Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] PKJ, dementi ou confirme sa bande sonore ki redaction MBC in avoy toi et Ken Arianus!


Rédigé par Paul Lismore le Vendredi 23 Juillet 2021Si Pravind pa ene menteur, li bizin fer sa. Ayo! Kifer mo p koumans sa post la avek "Si" kan nou tou koner ki koz menti dan so DNA sa?

In ariv ene sitiation aster kot sak foi li ouver so la guele, nou atane ki gro menti ki pou sorti, suivi avek so sourire en fesse ki dire, soi li ena mo ve gaz dan so vant, ou li gagne bien bon kan li koz menti. Pov diab la, li bizin gagne so plezir dan ninporte ki facon, non? sirtou si plezir fer malice paret ki sa pa dan so agenda...

Ki nou pa in tende depi la cour supreme sa semaine la? Non, zamai li ti kont Metro! C ene inposteur ki lor video ki ti dire, "metro, ene crime sa!". Kan li fer ban gran dimoune zot fausse dents envoler depi zot la bouche kan li promet pou doubler zot pension zis avan election, PA BRIBE ELEKTORAL SA!

So tonton so election ti cancel akoz li ti fer promesse pou ranz ene ti cimetiere... san la p donne larzan ki pa pou li par milliards a preske 300,000 dimounes, et sa pa ene bribe? Zis ene ziz Morisien ki pou truv sa korek....

Aster, Pravind Kumar Jugnauth, sou serman siouplai," devant les juges David Chan et Karun Devi Gunesh-Balaghee, le Premier ministre a déclaré qu’il ne s’ingère jamais dans les nouvelles diffusées par la MBC". Haha! Kisan la ki koir sa? Mo sire meme dimoune avek long la lang et ki kontan chato in bizin pisser ar rier kan zot in tan sa gro menti la....

2 semaines de cela, Redaction MBC in avoy ene lettre a Pravind Jugnauth, avek copi a so serveur di te, Ken Arianus. Lettre la ena enrezistreman kot klerman Lady Macbeth, sa la guele gonflee Rudy Veerachuchundar, Ken, Pravind, etc p donne instriktions et "advice" lor ki items pou met dan zot "le journal" ki zis ban ki pena la cervelle ki guetter. Kifer Pravind pa fer sa 2 bandes sonores la piblik?

Zot koner kouma sa 2 bandes sonores la in ressi al PMO? Parski Anooj the idiot gagne ene ti erection sak foi li montrer staff so portab et ban messaz ki Lady Macbeth avoy li, et kouma li avoy Pravind ene copy "le journal" avan meme broadcast! Souvan Anooj the idiot, parski li vreman ene idiot, met so portable lor loud speaker pou fer staff MBC ecouter ki Lady Macbeth, Ken Arianus, Rudy Chuchundar, ou Pravind p donne instructions lor kouma pou pass tel news item. Lady Macbeth avoy li messaz par WhatsApp tou les zours, et Anooj the idiot sey fer staff peur kan li montrer zot ban messaz la, pou montrer ki li ene gran peto avek gran konektions, meme kan tou dimoune koner ki li vreman ene tonkin nimero 1.

Kan Pravind pou telefone the idiot, li mari exciter: li sote soter kouma ene ti pitin ki in gagne ene client bien riche, et li met PM lor loudspeaker. En meme tan, ene so zom pitin p enrezistrer call la...

Boukou dimoune apel Pravind Jugnauth, le ti cretin. Li vreman merite sa titre la si li pa truver kouma Anooj the idiot ene gran danze pou li et so gouvernman en fesse la. Si li pa bour sa idiot la deor, b li meme pli gran cretin dan lile Moriste!

Vendredi 23 Juillet 2021

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H