Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Mo pou ena in p sinpati pou Sherry Singh si li:


Rédigé par Paul Lismore le Mardi 30 Mai 2023[Paul Lismore] Mo pou ena in p sinpati pou Sherry Singh si li:
1/ Fer la nation kone tou magouilles, tou scandales, tou kokin, tou activites malprop de la kwizinne. Kom ex chef cuisinier, pa vine dire nou ki to pa kone. To bien kone, parski to ti ene ban chef ki ti p fer tou kalite malpropte dan gouvernman, dan ban institutions ki in pourri aster, et kont ban dimounes ki oppoz sa gouvernman mafia la. Alor, koze! 

2/ Kom chef MT, a/ li kone kisan la ki ti donne lordre pou deracine cameras Safe City kot Kistnen ti assassine.
b/ li kone kisan la ti donne lordre pou brile tou CCTV lor parcour Kistnen dan so dernier zour. Alor, koze! Et dire nou tou seki to kone lor la mort Kistnen!

3/ Kom Senior Adviser nou ti Hitler, to bien kone tou conplot, tou travay sale ki PMO in fer.  Alor, koze!

4/ Kom plozeur, nageur prefere dan swimming pool, to bien kone ban zafer bien sale ki Maalkin la ti p fer, ti p organizer, etc. Alor, koze!

Si to konitinier res trankil et decide pou amene role victime akoz to ban ancient kamarades dan la police in met menottes lor toi zordi, ene ferfoute sinpati to pa pou gagne ar moi. Malgre ki mo truv ki exercise voyeurisme du Special Shit Team et ban mercenaires zourlanus dan to chateau hier soir bien degoutan! 
En meme tan, nou rapel kouma to ti p tionko to lail et zoignons et pimans dan la kwizinne kan zot ti decide pou arete Ramgoolam dan ene facon bien insiltan, et zot ti detruir Dawood Rawat so travay ene la vie entier. To ti o centre de tou scandales de sa gouvernman mafia la.

Mo sagrin ki to madame p passe dan meme bez ki boukou madames ban opposants gouvernman in passe...sirtou kan ban la main sale de Special Shit Team p fer zot bhai lookhe et check zot underwear dan tiroir larmoire...Mo pa meme konpran kifer in arete to madame, et pli pire, in fer li passe la nuit dan sa five star hotel ki apel Alcatraz...

But you reap what you sow, my dear chap. Kan zouer ar kk, garanti ki in p kk pou saute lor toi...
Alor, si to envi sinpati et support, at the very least, tell us all you know about your ex friends at the PMO, in la kwizinne, at Casernes, etc who are now making your life hell. Otherwise, you remain as bad as them, et oken larmes pa pou koule depi mo lizier kan zot kraz to boja plis!

Mo prefer donne mo sinpati a ban vrai victimes du Special Shit Team...Kouma Akil Bissessur, Doomila Moheeputh , Harish Chundunsing, Fulena, et meme to nouvo partner, Bruneau Laurette, etc. Ban la in ramasse bez akoz zot vreman kont sa gouvernman mafia la.

Toi, to p ramasse bez akoz to in kit mafia, mai to pa ena asser graines pou dire nou kouma mafia la in pourri sa pays la entier.

To ti bizin invest dan l'or perhaps, et pa dan cuivre...Si to ti fer sa, swimming pool et lot zafer la ti pou enkor res ouver pou toi...parski maalkin vreman koir ki li ena ene outsou l'or li...

Mardi 30 Mai 2023

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H