Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] JE SUIS EL TORO


Rédigé par Paul Lismore le Jeudi 21 Janvier 2021Boukou dimounes konne moi kom Manand Fakhoo
Mai mo ban kamarades apel moi Manand Taureau.
Parski kan ena pou foncer, mo pou foncer moi
San meme penser kifer mo p foncer....
Mo bien kontan foncer pou politiciens vagabon ki dire moi foncer...

Dan les annees 2005-2014, mo ti ene Toro
Pou Parti Travayis et mo ti p fonce partou.
En 2006, ene grup tapeurs ti defonce mo trou Toro a cote Ti Vegas casino.

La police ki ti laba ti avoy ferfoute et nek dibouter guet tamassa,
Parey kouma la police Jugnauth p fer aster la avek bann ki pa nou bann.
En 2006, ministre fam, Indira Seebun, ti visite moi dan lopital
Kot mo trou Toro ti p reparer,
Et ti promet mo fami tou l'aide gouvernman ki zot bizin.
Truver kouma politiciens kontan ban Toro ki nek konne foncer?

Hier soir, Maurice entier arreter kan news sorti ki Toro in gagne koutte bal fannee.
Faller guet sa kantite zourlanus ki fer zot "Breaking News" en fesse hier!
Ene battalion la police ti dan lopital pou pran mo nouvel,
Parski Toro pa ene ninporte li!

Li mars avek Lady la aster et so socio kultchurel, alor gablous montrer li boukou respect aster.
Oui, hier mo in montrer zot ki banla kapav ena Avengers
Mai Toro, c ene Superman et Incredible Hulk sa!
Zot bez moi 2 coutte balles, mai mo kondire loto et mo al station.
Malgre ki balle dan mo lamachoire(soidizan), Mo ressi dire Ban gablous " mo gaaaagggnnne bal".
Ban ggt la koir ki mo p blaguer mo in gagne ene bal douri
Et p fer koumadire zot p telefone Samu!
Toro decider ki Superman/Incredible Hulk pou re kondire so loto et al lopital Candos li meme!
Kondire depi Bo Bassin a Candos, ou koir facile sa?

Aster, la police p dire ki pa ti ena koutte balle ene ferfoute!
Zot p dire ki kan mo ti al station, mo ti dire ki mo ti gagne batter avek barres de fer!
Pa coutte bal!

Mo la guele ti traver avek bar feray, alor kan mo dire " mo gaaagggnnne bar feray", zot tanne bal, zot?
Laisse mo dire zot, moi et mo ban lezot mam laguerre pou cohesion social, pou larmoni, pou la paix!
Mai zot pli interesser guet nou gro vant, et alor zot dire ki nou tapeur!
Bon Dier konner ki nou frer/ser TOU kominotes , c nou frer/ser sa!
Zis akoz nou entourer ar ban chatwas, ban katoris, akoz sa zot dire ki nou racis?

En 2001, mo ti kondanner a 3 ans prison akoz mo ti amene fizi dan meeeting Ramjuttun.
En apel, zot dire moi servi zis ene an.
Mo ti pisse ar sa, et la police ti servi warrant pou re arrete moi.
Aster, la police bien kontan moi,
Et zot in truv lamour la police pou moi hier soir, non?
Si mo ti mort, mo sire ki Police Band ti pou zouer dan mo lenterreman!
Mo ene patriote moi!
El Toro in montrer hier ki cameras Safe City travay bien,
Et ki nou Rs 19 milliards dan la main Sherry Darling,
Ene mari bon investment sa!
Zis ban anti patriotes ki dire ki Safe City, c Rs 19 milliards dan drenaz sa! ou dan O bout du monde...

p.s. Ene infirmier in fek amerde mo fesse la!
Li servi mo manzer et dire moi ki
Farata la in cuit depi ene bal la farine nef sa! Kifer li bizin mentionne "bal"?

Jeudi 21 Janvier 2021

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H