Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] PLEASE ASHIT RASHID JAGAI! HELP!!


Rédigé par Paul Lismore le Jeudi 8 Juin 2023[Paul Lismore] PLEASE ASHIT RASHID JAGAI! HELP!!
Li pa possib ki tou sarz ki la police met kont Akil Bissessur, la cour zet zot dan dustbin! Kot nou p alle dan sa pays la? Pa zis sa, gablou Deoraj Callychurn, ki ti met akization kont Akil Bissessur, li meme dan bez!

DPP in advise ki bizin poursuiv le pov Callychurn! Li meme montre le doi, aster DPP p dire li met to le doi dan to trou Kanaka parski nou ki pou montre toi le doi aster! To ta pe, et to plaigner ki to la main fer mal, et bizin poursuiv boug la akoz li met so la guele divan ou poignee?

Jag (Hi! Simiz karo la aide ou kan ou fer lagrikiltire?), c sel dimoune ki kapav dresse sa pays la! Li tousel truv crimes kot personne pa truve, et kom ene bon patriote, li p travay dire pou fer Moriste rant dan Guinness Book of World Records dan conpetition: KI GABLOU IN MET PLIS SARZ PARSKI LI SENTI LI OFFENSE?

Molesting, interfering with the course of justice, perverting, breach of ICTA, etc: Dan so cafe, vreman pena triaz li! Malgre sa, ena ban sovaz ki dire ki so ban akization ena ene connotation sexuel, kouma molesting, "interfering", perverting... Solition la bien sinp, chers compatriotes: Arete molest li ou interfere ar li, or fer ban zafer pervert, ok? Pa tousse nou Jag (Hi! Mo bien sexy ar mo mask, non?).

Jag (Hi! Ene trazedi ki magazin Bourgeon in aret vand simiz karo...Meme sa, ou aboneman avek Bourgeon enkor fort avek sa ban simiz karo ki ou mete tou les zours...), mo pou donne ou info lor Akil Bissessur ki sire san foi la mazistra et DPP pou dire: Oui, ena case la dan!

Zordi, mo ti divan la cour, et kan Akil Bissessur et Sanjeev Teeluckdharry in fini koz ar zourlanus, mo ti p marse derier li. Ene sel kou, li largue ene gro pt ki sitan fort ki mo zorey so tympanic membrane ti kapav perforee! Ene la briz montee, et sa loder la ti fer moi touffee! Ou pa truve ki li in molest moi avek sa loraz la? Et li in interfere avek droits mo nene pou respire lair frai? 

Poursuiv li! San foi la, li pou tasse ar ene sarz molesting et interfere. Li parey kouma sa ban sovaz ki kan dormi, largue ene gro pt, et par mechancete, ki zot koir bien comik, risse molleton lor la tete zot 35 et fer li respire so tripes! Eoula! Kot sa pays la p aller?

Oui, Jag (Hi! pa bizin plante! Anglais apel gandia "shit", san foi la, so shit meme pou fer li tasse!) Lepep entier p depane lor ou! Meme mo pa ena evidence, parski mo pa ti ena ene boutey vide ar moi ki ti kapav kapte loder la, et largue sa dan la cour....

Mai kouma nou kone, dan Moriste pa bizin oken evidence pou met sarz, non? Et si pena, kapav invante non? Apre tou, ki serti pass lexamen sixieme si pa kapav invante apre? Sa ki apel ene vrai patriote!

Jeudi 8 Juin 2023

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H