Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Kifer ena peniri certain legumes a Moriste


Rédigé par Paul Lismore le Dimanche 6 Novembre 2022[Paul Lismore] Kifer ena peniri certain legumes a Moriste
Sirtou kokom anglais, carottes, bananes, brinzel...Meme lalo, malgre zot pa sa gro la, in vine mari cher. Et souvan, meme patole pa p gagne....

Zot kone kifer? Parski nou ban politiciens, soidizan nou ban "patriotes", c ban hypokrites ki sak lannee gagne chanpiona Hypokrizi dan le monde...Guet Teefuck, ministre soi dizan Arts mai ki pena oken culture. Zot kone kifer li critik dimoune ki "marse marse" pou sey sanz nou systeme en fesse? Parski li prefer tal li et zouer ar so patole (si Hilla, lipala pou manz so patole touffee...), Si mank kokom anglais ou meme gro banane, dimane Malice Gobin, parski ena p dire ki tou sa ban gro legumes la p rant dan so la guele vier sousoute...

Nou ena ban politiciens extra vicier ki pa kapav truv ene trou et pa inspekte sa avek zot ti lalo...Politiciens de TOU parti, pa zis ban vicier dan gouvernman. Mai li vrai ki ena mamzel ki prefer ban viciers dan gouvernman ki dan lopposition, parski kan zot gagne so boutte, zot rode zot ti boutte pou zot meme en meme tan...

Sitan zot hypokrite et deklar tro kontan Bon Dier ki depi bien lontan, zot in decide ki "sex toys" pou res illegal dan ene ggt pays kot tou gouvernman in fer vice ar nou tou les zours! Alor, fer sire ki kan Striking Team kraz zot la porte et truv ene dildo lor zot lili, Jag (HI! Mo fou, moi!) pa fonce sa fort dan zot trou kanaka kot zot pou admet ki zot meme ti assassine President Kennedy!

Alor, kifer legumes cher koumsa et ena legumes in vine bien rare? C akoz dildo naiba, butt plug naiba, massager servi tro kouran, ki in p dimoune p dekouver the delights of a big banana, a long, thick English cucumber, Carrots of all sizes. Meme ban ki kontan deklar vierz p truv nou lalo bien sexy...Zot dire ki lakol dan lalo makes it look like the real thing. As they say, any port in a storm...

Mai fer atansion! Dapre nou ban la loi bien en fesse, si truv sex toys dan ou valiz, ou kapav gagne 1 an prison et Rs 100,000 lamand! La loi pa dire ki arive si sex toys la endan ene trou ou si ou dire, "Missier, mo ena douleur dan mo la cuisse, alor sa vibrator la so vibrations aide moi boukou kan mo poz li entre mo la cuisse...sirtou kan p zouer "Good Vibrations" de Beach Boys lor mo portab...

Alor, si legumes rare ou bien cher, blame zot politiciens "patriotes". They don't want you to use dildos because they really believe they are the only ones to have a God given and exclusive right to fuck all of us...

Dimanche 6 Novembre 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H