablou, ni la cour, personne pa enkor confirme ki la drog sa, kot sa sorti, pou Akhil sa, ou kiken in vine ene farmer et in plante sa kot li......Mai ban Clouseaus lor Facebook in fini confirme ki la drog sa...

6/ O.B. la police pa mentionne sac la ditou kan Akil et so 35 return lakaz et la police p vey zot. Par mazik, sak la paret pre kot ene sez plastik dan lakaz, daprer O.B. la police...

7/ Kifer la police pa ti arete Akhil et so 35 AVAN ki zot rant dan lakaz? Gablous ti p vey zot, alor kifer atane ki zot rant dan lakaz, ferm la porte, et lerla koumans krier et bez kout roches, brik? Zot truv any common sense la dan?

8/ Kifer pa aret li en deor lakaz, lerla fouy lakaz? Kifer pa aret li kan li p retourne depi Bambous/Cascavelles, kot zot O.B. dire ki a serious drugs transaction p passe?

9/ Si la police in azir kouma ban anges, kifer sa kantite dezord/degats dan lakaz ene dimoune pou soidizan 53 grams la drog?

10/ Kifer zot in detruire so CCTV et kokin dvd film sa zour la? Parski anges pa ti p azir kouma anges?

Lundi 22 Août 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H