Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Pa tousse Nawaz, Al Khirz, Axcel, Nad ou Kris!


Rédigé par Paul Lismore le Vendredi 11 Novembre 2022[Paul Lismore] Pa tousse Nawaz, Al Khirz, Axcel, Nad ou Kris!
Ki p arive dan sa ggt pays la? Mo truv ene zourlanus bien batiara mai extra gran nwar p dekrir ban zournalis ki ban macro la kwizinne p atake kom ban "drama queens"...Et faller guet ki sa ban gran "patriotes" et "first class journalists" ki p "like" ene post en fesse kumsa, et ki truv sa bien komik...

Ban patriotes kouma Bobok Hureeram, Ken Arianus, Nilen 420cadasamy etc. Ti mank zis zot aplodi sa Rs 400 millions nou larzan ki ene ti ggt in donne Liverpool pou fer Maurisus paret lor lecran pou 2 minutes...ou aplodi ban bon avions ki Arianus in vande pou prix ene sarette bef...Zis sa meme dire zot ki kalite zourlanus mercenaire li ti touletan ete....As they say, birds of a feather flock together. Once MorpIoN News, always a morpion, apparently...Quite Hilla(rious), don't you think?

Bon, a nou fer ene SAJ ar li et pisse ar li et lor li, malgre ki ena sans li pou enjoy 2eme choix la...Li sitan kouyon mai extra gran nwar ki possib li koir ki ene Golden shower, c l'or ki pou koule lor li...

A nou koz ban zafer boukou pli serier kot tou nou institutions in akapare par la kwizinne et kot koription in fini rant dan zot la moelle. Pa vo lapeine koz lor ICAC, parski chuttur ka mou ki en sarz sa ggtri la vreman koir ki li p fer ene mari travay...sirtou kan ti cretin tap so tonkin et dire li, "bon garcon"...

A nou koz sa ggtri ki apel ICTA kot in appoint ban barbares ki ena ene sel expertiz: fer bhai lookhe, mai pionne zis ban seki la kwizinne pense ki ban "anti patriotes" sa. B ki sa ban ggt dan ICTA p vreman dire alor? Ki ban "patriotes" sitan vilain ki pa vo la peine vey zot ou look zot? Parski zamai ki zamai ICTA in poursuiv oken "patriote", malgre ki boukou panne passe sixieme mai koir ki zot kapav met ban lopinion vreman ene fesse et bien degoutan online. Kouma dire ICTA in dire entre zot meme, "ki pou fer, nou bann meme sa. Laisse zot. Apart koz kk, zot pa kone narien, alor nou laisse zot zouir zot Yuman Rites pou freedom of expression, ok?" Mai ban "anti patriotes"? Pou sa, nou met shift system avek cyber patrol unit kot nou vey ban la bien! Et si gagne zot portab kot zot p fer le lisma, bien bon! A nou largue sa a ban prehistoric idiots dan Sun Power sipaki ggtri, ok?, et laisse zot fer sa piblik pou lezot bhai lookhe zouir. Li bon, li pa bon, Lady Macbeth?"

Kouma zot kone, ena boukou zourlanus ki mo pa siporte ditou akoz zot arogance, zot hypokrizi, et role en fesse ki zot amene. Mai mo pou tou le tan defane ninporte ki membre la presse, including sa ban ggt ki truv sikane ban zournalis ki dan bez la kom mari komik. Si ene gouvernman diktater pran action ki immoral et injuste kont ninporte ki zournalis ou zourlanus, mo pou tou le tan pran part la presse. Et mo espere ki lepep entier pou fer parey. Meme si Wazza, ou MorpIoN News, Insane News ou ninporte ki papier souy fesse subir repression depi ninporte ki gouvernman, mo pou defane zot. 

Parski li bien sinp: Si pa ena ene la presse meme nominally independent dan ninporte ki pays, sa v dire ki diktatire in fini rant dan pays la.

Laisse mo salute ene zournalis ki in azir kom responsab, mature, et solidaire avek ban zournalis ki dan bez: Jean Luc Mootoosamy. Well done for your stand. Such a pity that those who are laughing at those being targeted by this crazy government aren't fit to even tie your shoe laces....

Mo re dire: pa tousse sa ban zournalis ki ban gablous en fesse, ban parasites, ban zourlanus mercenaires, et ban morpions in decide pou harass. Lepep pa pou laisse zot passe! 

Vendredi 11 Novembre 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H