Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] IN PRAISE OF SOME SERVITEURS DU PAYS


Rédigé par Paul Lismore le Lundi 23 Juillet 2018[Paul Lismore] IN PRAISE OF SOME SERVITEURS DU PAYS
SI.....

Si 'slapper' ene slang word pou 'real slut', eski sa fer nou coconut oil minister Seesungkur ene double pitin avek so 2 slaps hier?

Si police bodyguard azir kouma tapeur ministre, eski bizin continier apel zot la police? oussa tapeurs?et donne zot T shirts oranz kom uniform avek logo " Ministre=Mo Bon Dier"?

Si ti cretin ena graines, eski li pou bour Seesungkur deor, oussa li pou frotte diluil coco lor sa vaurien la?

Si Alain Wong dire "  Je ne vais pas entrer dans le jeu des coqs" , eski sa fer li ene homophobe? Ou li p zis dire ki so coq pou li et li pa pou laisse so coq zouer ar ban lezot coqs?

Si Ayatollah Mouftah asseter ene lease ar nou pou some thousands of rupees, et li van meme lease la pou Rs 48 millions et garde pitaye la, eski nou bizin sanz so nom et apel li Ayatollah Besharam aster?

Si Ayatollah Besharam koir ki Casernes pou mari sor ma sa, et servi sa kom so baz pou sey terrorise ninport kisan la ki montrer ki kalite gopia li vreman eter, bizin donne li an A-Z map pou li kapav rapel kot so vrai lakaz eter?

Si Ayatollah Mouftah ti enkor p travay kom rat catcher, sitan li inconpetan et kouyon, eski popilation lera ti pou mari grandi dan pays. Ban lera la ti pou fer li danser et donne li fromaz ki fer vaches rier, par pitie pou ene gopia parey. 

Si en place nou donne li ene limousine, pa ti pou reflekter so zimaz pli bien si nou donne li ene chameau plito et montrer li kot Sahara desert eter?

Si en place lopposition fer walk out, pa ti pou pli bon si zot fer papier avion et avoy sa lor Ayatollah Mouftah dan lassenblee?

Si zot azir kouma zenfans lekol, b the next step bizin papier avion, non? Ti pou bon si gouvernman ouss fer parey, kumsa live TV coverage lassenblee ti pou vo la peine guetter.

Si sak foi mo tan sa titre Directeur kominikation la, mo pense longanis, zot koner kifer?

Parski kan ban fam kouyon al guet longanis pou tire sipaki mechancete, Longanis la dire zot ki gran dimoune la p dimane kominikations are zot....Kominikations ki kapav fer zis en horizontal parski Wifi gran dimoune la pa travay si ena interferance dan lezot sitiation...Haha!

Aster, pense ene kou ki Direkter kominikation p fer ar nou! The pheasant plucker! 

Si met ene vache lor ene tranpoline, eski so di lait vine milk shake? ou milk Sheikh?

Si ene dwarf dibout a koter to girlfriend et dire toi ki to girlfriend so cv senti bien bon, bizin bez li ene kalotte?

Si ene cyclone dire ene pied coco, 'hold on to your nuts, this is no ordinary blow job', bizin amerder?

Si ene madam ki ene ventriloquist al visit ene zinekolog, zinekolog pou gagne peur kan sa vier sega " Pa tousse mo sousou" sorti depi laba?

Si ene zom in pran 2-3 viagras en plis, et li mort, eski pou kapav ferm so cerceuil?

Si ene dove a 'bird of peace', eski ene ti swallow a bird of true love?

Si ene tifi dire " Hey, what's up?", is the correct reply from the boy " If I tell you, will you sit on it?"

Si ene circumcision in mal fer, apel sa ene 'rip off'?

Si 2 zom p la guerre akoz ene prostituee, apel sa a tug of whore?

Si ene fam envi detruir ego ene zom, eski li dire li 'Is it in?' kan zot p fer lexercise horizontal?

Si ene zom envi detruir ego ene fam, eski so reponse " kot gagne bon dan la caverne?" pou amerde li? Et SAJ oussi?

Si ene nail stylist fer hand jobs, eski ene hair stylist fer blow jobs?

Si Bill Clinton ti dire Monica Lewinsky, 'Don't wreck my election' instead of 'lick my erection', tou ti pou korek?

Si zom kontan zouer ar Rubik's cube, c parski the more you play with it, the harder it gets?

Si zom et fam ti parey, eski zot ti pou interprete 'Facial' diferaman?

Si mo tonton ti ena tt, mo ti pou bizin apel li Dorothee?

Si mo kontinier servi sa mot "Eski" la, eski zot pou koir ki mo p fer lizier dou a Maya so tifi et mo p donne piblicite gratis a biscuit Esko? 

Eski Maya konne zis 2 positions, stand and sitting position? Eski bizin avoy li ene copy Kama Sutra pou li moderniz so "Standing Orders"?

Eski Sexpire koner ki Rutnah in touye li ene million foi depi Desam 2014?

Eski Tulsiraj Benedyn ena kit lot fonction apart tap la tab et sakouy so la cuisse kouma dire li gagne ene accident dan kalson sak foi li tap la tab?

Eski Ivan the distinctly Unterrible koner ki sell by date so parti fini en 2019 et ki oken lot parti pa pou tousse so ML?

Kan zom orgasm, zot fer ene figire bien komik, non?(yes, I have looked in the mirror!). Eski Gayan koner ki so scrunched up face donne li ene figir permanently komik?

Tou dimoune ena droit koz la verite o moin ene foi dan la vie. Eski kan Maya ti apel advisers ban gopias, eski sa meme so 1er foi li in dire ene zafer vrai depi li Speaker?

Finally, kan Marionette et Ayatollah Mouftah Besharam zoine ensam eski zot  whisper sa? "Mo kontan toi...non, mo kontan toi plis...non, moi mo kontan toi plis!...tiouma, tiouma, tiouma, etat de droit.. kan to vine visit to bungalow dan Casernes?"

Eski SuperMario so la main droite p tester si Ayatollah p gagne gran plezir truv li? Haha!

Lundi 23 Juillet 2018

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H