Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] La vérité : je m'appelle Sherry Raja (King Sherry)


Rédigé par Paul Lismore le Jeudi 4 Mars 2021Oui, ban paysans! Mo ena disan royal moi!
Zot ti koir ki mo ene paysan kuma zot, non?
Ki soidizan mo ti res dan NHDC et ene sel kou mo in gagne jackpot,
Kan lady Macbeth, sorry so mari,( ki so nom?) in gagne top job la,
Soi par linposte ou par les trucs du metier dan ki nou ena boukou expertiz....

Mo pou montrer zot mo map ancestral,
Kot mo arier arier arier (sitan arier ki Liverpool p rode li kom arier central...) granper
Ti ene gran leroi et li meme ti mari!
Parey kouma moi mo mari dan swimming pool et dan mo casino ki apel MT...
Oui, MT, sel casino kot ou rantrer kom ene ti soucerre et ou sorti kom miliarder!
Ki ou koir, MT kouma sa ban casinos ki fer la perte sa?
Non! Avek nou cuivre, nou pou ranz zoli chateau nou!

Mo truver ki personne pa p koir moi
Alor mo pou fer ene conference de presse kot ban zourlanus pou aplodi moi!
Zamai zot in truver sa, non? Zourlanus aplodi ene bobok ki fer ene monologue bien boring 
Et kot koz menti paret bien natirel!

Oui, mo pou dire zot tou san dire zot narien!
Ban chatwas gagne bien bon kan dire zot narien
Parski zot la tete bien feb et alor zot excitee kan mo fer ene ti sourire. 
Mo ti met ene kalson serree pou fer ban madame la presse kontan
Kan zot truver ki pa zis mo kont la bank ki bien stockee
Mai ossi mo accoutrement kot mo la braguette....A koz sa zot aplodi
Et fer gro rier kan mo fer ban 'jokes' bien kk.

Ban seki kontinier zour moi, sikane moi, dire ki mo ene voleur,
Mo pou bour zot ar Jangi!
Li pa pou meme ekut zot defense, li pou nek amene la cour!
Parski li ene vrai patriote, et so moustasse danse danse par tousel
Kan li koner ki Missier la pou dire li " Good dog! Who is a pretty boy then?"

Oui, mo pou met sarz diffamation lor zot
Pou boukou millions roupies!
Parski cuivres in fini et mo bizin pitaye pou koul dal
Pou mo gran chateau!
Mo swimming pool pou koumanser a Ebene et pou fini Au Bout du Monde
Li gran kumsa, Parski I am worth it, et Lady la worth it!
Plis, si mo bour zot la cour, mo kapav dire " Pa kapav reponne, zafer la en cour la,
Et nou respekter nou institutions"
, si sa ene ou 2 zournalis ki koner ki apel le zournalisme,
Poz questions lor kot mo pitaye sorti.

Mo p donne zot ene Royal Warning la! Mo descendan le roi, moi!
Mo ene prince et mo kk cuivres, sorry l'or!
Si zot pa enkor koir ki kalite gran dimoune mo eter,
Check mo lakaz ki mo in kiter dan L'Inde 
Kan mo papa decide pou kit tou sa richesses et gran lakaz dan L'Inde
Pou vine etablir dan El Dorado Moriste....
Parski dan Moriste, si ou ene patriote et konne zouer lotri,
Garanti jackpot lor jackpot sak semaine!

Aller, ban paysans, guet mo lakaz dan L'Inde et bave !
Zot zalou! Mo pou bour zot la cour si zot rier!

Jeudi 4 Mars 2021

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H