Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] God is great! La pli in pisse lor 1er zournee lecourse Lee Ki Shim en sarz nou Champs de Mars!


Rédigé par Paul Lismore le Samedi 18 Mars 2023Don't get me wrong. I am neither a God freak nor a God botherer who spends his time annoying people by telling them how wonderful my religion is and Kouma mo Bon Dier mari to Bon Dier. I have not got the time for that sort of fanatical nonsense, and I prefer to leave that obscenity to our Socio Tchurels who delude themselves that God never fails to listen to their nonsense...

But let me get to the main point of this article: Morisiens/Morisiennes, arete deklar bobok dernier grade et koir ki zot pou gagne ene fortune avek sa ban les courses ki rezilta fini kone avan meme ki program larguer! Champs de Mars aster renpli ar voleurs avek zoli costume ki passe ene lam razoir bien frai lor ou la zou fesse avan meme ki ou in met ou larzan lor ene bourik, ou lor ene souval ki zis sa zour la pou azir plito kouma ene bourik. 

Ki kalite kouyon zot kapav ete ki ene semaine entier zot travay dure et aprer al kit sa kass la soi kot Lee Ki Shim....ou kot sa kantite bookmakers illegal ki tou dimoune kone ena partou dan pays apart ki la police/Brigade des Jeux/Dipshit/Ti cretin, etc? 

Zot pa plin ar zot koutchou koutchou dan Champs de Mars kot zot koz dan zorey douceman pou personne pa tann zot tiyo ki ena plis trous ki ban tiyo CWA? Eski zot vreman koir ki si zot gagne zordi, zot pa pou perdi pou le res sezon hippik en entier?

Hier, 2 soidizan representan relizion Hindou et Chretien in fer ene service "la priere" lor Champs de Mars pou donne benediction a 1er zournee les courses de Lee Ki Shim et so gro matou ki soi dizan en sarz PTP. En place, la pli koumans tonbe et inondation Champs de Mars! Lee Ki Shim bizin dimane sa 2 ki ti en fancy dress pou fer "la priere" retourne so kass! Mon Pere? My foot! Pandit? My arse! Mercenaires plito...

Ene tonton ti dire moi ene foi: " To kone kouma gagner dan les courses? To bizin souffler dan fesse souval la, lerla li galoupe kouma dire kiken ene met ene piman Rodrigues dan so tonkin!" Of course, he was merely trying to tell me that I should use my money more constructively than to give it to those lovely bookmakers....

Alor, mes chers compatriotes, ou bizin extra kouyon et pa kontan ou fami ditou si ou al zet ou larzan ki ou bizin depanse pou ou lakaz dan ene place ki en ba full control mafia aster. 

Et sa ban malbars ki deklar pli Hindou ki moi: ki in ariv lekiri Gujadhur, do? Zot touzour pena oken lamour prop dan zot fesse kan zot truve ki in ariv sa lekiri la?

Aller alor! Al donne zot kass a Lee Ki Shim et so ban gopias dan GRA, HRD, ou sipaki lezot monstres ki Frankenstein Ti cretin in kreer pou domine les courses.

Be a patriot! Pa blier ki sak roupi ki rant dan poches PTP ou dan Bookmakers ou tou sa lotri/pools galimatias de Lee Ki Shim, ene bon parti rant dan la kwizinne... Pa ekut ban anti patriotes! Al depense tou zot kasse lor ban bouriks! Lady Macbeth et ti cretin pou bien apprecier....

Samedi 18 Mars 2023

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H