Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Messaz Premier ministre pou prochain sessions Lassenblee National


Rédigé par Paul Lismore le Mardi 8 Novembre 2022[Paul Lismore] Messaz Premier ministre pou prochain sessions Lassenblee National
Mes chers compatriotes,

Kouma zot kone, mo travay a soir li zour pou fer pays avance, fer progres. Sitan travay ki ena apel moi Raat aur Din Pravin...Meme dimoune ki pa kontan moi bizin aksepte ki pays in fer mari progre: nou dette national in plis ki double depi ban patriotes in pran pouvoir en 2014; richesse personel de boukou patriotes in miltiplier par 10, ena par 100 ou meme par mille ou plis, depi ki ban patriotes p redresse sa pays la. Povrete nepli existe parski tou places kot mo aller avek mo gablous dan mo zoli limousine, mo truv dimounes avek zoli loto, zoli lakaz, et plenty pitaye, ki fer moi gran sourire, et ki krier, Pravind, to meme nou le roi!. Zis ban anti patriotes ki dire ki ena dimounes mizer dan pays! 

Mo kone ena p plaigner ki sessions mardi dan parleman in cancel 3 semaines a suiv. Mo faute sa? Dire moi kot mo in faute! Si Bon Dier decide ki nou fete li dan ene mardi, ki mo kapav fer? Sitan mo kontan Bon Dier ki meme kan fete ene Lundi ou ene mercredi, par signe de respect mo cancel Mardi tou!

Aster, ban anti patriotes, ki dan lopposition ou dan kouma mo kontan apel zot, "dan ene certaine presse", p dire ki mo ene kapon, ki mo p bourrer akoz dan nou demokrasi, ban zoaves en droit poz moi questions zis dan ene mardi. Kouma dire mo pa ena lot travay ki reponne questions ene zoave dan Mardi! Si mo pa fer bazar dan mardi, zot koner ki Lady Macbeth pou montrer moi kot kokom anglais rantre aster? Eoula! Mo pisse ar Zaza so questions, moi! Mo kontan mo 40 bien, et mo in met ene signe de " No entry in my Trou Kanaka" lor mo la zou fesse, pou enpesse madame la fer malelve ar kokom avek moi!

Mo ene dimoune bien serier moi! Ninporte ki questions zot poz moi, mo reponse fer le tour du monde 2-3 fois avan ki mo fini...Mo kone ki pli gran patriote dan pays, nou sexy Speaker, pou laisse moi rabasser kommien mo envi, mai kouma ene batiara dan lopposition ouver la guele, en place li dire: " Ferme to la guele, sinon mo fer sa gablou la teste so Tazer dan to Trou kanaka!" Sa ki apel ene vrai demokrasi.

Bon, laisse mo donne zot programme pou lassenblee national ziska ki ban patriotes (et ban batiaras dan lopposition oussi) pran plis ki 3 mois conze. Zot in travay bien dure et. sitan zot la main in gagne closse avek tou sa tap la tab la ki mo bizin avoy zot lor missions kot zot kapav fer zot Xmas shopping, non?
Mardi 15 Novam: Question Time kot mo pou sey reponne plis ki 1 question.

Mardi 22 Novam: Mo bizin cheke si ena ene fete relizier sa zour la. Si pena, mo pou invant ene, parski Morisiens, zot parey kouma moi, et zot bien kontan ninporte ki exkiz pou deklar relizier ou bez ene zour conze...

Mardi 29 Novam: Zot p tann Jingle Bells, Jingle bells all the way? Nou tou kontan met linz nef pou Noel et lanne non? Mo p al kot mo tailleur pou li pran mizire pou koude moi 2-3 lamoresse zoranz, parski Tousse Seins bien sexy dan so labilleman zoranz....meme si ban anti patriotes dire ki li ressenble ene satsuma ki p rode deklar li kom ene gro zoranz...

Alor zaza, bousse le tonkin, parski no question time le 22 ou le 29 Novam! Nou pou zoine en Mars aster, possib Avril, parski New Year v dire tou kalite fetes reliziers de tou nou kominotes dan nou pays arc en ciel...

MBC pou bizin filme moi depi gra matin kan mo al largue ene gro zafer dan mo toilette de luxe ziska tanto, et filme tou pas ki mo fer kan mo pou marse depi Angus ziska Grand Bassin, pou montre zot ki malgre mo 60 ans, mo lekor enkor jeune et dynamique... meme si la tete res touzour kokom..Et zot pou filme moi kan mo al manz ene briani sak zour dan moi apre Eid, 7 carris avek mo ban bon kamarades Tamoul pou Cavadee, Ene gro gato la cire tou les zours avek Sinois pou zot nouvel an...et Gregoire pou souce mo chocolat pou Paques...

Voice from the back: Premier Ministre, ki serti ou Premier Ministre si tou ou le tan passe dan fetes relizier? Tann Pak Pak, Et Jag (Hi, zis Pravin ki mo Bon Dier) p risse ene pov kouyon par so kolle, et TV in ressi kapte li dire, "Kiwi de ta mere! To pou kone la! Mo pou donne toi kouran gratis dan to tonkin la!"

Mardi 8 Novembre 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H