Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Je m'appelle Bibitpal...


Rédigé par Paul Lismore le Mercredi 24 Mars 2021Oui, mes chers compatriotes!
C moi, le dokter Fouka ki p fer fou dan Brown Sequard vine pli fou,
Ki fer dimounes depressif rode met pendi,
Ki fer dimoune 'normal' vine pagla
Sak foi ki zot tan mo zoli la voi.

English, I don't speak very well, mai ze debrouy.
Francais, ze konne pa.
Kan mo koz creole, dimoune dire " Ki sa loyo la p dire aster?"
Sirtou kan mo excitee et ene sel kou
Mo gagne ene la voi fam
Et mo donne linpression ki mo in assiz lor ene zafer pointe et raide.

Pa koner kifer mo in gagne sa addiktion
Rier kan pena narien ki komik dan seki mo dire
Mai ban zombies derier moi kontan tap la tab
Kan mo rier kouma ene constipated hyena.

Mo bizin remercier Xanax Duval
Kan li fer ene mari faux pas et dire ki li pran Xanax.
Sa in fer mo constipated hyena laugh vine ene rier diarrhee.
Merci Xanax Duval! To dire ene soidizan psychiatre
Ki to pran meksine ki psychiatres prescribe? Mari open goal pou moi sa!

Mai Xanax Duval ena rezon kan li dire
Ki zis ene fou ki pou al guet ene fouka kouma moi
Parski kouma li dire " Li ene fou sa!"

Laisse mo remercier Speaker, Grand Comrade of the Star and the Key,
Ki kom touzour laisse ban patriotes rabasser pou 20 minutes, 
Mai kriy ar ban anti patriotes kan zot koz plis ki ene minute.
Sakili! Sa ki apel "demokrasi parlmenter!"
Kan Speaker en toute independance et obzektivite
Interronp sa ban anti patriotes la sak foi zot poz questions!

Mai mo bizin remercier enkor ene foi
Le leadership du jeune et dynamique (age 60...) Premier Ministre.
C grace a li ki mo in gagne mo ticket
Kan sa lot dokter la pa in rapeler nom nou gran leader dan ene meeting.

Kouma mo eli, Pravind dire moi,
"Mo bizin ene fou avek ene rier vache folle ki pou 
Pran sarz ministere la sante".

Kouma mo meme pli qualified daprer sa critere la,
Normal ki mo vine ministre la sante!
Guet kouma mo in fer ban boboks vine millionaires!

Mo in asseter meksin et legan avek Quincaillerie, bizoutier, marsan poisson,
Ki coute o moin 67 foi pli cher ki si ministere ti
Asseter avek ban sources fiables et experts!
Li bon li pa bon? 
Rs 95 millions pou ventilater ki pa travay?
Et medicaments in monter par 3000 pour cent!
Sa ki apel travay pou pays!

Kot larzan ki nou pa ena al direk dan poches 4-5 patriotes..
Ene sans ICAC et la police la 
Pou kassiett tou sa ban crimes la 
Avek zot lenket ki zamai fini....

Alor, dire moi ene kou:
Eski ene dimoune la tete normal pou fer ban zafer kumsa?
Oussa ene fouka ki pa konne penser, pa konne kozer,
Et ki souffer d'amnezi lor zafer ki li meme li in dire?
Et ki lepep entier in tan li dire...

Oui, moi Bibitpal, tan ki Pravine la, 
Mo pa pou peur!
Tan ki Pravine pez mo graines,
Mo pou kontinier rier et kozer kouma dire ene 
Baba canne in rant dan mo tonkin....
Kouma zot koner, kan pez graines, tou zom gagne dimal,
Mai zis ene pagla kouma moi ki gagne bon,
Et rier koumadire mo truv mo 14 p galouper pou vine 28...  

Mai mo pou kontinier roule ministere la sante
Kouma ene vrai idiot, ene fouka arrogan!
Parski mo ene patriote!

Mercredi 24 Mars 2021

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H