Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Nou pa inconpetan, nou ! Nou zis kontan badiner !


Rédigé par Paul Lismore le Mercredi 10 Mars 2021Mes chers compatriotes,

C moi, zot Premier ministre jeune et dynamique ki in ressi souy so kk lizier kan so somey in kasser, et ki envi addresse zot ene 2 paroles. Mo ti tro okiper par guet mo lonbri pou 3-4 zours pou mo pense zot...

Nou pays in ariv bien loin, et nou p montrer le monde ki nou ti deza Covid safe/Covid free, et nou kapav re vine Covid safe et Covid free! Tan ki nou ena ban experts kouma Zouberrr Ventilater et Madame Gode pou donne zot information et Fake News, zot pa bizin peur!

Laisse mo dire zot, semaine dernier, nou ti fini koner ki bez lor nou, ki Covid in re rant dan Moriste. Akoz sa, Vendredi mo dire tou mo ban zombies, " A nou al fer vaccin avan ki ban paysans envahi lopital et bez tou vaccin. Aprer ki ban nurse in pik nou, lerla ki nou largue news ki ena case Covid dan Moriste! Nou bien malin, ein?"

Kom touzour, mo bizin rode kiken pou blamer pou mo inconpetance, alor mo dire Obeedoobeedooo, "kifer nou pa met tor lor zoranz et pommes? Kifer nou pa dire ki Moriste unik dan le monde parski sel place kot Covid kontan dormi lor pom, zoranz et banane? Mo esperer ki Surat pa poursuiv nou aster..."

Mo truv ban bobok p kontinier aller avek delegation L'Inde malgre ki pa ena oken prev ditou ki ban la ki in amene Covid ici. Mo laisse zot kontinier ar sa, parski sa v dire ki ban cocovides pa pou questioner kommien avion prive in vine Moriste dan dernier lannee, sitan zot obseder ar L'Inde. Et a nou res trankil lor kifer Ayatollah Soodhun pa in fer quarantaine li...Possib disab desert dan Arabi Saoudite in rant dan so tonkin et sa meme so vaccin sa...

Mai laisse mo donne zot pli gran lexanp kot mo kontan fer badinaz ar zot: 9 hrs a soir, kan partou in ferme, mo dire zot ki gramatin, tou pou res ferme pou o moin 2 semaines! Haha! Faller guet dimoune bourer al renpli loto kot filling meme si zot pa pou kapav servi loto pou voyaze/vakarne akoz lockdown! Faller guet sa kantite dimounes lor simin ziska minuit p asseter kot tabazi, kan la plipar le tan zot critik tabazi akoz so prix tro cher soidizan! Nou in bien rier kan nou in truv sa!

Mo bien malin, moi! Moi et mo ban zombies in fini fer nou vaccin avan ki mo deklar lockdown! Vini Covid, nou in parer pou toi! Kan gagne letan, nou a decider kouma pou donne lepep vaccin, mai lessentiel c ki ban serviteurs du pays in fini protez zot.

Mo in dimane tou mo ban ministres avan mo addresse Lepep: " Zot in fini renpli zot lakaz avek shopping? Zot in fini pran tou seki zot bizin?"  Aster, nou guet tamassa kot lepep bizin met la queue en ordre alphabetik, malgre ki ena koir ki alphabetik, c ene meksine pou constipation sa....

Mes chers compatriotes, mo in dire ministre en sarz STC: " Soodeswa! Fer sire ki san foi la, emergency procurement donne zoli contrat a ban coiffeurs oussi, malgre ki to coco chauve, ok? Pa ni taille zot cartes, ni raye zot ledo!" Mo dire Old pussy face, ministre lagrikiltire, " Ta ggt! Vey to zonions! Dimoune p dire pa p gagne ni zonion ou pom de terre! Si kontinier gagne conplainte, mo fer to graines vine kouma zonions! Ar moi, non!"

Mes chers compatriotes, zot koner ki pays bon dan mo la main. Mo kontan badine ar zot, mai mo serier kan mo dire ki mo ene patriote ki tou le tan ena lintere du pays dan mo leker.

Bon confinement! Laisse mo al kont mo kass aster, parski Rs 600,000 par moi plis tou kalite expenses plis larzan ki dimoune rekonessan donne moi, sa ariv boukou sa! Zot zalou! 

Lady Macbeth p dire moi ki kouma nou res dan Angus Road, a nou man anguille tou les zours pou nou sinpatiz ar lepep. Mo koir ene pagli sa et so maharajah in vire so 14....

Mercredi 10 Mars 2021


1.Posté par Fouf le 10/03/2021 21:33
Tahey Seeparsad ou p coumence amerde dimoune aster.

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H