Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Je m'apelle Navin Bikmanga


Rédigé par Paul Lismore le Jeudi 27 Avril 2023[Paul Lismore] Je m'apelle Navin Bikmanga
Mo ene saritab ki kontan tal la main
Et lepep kouyon donne moi ene minimum
De Rs 650,000 par mois,
Plus tou sa per diem lor sak mission en fesse
Ki mo patron le ti cretin avoy moi
Kot mo pa fer ene ferfoute mai zis kont 
Foreign Exchange ki ti cretin donne moi.
Kommien per diem? Vey ou kouyonade!
Sa, c zis entre moi et mo Bon Dier,
le Cretinus Minimus sa....

Ki gran travay mo fer pou Rs 650,000+ par mois?
Mo kontan fer le sourire de chuttur
Et akoz sa ban sovaz apel moi le chuttur ka mou....
Mo kontan plak mo fesse
Et cheke si tou mo tiroirs ouver ferme bien
Parski parfoi zot deborde ar dossiers
Ki mo pran o moin 10 ans pou etidier..
Et ki apre mo garde dan tiroir
Kan sa lenvi kont mo pitaye la vine tro fort...

Ki vreman mo travay pou tou sa pitaye la?
Laisse mo donne zot ene la liste ki pou inpressione zot:
1/ Mo kontan fer diskour ki koz lor 
The Fight Against Corruption! Haha!
Meme mo ban bon kamarades dire moi
Ki narien pa fer zot riye plis ki kan
Zot tan moi koze kouma mo konbat corription!
Ena la dan sipplier moi, dire moi
Arete fer sa ban discours la
Parski zot tro pisse zot kalson ar riye,
Et prix lamoresse in monte boukou....

Ki mo fer enkor pou Rs 650,000+ par mois?
Pena personne ki kone devire zafer la 
Pli bien ki moi! Man United in fer gran erreur
Kan zot assete Harry Maguire, ki kone devire boule 
Dan so prop filets, mai pa ossi bien ki moi...
Le monde entier kone ki personne pa kone devirer pli bien ki moi!
Medpoint vini, goal divan moi, goal keeper in tonb san konesans.
Ki mo fer? En place score, Mo pran boule, mo sanz direktion, et mo 
Bour sa dan mo prop filets! 
Sa ki apel donne le tonkin!

Zot koir Cretinus Minimus kouyon akoz
Li renouvele mo contrat pou 5 ans? 
Eoula! Blier sa vilain ggt dan parlman la!
C moi le plus gran goalkeeper dan le monde entier!
Tou goal ki zot rode met lor li,
Mo la pou kokin boule la
Et bour sa dan ene tiroir!

Oui, mo ene bikmanga ki pena oken la honte
Pena oken sens l'honneur!
Kot ena pitaye, mo chuttur ka mou fini senti sa depi loin
Et mo pou tou le tan ena tiroir
Kot mo kapav kassiett zot peche!

Mai fer tansion ban ti gablous!
Si zot pran la monnaie di te,
Ou ene dipain carri brinzel,
Mo pou fer PR department telefone zourlanus
Et zot noms pou lor zournal/radio partou!
Ar moi non! Ban ti voleurs, nou pa pou tolere!
Ban gran voleurs, c ban patriotes sa!
Akoz sa ki zot dossiers res dan tiroir...
Moi le Bikmanga, p gagne traka
Si ene vrai lopposition pran pouvoir et fer ferm moi!
En place zot laisse moi devire boule la,
Zot pou bez mo graines koute boules lacier!

Mai tan ki Cretinus Minimus la,
Mo pa peur. Et tan ki ban zoaves kot mo travay
Kontinier tolere mo inconpetance et mo corription,
Mo mission pou renpli mo poches pou kontinier!

Long Live the fight against corruption!

Jeudi 27 Avril 2023

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H