Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Mo ti touzour dire, mo koir dan bon Dier...


Rédigé par Paul Lismore le Samedi 29 Mai 2021[Paul Lismore] Mo ti touzour dire, mo koir dan bon Dier...
Oui, mes chers compatriotes,
Kan mo guet mo figire dan la glace tou les zours,
Mo dire mo meme: Kouma ene bobok kouma moi
In vine multimillioner? (enfin zis Bon Dier koner kommien millions mo ena...).
Kouma mo fam monopoliz tou contrats notaires gouvernman
Et gagne par dizaine de millions?

Kouma malgre mo figire kouma 2 pom zako rassi,
Lotesse de l'air Air Mauritius kontan moi?
Et akoz sa, mo fer li gagne contrats Covid
Kot li pa depense ene sou, kot li pa meme konne travay la.
Mai gagne contra la et larzan Lepep par ta!

Dire moi ene kou, kouma tou sa bon zafer la ariver,
Si mo pa ti koir dan ene Bon Dier ki paret li
Kontan moi boukou pli bien ki li kontan 
mo bon kamarade Kistnen?

Tou dimounes ki kontan blag zot ledikation,
Ekrir ki luniversite zot ti aller pou zot degre.
Moi non! Mo zis ekrir UK ou France,
Et ban zoaves pou koir,
Parski Bon Dier in beni L'ile Moriste 
Avek boukou zoaves et soucerres. 
Check mo kamarade Nilen Sipakisamy so paz Facebook
Et zot pou truver ki malgre so bonte kan li
Donne nou Rs 400 millions a sa club
 bien pov ki apel Liverpool,
Guet kommien zoaves pou 'like' ou meme 'love'
Kan li ekrir " Mo fek largue ene mari pete! Bien fort et mari senti pi!"

Tousa la, c Travay Bon Dier sa!
Li pa ene coincidence ki zis ban bien bon dimounes,
Ban Saints vreman kouma le Ayatollah Mouftah,
ou ninporte ki serviteur du pays ki bizin al la cour,
Zot pou dire " Mo ene croyant! Zis Bon Dier koner ki mo inosan!"
Et par mirak, la cour decider
Ki bizin arete case la!
Ki zot koir, ene coincidence sa?
Non, travay Bon Dier sa!

Aster, ban zavokas ki apel zot Avengers
P harcele moi et p servi Madame Kistnen,
In p parey kouma kan mo ti p deklar li kom mo enployee!
Ene sans mo respekter nou institutions!
Sinon, tigit zourer mo ti pou zour zot?
Et si mo gagne zot dan ene karo kann, di fe mo dire ou!
Ar moi, non! Bon Dier avek moi!

Mes chers compatriotes, 
Aprane ene lesson avek moi et lezot patriotes:
Kan kalson renpli ar kk
et dimoune p fer tapaz akoz loder la tro for,
Nek krier ki zot ban croyants
Ki zot koir dan Bon Dier!
Et guetter kouma Lepep Kouyon pou whisper en appreciation:
"Ene bon dimoune sa! Li fer la priere!
Li met gro tikka. Bon Dier in beni li!
Li p meme dire ki depite lopposition p soutenir li!
B ene mirak sa!
Degazer al la boutik et asseter la bouzi et canf et sandal vite!

Si Bon Dier p fer mirak pou sa gro bobok la,
B Bon dier pou fer sa bourik ki mo in met boukou larzan dan 5 eme course la
Sorti premier! Mo ration sa moi la depanne lor sa!

Soi sa, ou Li Ki Shim pou vine enkor pli riche!
God is Great. According to thieving bastards,
He defends and Protects only the scum of the earth!

Samedi 29 Mai 2021

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H