Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Mo 81 mezir dan mo prochain manifesto elektoral


Rédigé par Paul Lismore le Mercredi 22 Mars 2023[Paul Lismore] Mo 81 mezir dan mo prochain manifesto elektoral
Oui, mes chers compatriotes, mo p vine politicien Morisiens moi oussi. Alor, si kiken met 80 rekomendations, mo met 81 moi, parski tou politiciens dan Moriste koir ki zot zafer pli gro ki zafer zot rival ou meme supporters....Meme si boukou zot zafer sitan tipti ki kapav servi sa kom la brette pou la peche Ti lapia...

Rapel bien! Promesse elektoral dan Moriste ena ene sel fonction: Pou fer ene lepep kouyon vote pou zot. Alor, kan zot promet ki " Nou pou aret koription! Kouzin kouzinne nou pa le! Nou pou aret kokin!", seki zot vreman p dire, c ki " Donne moi mo chance pou kokin, do! Mo ena ene zoli kouzinne et mo kontan so manniere!"

Ala mo 81 mezir ki mo pou inplemente en place kouma zot vote moi! Komisser electoral pa pou meme gagne letan al kk, et moi, mo pou fini koumans travay pou lepep, ok?

1/ Mo pou donne sak bhai lookhe ene 20 volt, Cordless Drill driver, pou zot kapav fouy trou dan boukou miray avek pli boukou facilite pou zot kapav lookhe bien. Nou pou nepli bizin nou bhai lookhe officiel, le NSS, et alor nou pou kapav laisse la police al arete criminels en place ki look lookhe ban citoyens ki zot pa kontan. Nou pou donne zot ban mask Zorro pou zot kapav protez zot lizier kan zot p lookhe...

2/ Nou pou enploy ban vrai opticiens ki kapav tire la fimee depi ou lizier! Kumsa, ou kapav truve kan ban kouyoneeurs p deklar saints et envi pran pouvoir, meme si dernier elections, zot in perdi caution preske partou.

3/ Opticiens la pou oussi examine lizier ban menteurs ki nek repete, "Mo pou kasse lerin mafia la drog", mai ki nek kontan fer so lekip macro plante plante kot bann dimounes inosan. Et opticiens pou donne lepep, sirtou ban chatwas, linette GRATIS, pou zot truve kisan la ki vreman chef mafia....

4/ Nou ene lepep bien relizier, meme si nou bien fanatik dan nou relizion...Alor, pou sak fete relizier, nou pou donne soi 7 carris, soi briani, soi ene zoli salmi tang, ou ene bon mine frire GRATIS! Lepep entier kapav celebre et aprer kontinier blaguer ki Mo Bon Dier mari to Bon Dier....

5/ Kom ban bon patriotes, nou pou donne Rakesh le Judas ene bon cargezon chana ki pou roule li ene lannee entier....Kumsa, li kapav refiz sa 2 mazistrates ki p donne li le chana dan linteret superieur du pays...

6/ Nou pa blier nou ban vier dimounes! (ena 250,000 votes ladan...). Nou pou donne sak vier dimoune Rs 25,000 par mois kom pension, alor ene vier couple marier kapav tousse Rs 100,000 en Decembre!. (Pou paye sa, nou pou bizin donne nou chana a ban pays etranzer, mai lepep pa interesser konne sa, parski Lepep nek envi tou zafer GRATIS!)

7/ Nou pou aboli sa loka ki apel MBC! Instead, nou pou donne tou dimoune ene abonneman GRATIS a TikTok/You Tube pou zot kapav fer zot films zot meme. Ban sixieme fail pou extra kontan sa! Mai pa fer film licema et bour sa lor Tik Tok, ein? Si zot fer sa, garanti ki le Cootha de service a Casernes pou "au courant" et pou guette ban films la plizier foi pou fer sire...

8/ Nou pou demokratiz sekirite social! Ban dimounes ki kontan gratte fesse ene la zournee et plaigner, ban ki gagne ene ti tousse, Ban ki gagne gaz, ban ki "stresser", pou gagne Disability Allowance! Pa bizin 60% handikape avek sa! Si ou fesse gratte ene tigit, et meme si ou force ou tousser ene ti p, disability allowance GRATIS!

9/ Nou pou donne tou "artistes", tou "poetes" (et ena boukou dan Moriste...) ene ravane/guitar/harmonium GRATIS! Kumsa, zot kapav fer dimoune ki bizin travay lendimin ekut zot zoli la mizik et zot rap sipaki ziska 2 hrs di matin. Sa ki apel vrai demokrasi!

10/ Nou pou fer inprime ene million cartes ki nou pou distribuer GRATIS a tou lepep entier! Carte la pou ena, "Mo ti Lamem mwa, zot in vine dan ler ki mo pa la!", ki zot kapav prezant a la police kan zot p rode ou. La police pou kontan guet sa....

Bon, mo fatiguer ar sa aster. Met zot prop mezir aster. You know how it goes: Nek dire ki zot pou donne GRATIS, Napa dire kot pitaye la pou sorti, nek repete GRATIS, GRATIS, et lepep kouyon pou krier, "Oui! To meme nou mari! Toi ki kone tire la fimee divan lizier dimounes!"

Mercredi 22 Mars 2023

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H