Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Kouma pou fer progre dan lil Moriste de Pi Ke


Rédigé par Paul Lismore le Samedi 24 Juin 2023[Paul Lismore] Kouma pou fer progre dan lil Moriste de Pi Ke
1/ Si ou envi fer ou colleagues gagne le tartari, trap ou portab, fer kouma dire ou fek gagne ene call, et nek dire, "Oui madame, oui madame, zoli lidee sa madame, ou ena full rezon madame, laisse sa avek moi, madame"...Personne pa pou amerde ou fesse lerla, parski zot peur ki ou ena kontak direk avek "la o"....

2/ Si ou envi gagne popilarite, kan ou al lor ene programme radio, fer sire ki ene ou 2 lissou oussi pran part dan programme la. Garanti ki auditeurs pou zour sa 2 la et, par konparezon, ou pou paret ene zeni...ki vreman pa difficile kan ou ena 2 vrai lissou en face de ou...

Mai si ou apel sa 2 lissou la "chatwa" lor radio, fer sire ki ou repete li 3 fois! Alor, protocol dire ki ou bizin dire ki zot ban "chatwa, chatwa, chatwa", parsxki zot vreman sitan kouyon ki bizin dire ene zafer 3 foi pou zot konpran ki zot vreman ete...

3/ Si ou kontan al dan ban zafer socio tchurel, fer sire ki sak foi Pi Ke atak lopposition, (ki vreman toute long so diskour parski Bon Dier paret bien tigit dan sa ban diskour tchurel la...), ou bizin krier, "Oui Pravind, to meme nou mari!". Mai fer sire ki ou madame par ou, parski ena ene gran sans li pou dire 1/ Si Pravind to mari, b kisan la mo mari alor? 2/ ou li kapav li oussi dire, "Oui, Pravind to meme mo mari!" Dimoune pou guet toi et dimande toi, "to fam ena 2 mari, ta zoave?"

4/ Mai simin pli facile pou fer progre dan le Moriste de Pi Ke, c vine ene so zom dan Special Shit Team. La, ou kapav kass la loi kan ou envi, ou kapav fer ene ti side buziness kot ou aprane kouma plantee, et avek certain bien bon dimounes, ou kapav pran 1/4 pou ou et laisse bon dimoune la pran 3/4...Et si zavokas fer tapaz, ou nek ena pou dire ki li p pervert sipaki la zistis, et ferm la porte lor zot. Kan dimoune mentionne "Constitution", ou bizin reponne, "ki ete sa? zamai mo in tan sa, moi!".

Et pa blier! Kom SST, ou kapav envahir station radio et menace presentateur la! Et si pa ena asser SST avek ou, b ene lissou pou amene so ti larmee ban idiots fanatiks ar li. ....

Truve kouma facile fer progre dan lil Moriste de Pi Ke? Li souvan dire ki "seki mo dire, sa meme!" Aster, li dire ki mafia in rant partou dan pays...Apre tou, pena personne ki kone sa pli bien ki li, non?

Samedi 24 Juin 2023

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H