Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Kan ene fam p zour so mari parski vreman li ene ti cretin


Rédigé par Paul Lismore le Mercredi 27 Juillet 2022Mes chers compatriotes, laisse mo donne zot ene bon conseil: Kan boir, pa melanz Saat Samundar avek la biere Phoenix. Si zot fer sa, b pa bizin peur la secheresse dan lil Moriste parski sitan zot pou pisser ki Mare Aux Vavoas pu deborde et krier: Asser!

Mardi soir, mo ti al kot mo mam dan Vacoas, et Saat Samundar la ti al bien avek Cornes frire et satini brinzel. Satini la ti in p fort, alor mo in tap ene 2 la biere pou rafraichi mo lestomac. Mo kit li vers minuit, et mo dire li mo pou marse, pran in p lair frai. Li dire korek sa, mai passe lor sa zoli simin ki apel Anus Road kot ene milliarder res laba, et alor ena full sekirite la ba. 

Li ti ena full rezon. Simin la extra trankil, sitan trankil ki meme ban krapo fer le licema en silence...Mo p gagne mari for pisser, alor mo koste ar ene gran miray et koumans kreer ene ti inondation. Mo tan ene fam p krier for for. Mo in ressi kapte dialogue la, et laisse mo partaz sa ar zot:

Fam: " To vreman ene LKTM bien kouyon! Zot ena rezon apel toi ti cretin! Kifer to in mentionne nom sa fam la? To pa koner ki dimoune admire li, bien kontan li, ki zamai li ti fou so nene dan zafer ki pa concerne li? Mo ve inbecile! Akoz toi ban la p konpar li avek moi aster! Zot p dire ki moi ki kontrol tou, mo meme ki met zepices dan tou zafer, ki ban chatwas prier moi, et ki ena ki fer fantezi ki mo sourire fausse, c ene vrai sourire ki montrer zot kommien mo kontan zot. As if!!! Kot ban soucerres kumsa kapav renplace mo la boisson favori, ene zoli Sherry bien rafresissan?" 

Zom la, enfin ti cretin la: "Huh Huh! Mo truver ki to enkor envi boir ene sherry. Evidaman, akoz sa ki to p fer tapaz."

Fam: ( Mo tan Pak suivi avek ene Ayo!) "Ki to p dire, aloo ka patta? (mo koir li p rode montrer ki akoz socio kultchurel kom touzour zot la lang p apendan, alor li bizin montrer ki li konne dialog films Bollywood...). To fesse fermal akoz mo kontan boir ene sherry kan mo met tranpe dan swimming pool? To koir mo pa konne to zistoire avek sa fam ki dan Ensam nou Devide la Bank? To gagne meme bon avek ene fam lezo kumsa? Marsan Halim p rode li pou bour in p zepices lor so lezo et van sa kom halim."

Zom la, aster avek ene ti la voi aprer sa klak la: " Mo pa koz menti moi! Mo kontan zis toi".
Avan li koumans so lot fraz, ene lot Pak!

Fam: " Aster to p dire ene zom ki to pou bour li? To kapav fer sa toi? Boug la paret boukou pli solide ki toi, alor tansion li vire toi et en place to bour li, li fer toi marsse kartee pou ene mois! Na pa tousse moi si li fer sa ar toi"

Zom: " b b, hm hm mo ti p fer ene joke moi."

Fam: " Joke, lktm ggt fletri? Akoz to bien koner ki graines tou socio kultchurels dan mo la main, et si zot pa dire oui madame, mo kraze! Akoz sa, to p deklar ki to envi bour zom, parski to koner ki ban la pa pou dire narien! To bien koner ki pa pou ena conference des fesses de socio kultchurel ki pou kondanne sa pratik anti Hindou ki apel met banane zinzli dan le tonkin! To koner ki pa pou ena oken fam avek la guele fesse ki pou al Casernes et fer conplainte kont toi, ki to anti woman parski to prefer la porte derrier zom! To koner ki ban Dadis/Nanis/Gran mere pa pou tire zot fausse dents et krier, " To ene harami! To malang! To kontan le trou kanaka!" , kouma zot abitier dire kan LGBT fer zot manifestations.. Tou socio kiltchurel dan mo la main, ki li malbar, laskar, creole, tamoul/Marathi/Ravived, sipaki ggtri enkor! Zot tou mo esclaves, et aster to fer moi gagne la honte!"

Mo tan zom la p plore for for, et dire: " Ki  mo kapav fer, mo gatee?"

En place, fam la dire li: " Si to kontan moi, demissioner! Fer kouma torpa! Demissioner et fer moi passe par linposte pou mo pran to post! Parski to tro kouyon et menti oussi to napa konne koze. Demissioner et laisse vre chef vine chef officiel!"

Zom ki in vine demi zom aster: " Oui mo gatee. To meme mari! To kapav kalotte mo la zou fesse in p? Mo gagne bon evidaman kan to fer sa. Bien sire, pa kalotte tro for"

" Eoula! Ki ou p fer la! Aller bez simin aller. Fer tansion sa lak dilo otour ou. Aller!" That was the gablou who obeys every command of she who must be obeyed... Alor, zamai mix Saat Samundar avek Phoenix, ok?

Mercredi 27 Juillet 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H