Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Kan ene foto 2 zom ki zoine en piblik pou 15 minutes fer zourlanus tranpe et gagne hysteri...


Rédigé par Paul Lismore le Dimanche 22 Août 2021Mo koner ena limite a tou zafer, mai li paret ki pena limite a stupidite ban zourlanus, et stupidite zot ti toutous: sa ban gogotologues/sousoutologues ki ena toupe apel zot " Observateurs politiques" kan sel zafer ki zot konne observer, c sa ti sarite ki la presse/radio donne zot pou zot lopinion en fesse.

Alor, 2 dimounes ki pa in zoine ou kozer pou 7 ans al dan meme ceremoni a lanbassade de L'Inde. La ba, zis Ramgoolam ki in aller depi loposition, malgre ki Berenger et Zaza oussi ti invite. Daprer mo renseigneman, ki boukou pli accurate ki sa ban fantezi/hysteri rakonter par ban zourlanus, c Zis Zat Zoz Husnoo ki ti vine koz ar Ramgoolam en premier.

Et kifer non? Husnoo ti ene depite Travayis avan ki li in konne plisse pom de terre dan la cuisine, et alor li mo ve si li al dire ene hello a so ancien leader? In fact, boukou ban depites MSM ki ti la ba, c t ban ancien Travayis, et zot tou ti approche Ramgoolam pou fer ene ti dialogue. Kobita et Pravind in truv sa, alor ki li pou fer a/ kom PM et b/ kom leader so parti? Li al zoine sa grup ki p koz ar Ramgoolam, et zot tou lerla fer lespace pou sa 2 leaders la kozer, mai touzour en presence lezot dimoune.  Pravind in koz lor Covid pou preske sa 15 minute la entier.

Aprer sa, in gagne discour President Baigan (ene sans li pa in dire anbassadrice ki longuer so banane in vini...) ki in yap yap pou ene 15 minutes. Kan ceremoni fini oficielman, protocol dimander ki president sorti premier et lerla ban invites kapav alller. Mai Baigan in gagne bon kozer (mo koir so patolle bien zoli sa lannee la...) et finaleman, aprer ene 15 minutes kan ceremoni in fini, ki li in decide pou aller. Pravind in vine rezoine Ramgoolam kot laporte avan li aller pou dire li O revoir.

Sa meme tou ki in ariver! Alor, kifer L'Express sirtou p koz Gouvernman dunite national sipaki ggtri? Kot zot in al truv sa dan ene ti conversation en piblik, divan tou dimoune, entre 2 leaders politiks? Zot mank role? Kumsa ki L'Express fer negotiations li, en piblik, divan tou dimounes? Ki kalite bobok zot eter? Zot koner ki pena plis fam/zom palab dan pays ki nou politiciens et nou zourlanus, alor sa 2 leaders la pou diskitte ene lalliance 7 ans aprer zot ti kozer dernier foi divan politiciens ki en place pou lor portab avek zot zourlanus en fesse? Eoula!

Malerezman, dan mo lexperians, mo truver ki dimoune ki akiz lezot de kominalisme ( et so ti monstre, casteeisme) zot souvan bien kominaliste zot meme. Et sa aplik sirtou a nou ban zourlanus. Sa ban fesse la truv kominalisme avek ene sel kominote zot, malbar. Si Pravind et Navin zoine, meme pou ene zafer sinp kouma celebrer lindependance ene pays, AYO! Scandal! Kifer sa 2 la p zoine? Malbars p rode pran tou! Mai kan Zaza et Paul zoine, si Bruneau rant dan la sauce la, Si Shakeel koz ene zoli koze, tou korek: Vive le patriotisme, lerla! Eoula! Bousse le kiwi, do!

Tou le tan, mo in tini a ene sel lopinion lor ban kominotes dan Moriste: Ena zis 2 kominotes: 

1/ Sa 10 %kominotes politiciens (de tou parti), ek zot zourlanus, socio kilitirel, et soucerres/chatwas en abondance.

2/ 90% le res popilation de TOU kominotes ki sey trace ene la vi dan sa pays pourri la.
Malerezman, so 10% la p fer, et in fer tou pou fer sa 90% la penser ki nou bien divize, et ki saken bizin guet pou zis so kominote. Et c sa la koz principal de nou pays divize en tou kalite morso.

Seki sa zistoire la in montrer, si en fait li in montrer kiksoz apart ki 2 zom p kozer en piblik, c faiblesse Pravind et so parti, et kouma meme si li dan bez, li koner ki pa vo la peine fer coalition avek oken lezot parti lopposition. Li p noyer, et kan dan bez, li pou meme trap ene serpent pou sey sorti depi dan dilo...

En conclusion, 2 zom zoine en piblik, divan 50 lezot dimounes, et zourlanus/gogotologues/sousoutologues/politiciens kouyon p sointe avan ki sa 2 la in meme fer ene tchouma. Daprer moi, zamai pou ena meme trap la main entre sa 2 la. 

Zis zourlanus ki p azir kouma Peeping Toms et akoz zot la braguette in serrer in p, zot p truv honeymoon dan ene mariaz ki zamai pou ena. Kouma mo abitier dire, vreman ena bez dan sa ggt pays la! 

Dimanche 22 Août 2021


1.Posté par Nadarajen Le Complexé le 23/08/2021 09:58
Exemples de gogotologues/sousoutologues:
Jean-Claude, Rajen, Jocelyn, Faizal, Lindsay, Rajiv.

Des champions dans l'art de blablabla pour ne rien dire et de dire n'importe quoi.

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H