Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Je m'appelle Nando...


Rédigé par Paul Lismore le Lundi 28 Mars 2022Oui, c moi Nando, ki souffer damnezi
Et ki bien bizin ene bon doz Sanatogen
Pou la tete rapel boukou zistoires ki mo in blier...
Mo p krier, " aret sa! Aret ki le pays dirize par enn lakwizinn".
Et mo in fini blier ki entre 2014-2021
Mo ti bien vire kalchoul dan lakwizinn,
Et Lady Macbeth ek moi ki ti
Soizir candidats pou elections 2014...
Rutnah, Tarolah, etc, ti parmi nou ban 
Choix premier grade pou servi nou pays...

La Kwizinn ti mari bon sa lepok la
So zepices ti p fer la lang fite,
Sirtou kan Lady Macbeth ti p manipule ene gro banane 
Avan fer zoli gato bananes pou moi...
Miam miam, mo ti p dire
Kan mo manz seki Lady Macbeth ti p offer...
Mai ene sel kou, san oken warning,
Mo senti ene piman lelefan in rant
Dan mo 40. Mo sote sitan la o
Ki mo truv moi a kote Berenger, Zaza, ek Roshi!
En meme tan, mo in gagne mari amnezi
Et mo pa fouti rapel oken scandal 2014-2021
Kisan la ti kokin, kisan la ti touy Kistnen,
Kisan la ti gagne gro commission,
Ki ete sa High Level Committee, Chaired par le jeune et dynamique Pravind Kumar Jugnauth
Ki in renpli poches ban voleurs
Avek nou Rs 1.7 milliards
Pou assete meksine en fesse....

Mo ti dan sa High Level Committee la, moi.
Mai mo fer serman, mo amnezi sitan fort
Ki mo pa rapel ene ferfoute ki ti passe.
Mo ti bizin fer kouma Bissoon Mungroo
Et met diluil dan mo zorey
Kumsa mo sire mo pa ti pou ena amnezi...

Kan mo ti ministre des affer bien etranges,
Et Morisiens ki travay lor bato de croisiere
Ti envi retourner, mo portab ti bez en panne!
Oken calls detresse, oken menace suicide, 
Oken larmes ou tapaz fami p plorer
Mo pa ti koner ou tande!
Boukou in bez en deor pays pou boukou mois.
Amnezi ene bezer zafer sa,
Akoz sa ki mo pa kapv rapel tou sa ban zafer la...

Kan tronconneuse ti p massacrer nou zoli Flanboyan
Dan la ri Vandermeersch, Rose hill,
Meme zafer! Mo pa ti tanne ene ferfoute!
Sinon, kom sa gran environmentalist ki mo ete,
Mo ti pou fer arete sa....
Malerezman, mo ti p servi pays dan ban 
Parties de luxe pou celebrer Metro, 
Et pa servi Sanatogen laba....

Kan dimoune koz Agalega
Mo penser, ene zoli ile sa kot mo kapav amene ene zoli madam
Et fer li check mo peri peri sauce.
Aster, ena p dire ki Bharat Mata in bez nou Agalega
Et mo pa ni konne narien, ni rapel narien!
Pourtan, mo ti ministre des affaires bien etranges...

Safe City et nou Rs 19 milliards?
Je konne pas! (je parle le francois oussi!)
Kan sa ggt avek lamoresse zoranz in zet nou Rs 5 milliards
Dan ene stade ki pa meme bon pou zouer Kabadi.
Kan Nilen Sipakisamy in zet Rs 450 millions
Nou larzan lor Liverpool pou narien.....
Truver? Ena sitan scandales 2014-2021 ki mo in blier tou!
Akoz sa ki zamai mo koz sa...

Mes chers compatriotes,
Zaza ti ena rezon kan li dire
Ki faller ou fou pou ou al guet Jagutpal.
Mai mo memoire dan mari bez.
Parski li pa possib ki mo in blier tou seki in passer
Depi 2014 ziska zordi.
Alor, mo koir mo pou al guet li
Possib kan mo tan so la voix fam kan li exciter
Sa pou fer mo memoire retournee...

Entretan, si Berenger envi fer moi vine Premier Ministre
Malgre mo gro trou de memoire,
dire moi: Kisan la entre nou 2 ki vreman ene trou fesse alor?

Mo ene patriote ki p rod "Rassenble Morisiens"...
So ladies, if you need " a little fire and flavour",
Come to Nandos...
You can go for Peri Peri.
Mai si ou lenvi tro fort,
Ou kapav bayant tou pou ene vrai gou Nando....
I am unbelievably delicious
And you know my flavour will feed your fire.
Or would you rather be the filling
In my Muscular thigh and Mighty sandwich
And feel my Peri Peri sauce all over you?

But ladies, if afterwards I say, Thank you Tania
For a lovely time, even if your name is Subasatini,
Don't hit me! It is my amnesia!
Hamar ko kuch maloum nahin!
Mo pa rapel narien!
Depi 2014 mo p gagne sa problem la!

Lundi 28 Mars 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H