Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Guet kouma ban vrai patriotes ki respekte larzan piblik viv


Rédigé par Paul Lismore le Mercredi 2 Novembre 2022[Paul Lismore] Guet kouma ban vrai patriotes ki respekte larzan piblik viv
Sorry si ene ou 2 paglas koir ki mo p koz Moriste: Mo konsey zot kontinier pran zot meksine, parski politiciens kumsa pa existe dan Moriste....

Mo p koz ene ban pays pli riche dan le monde, mai kot politiciens pa pran politik parey kouma ene bank robber pran so fizi pou al kokin. Mo p koz Norway, kot pena zom ou fam gran nwar et pitin ki fer politik.

Zot kiltire bien sinp: Respekte larzan piblik et servi to la paye pou to prop ggtri! Pena limousine ministeriel, ou gro loto pou ban PPS vaurien! Sa zafer duty free pou gro loto pou ban civil servants ki deza gagne gro la paye, pa existe sa! Ni pou politiciens, ki li dan gouvernman ou lopposition.

Pena per diem, et tou depense ki to fer kan to en "mission", to amene reci, sinon oken renbourseman. Pena missions par ta kouma nou ban Premier Ministres en fesse kontan avoy so ban politiciens prefere, kouma dire larzan pou ticket/lotel/per diem/entertainment allowance, etc sorti depi so prop trou fesse. Ayo! Pena sa zafer ki in invante pou ban voleurs et ki apel "entertainment allowance". Si to envi "entertainment" kan to soidizan en mission pou to pays, al donne fesse si to bizin larzan et entertainment!

SA KI APEL BAN VRAI PATRIOTES, BAN DIMOUNES KI KONE VREMAN KOUMA POU SERVI ENE PAYS!

Ki nou ena dan Moriste? Ene ti macro ki kontan dire ki li et so ban voleurs, c ban patriotes sa, et ki tou dimoune ki zour zot/critik zot/prier ki zot kreve bien vite, c ban anti patriotes sa! Limousine ki li servi et kot li koir sa fer li paret kouma ene gran mari, in assete avek larzan lepep sa, pou Rs 40 millions! Oui, Rs 40 millions pou ene batiara kumsa! Ena environ 30 ministres/PPS ki zot tou bez nou on average Rs 4-5 millions pou limousines pou zot gro fesses. Total: environ Rs 200 millions, ki asser pou ranz environ 100 lakaz pou ban ki viv dan conditions terib.

Aster, azout sa kantite "duty free" ki met lor loto pou milliers civil servants etc etc et total arive la o Rs 1 milliard. Kifer lepep ki bizin subsidise ban dimoune ki asser riche pou assete zot ggtri par zot meme et paye tax ki le res popilation bizin paye? Sa meme zot "socialisme" la sa? Fer dimoune pov et lower middle class paye pou ban vauriens ki p deza tousse gro la paye?

Ena boukou, boukou "privilez" et allowances ki ene  pays riche kouma Norway considere kom fraude. A Moriste, biento nou fesses pou pa pou nou, sitan sa ti macro la in met dettes la o Rs 400 milliards lor nou li kou! Et ban soucerres et extra gopias kontinier krier, "Pravind, to meme nou le roi!"? Kan zot pou aret manz kk et servi zot lespri?

Check sa video la, ki lor mo paz Facebook. Li environ 7 minutes. B kouma zot kontan ekut program "live" de tou kalite ggt ki al pou la o 1 hr tan et ki pa fer zot kone ene ferfoute, guet sa video la et aprane! Aprane ki pa tou dimoune dan le monde parey kouma nou ban politiciens voleurs, et ban serviteurs du pays chuchundar! Aprane kouma ministre Norvegien so biro bien sinp, pa kouma biro ene ggt ministre dan Moriste ki bizin fer so gran nwar avek nou pitaye. Aprane kouma ministre voyaz par train ou par bus, parey kouma tou dimounes. Dire moi, eski zot rapel kan dernier foi zot in truv ene ministre, ou meme ene politicien dan ene bus? Si oui, sire politicien la ti truv larzan ki in tonb depi poches kiken et li galoupe al ramasse sa et dire "pou moi, sa!".

Check sa video la please, ki dan 1st comment lor mo paz Facebook..


Mercredi 2 Novembre 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H