Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Kan nou "free and independent" press ignore conpletman zoli argimans ene fam intelizante...


Rédigé par Paul Lismore le Mercredi 17 Février 2021Let me first of all give you the definition of "misogyny": " the hatred of, contempt for, or prejudice against women or girls.

" Aster, laisse mo donne zot ene lexanp misogyny ki boukou ban idiots kontan servi pou montrer zot contempt pou ene fam ki ena plis lintelizans dan so pouce li pied ki sa ban la ena dan zot la tete kokom: Rapel kan ene ti film ti sorti dan ene meeting PTr kot le PM Navin Ramgoolam ti dire " Micro la pa bon, pitin"? Eski dimoune ti zour Ramgoolam pou so langaz en fesse enver ene so depite? Non! Ziska ler, enkor ena idiots ki servi sa mots pitin ou micro la pou insilte fam la en place ki zot condanne Ramgoolam pou seki li ti dire.

Sa fam la apel Nita Deerpalsing. Laisse mo fer ene confession toutesuite: Mo mari aprecier lintelizans, ene commodite ki manke par ta dan Maurice, sirtou lor Facebook kot boukou dimoune ki mank latansion et ki mort pou ban mizerab 'like' pou nek copy/paste ene la zournee, et aprer ena toupee deklar zot kom ban jeunes ki envi fer politik et pran pouvoir pou "gouverner autrement", soidizan.....

Nita Deerpalsing ene exanp parfaite de ene fam bien intellizante ki nou politiciens et nou 'free and independent" press pa kontan ou aprecier di tou. Lepok kan li ti dan gouvernman 2005-2014, guet ki kalite fam ti vine ministre: 

Sheila Bappoo(2), Indranee Seebun(1), Mireille Martin(1). La o 50 pourcent nou popilation representee par zis 3 fam, pendan 9 ans! Et sa 3 la pa vo balier la cour Nita when it comes to intelligence.  Sa meme equal opportunity la sa? Sa meme Gender equality? Et guet sa 3 la ene cou, et dire moi si zot ena letoffe pou debatte avek ene Premier Ministre, ou PM pou servi zot kom so savatte leponz...Aster zot konpran kifer Nita zamai ti vine ministre? Parski si ti ministre, pense ene kou kouma sa ban zom ministres extra kouyon la ti pou bizin kassiett...

Nou 'free and independent" press souvan blag ban posts lor Facebook de sa poignee dimounes ki in vine zot dimoune favori. Mai kan Nita Deerpalsing fer seki oken politicien pa in fer dan nou listoire et dire ki "vre sanzman" eter pou li, la presse entier ignore li. Dakor, li p repete seki mo p dire depi mo ekrir lor Facebook depi 12 ans, mai so ban proposals ena merite parski pou ene foi nou truv ene politicien ki p dire ki la paye/privilez politiciens immoral et exorbitan..

Depi boukou lannee mo p challenge ban ki pou "gouverner autrement" si
1/ Zot pou refiz pran limousine/loto duty free.
2/ Si zot pou refiz sa ggtri ki apel VIPSU 24/24 avek zot pou fer zot bazaar, babysit zot zenfans, vey zot lakaz, etc
3/ Si zot pou refiz pran sa ban per diem vreman exorbitan et criminel la, et aksepter zis renbourseman vrai depenses avek recu.
4/ Si zot dakor pou zot la paye kom depite ou ministre vine la moitie seki li eter.
5/ Si sa ggtri ki apel pensions pou politiciens et Presidents/VP bizin areter.
6/ Si bizin amende la loi pou fer tou perte larzan taxpayers par corription/fraude/inconpetans condanab par lenprisonman.
7/ Si tou act of negligence or acts of commission/omission de Comisser de police, comisser electoral, Biro Auditior General, ICAC, etc condanab par enprisonman.

Ziska ler, oken sa ban ti ggt la pa in pran challenge la...Mai zot kontan fer videos ene la zournee, meme si la guele kouma tonkin ki in gagne diarrhee, ou copy/paste pou fer zot paret 'intelizan', ou met zot ban posts en fesse lor as many stupid Facebook pages as possible. Et zot bien kontan koz lor "Dinozor", malgre ki en kassiett boukou p souce sa ban dinozors la....

Lire Nita so ban proposals, et dimane zot kifer oken la presse, oken politiciens, oken gogotologue/sousoutologue pa in mentionne sa. Zot koner kifer? Parski dan ene societe patriarcal, pena narien ki fer zom so trou fesse trenbler plisse ki ene fam intelizante divan zot. Politiks/ la presse controller par zom ki pou ekrir ban zoli ggtri lor "egalite" "demokrasi", mai en verite, c ban ti Hitlers ki mari peur ban fam intellizantes. 

Nita Deerpalsing pa tousel dan sa categori  dimounes ki la presse et politiciens ignorer parski zot peur zot intelizans. Ena boukou kumsa. Malerezman, nou ban politiciens et ban zourlanus prefer gagne zafer avek ban fam ki kontan azir kouma savatte leponz, et ki kozer kouma dire lintelizans in gagne mari la guerre ar zot et nepli kozer ar zot...

Mercredi 17 Février 2021

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H