Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Kan Tania so gros la g* fer tou dimoune koumans apel so zom, "chatwa Ganoo"


Rédigé par Paul Lismore le Mercredi 5 Juillet 2023[Paul Lismore] Kan Tania so gros la g* fer tou dimoune koumans apel so zom, "chatwa Ganoo"
Truve ki arive kan sa lenvi souce la vine ene addiction ki pa kapav kontrole ditou? Pena methadone pou sa laddiction la...

Dan L'Assemblee National, personne pa ti tann Joanna Berenger dire Ganoo ki li ene ene chatwa, ki vreman ene verite incontestable...parski pena pli gran defendeur, sorry soucerre de Pi Ke, ki sa boug avek so gro bouton lor so la zou la. Meme ban zombies dan MSM dan lassenblee pa souce Pi Ke kouma Ganoo et so partner in arse licking, Obeedoobeedoo. Sa 2 la, ki dan 2 parti morpions, ena ene dezir incontrollab pou montre le Pi Ke ki zot kontan li plis ki ban soucerres dan MSM...

Personne pa ti tann Joanna apel li Chatwa Ganoo. Mai Tania ti tande et sa in offense le pov diab la teribleman. Mo ti koir li ti pou koumans plorer tou sitan sa in afekte li. Kouma Joanna kapav traite so Guardian Angel, so Sugar Daddy, kouma ene Chatwa? Bon Dier pou pini li!

En place, li bouz so gro tonkin et enkourazee par L'idiot de Manhattan, li dire Speaker, "On a point of sipaki ggtri, Joanna bizin withdraw sa insulte la!" Et kom touzour, Speaker, meme ki so zorey droite sitan renpli ar la cire ki zamai li tand ene ferfoute dan kote gouvernman, dire Joanna, " Withdraw". Seki Joanna fer avek ene gran sourire et rier, ki asser pou montre Tania ki to vreman ene kouyon dan politik toi....et ki apart souce, to pa kone narien!

Aster, tou dimoune apel li Chatwa Ganoo, ki pou ene foi, c ene description exacte de ene politicien ki fer moi vomi sak foi mo truv so la guele hypokrite et soucerre la...

Mo sire Ganoo in dire Tania apre: To pa ti kapav ferm to gro fesse la? Kifer to in fer tou dimoune kone ki mo Chatwa Ganoo, moi? Mo bizin rode Methadone pou sey kontrol to addiction soucerre la! Parski kan to souce kumsa, sa vine bien danzere! Prochain foi, amene ene pixi dou ar toi et souce souce sa, tande! 

Mercredi 5 Juillet 2023

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H