Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Ene Lopposition bien en fesse p rode renplace ene gouvernman pli en fesse ki zot


Rédigé par Paul Lismore le Mercredi 4 Janvier 2023Vreman ena bez dan sa ggt pays la! Nou ena gouvernman pli inconpetan, pli koronpi, pli voleur, pli diktatorial ki nou in gagner depi lindependance, et meme ene lopposition demi cuit ti pou bien kapav fer boukou pli bien ki zot p fer.

What do we have instead? An opposition made up of people with massive egos and who work on an agenda that is alien to most Mauritians: Kisan la ki pou gagne ban pli bon jobs, kot mo kapav place mo ban pli bon soucerres, kisan la ki pou al kass poz a Reduit et bez par centaines de milliers roupies sak moi ziska li kreve, et san paye ene sou income tax, kommien tickets mo parti pou gagner, ki poltron nou pou mete pou renplace ban idiots kouma Navin Beekarry, Dipshit et so ban senior zombies, Anooj voleur whisky a MBC, et renplace tou ban idiots dan parastatal orgs avek nou ban idiots, etc ... Eoula! Zot la tete renpli ar zis kk? Sa meme zot priorites?

Kan Lepep dire ki Komisser elektoral in fane, ki sa ban zoaves dan lopposition dire? " Nou saluer lindependance du Komisser electoral". Zot la tete bon? Li pa ti kone ki sa ban computers satanik la ti p fausse rezilta? Ki boukou dimounes zot noms in disparet lor la liste electoral, ki dimoune mort ti p vote, ki Bangla Deshis ti p al vote dan boukou circonscriptions par bus special? Ki bizin bour divan zot lizier pou zot aksepte ki Komisser Electoral, so Electoral Commission, et Electoral Services Commission, zot tou ti ensam avek MSM pou kokin dernier elections? Eski zot kapon pou dire seki tou dimoune p dire? Ou zot enkor koir, parski zot vreman ban idiots, ki par mirak, Komisser Elektoral, Electoral Commission/ ESC pou dire, " Nou bizin fair play dan prochain elections parski nou dan ene demokrasi"? Kumsa zot ban bobok, do?

Kifer oken parmi zot zamai in mentionne Lady Macbeth kom chef manipulateur MBC? Kifer zot pa mentionne Whats App calls sak laprer midi entre li et sa ti ggt Anooj Ramsurrun, pou decide ki pou passe dan zournal? Kommien foi mo bizin ekrir lor koription a MBC, lor kouma sa ti ggt la in servi nou larzan pou assete loto pou MBC, mai servi sa zis pou li et so fami? Kommien foi mo bizin donne lexanp flagrant de korription/vol/inconpetance/discrimination a MBC pou zot graines kapav bouze et poz ene question lor sa? Eski zot koir ki MBC pou sanze ene sel kou et koumans azir kouma ene vrai TV ki finance par piblik? Kontinier reve, ban kapons kouyon!

La cour kass zot fesse et ki zot reaction? "Ene sans nou ena ene judiciare independan ki azir kouma dernier ranpar pou nou demokrasi"...Zot la tete bon? Shakeel Mohamed et Arvin Boolell p enkor atane kan la cour supreme pou ziz zot expulsion par sa bandit Speaker la plis ki 10 mois de cela, et entre tan, sa hooligan Speaker la in re bour zot deor! Judiciare bien independan, non? Zot in montrer kouma zot independan avek la facon zot in traite tou petitions elektoral depi plis ki 3 ans..But eh, a nou kontinier dire ki judiciare bien independan, ban idiots!

Ban parti lopposition ena boukou zavokas. Kifer oken parmi zot zamai in poursuiv MBC lor persistent/daily infringement of the MBC Act, ou IBA parski so members kaylousse net? Kifer zamai tan ene zavoka lopposition parlmenter pran ene case pro bono kouma ban Avengers in fer? Zot pa gagne asser pitaye kom parlmentaires? ou zot pa asser riche? Ban pov diab...

Sak semaine, meme ggtri. Berenger/Zaza/sa petar fizet ki apel Nando, tou assize et koz lor ban zafer ki la plipar du tan Lepep na pa interesse. Parey pou PTr. Sitan zot gran nwar, zot vreman koir ki dimoune ena letan pou perdi 1 hr tan zot la vi ekut zot koz lor ban zafer ki pa interesse zot? Kan pou ena oken action? Oussa, sa meme zot program, zis rabasse ene foi par semaine? Berenger plis bez li: li amene so larmee entier avek zot deksi pou vine ekut so monologue sak semaine! Mo guet sa ban zombies a kote li et derier li, mo guet zot lexpression kouma dire zot pre pou al suicide, et mo dimane moi: Sa meme highlight zot semaine, kot zot al assiz trankil et ekut ene boug repete meme zafer ki li p repete depi 50 ans?

Lot kote, PTr in gagne ene boug riche ki apel Damry et ki ena p prezant li kom next leader...Mo tan li kozer dan meeting St Pierre, et c t sel letan kan mo ti envi al met moi pendi sitan li ti boring, tou so "jokes" fizet, li pa konne koze pou kapte lattention piblik...ene dotre mots, li paret ene lot gopia bien riche ki in gagne mari lenvi "servi nou pays"...Mo tonton ki zouer Dam kot la boutik dire moi: Eh! Travayis in met ene dam cochon ar zot meme!

Eh ban banrwa dan lopposition! Seki Lepep envi koner, li bien sinp: Ki zot program? Ki zot pou fer pou sanz direktion sa pays la? Ki la loi zot pou sanze kouma zot pran pouvoir? Ki exacteman zot pou fer avek sa ban voleurs ki in kokin par milliards? Ki zot pou fer avek ban dimoune ki guet avek ene sel lizier, kouma ban senior gablous/ sa chuttur ka mou en sarz ICAC/gouverner la bank Moriste, ene voyou kouma Lee Ki Shim, etc? Zis sanz zot? Sa meme tou? Pa pou ena ene tribunal special ki pou deal avek zot vite vite, bour zot endan pou lontan, et fer zot retourne tou sa milliards roupies ki zot in kokin?

Mo truv ene 2 ggt online ki tou le tan dire: " pa bon amene ene system venzans". Ah bon? Nou laisse ban voleurs aller avek tou sa milliards ki zot in kokin la, alor? Nou organiz ban bus special route pou escorte zot a Plaisance et fer sire ki zot goute ene bon dal pourri avan ki zot rant dan avion? B ki zot gagner? Have you all become mad, stupid, or masochists?

Our opposition seems interested only in ki ggt pou vine PM, Deputy/Vice PM, Parasite dan Reduit, ministre, etc. Oken sa ban ggt la pa pou dire nou kifer nou bizin 24 ministres dan ene ti pays kumsa, et ban PPs ki pa vo ene ferfoute. Et oken nou ban patriotes dan lopposition pa pou dire nou kommien para statals bizin kraze net parski zot pa fer narien pou Lepep.

Zot nek interresse ar krier " Elections Zeneral anticipees!" et guetter kouma pou place zot ban soucerres dan ban jobs ki in kreer zis pou ban parasites.

Et oken sa ban ggt la pa pou dire nou ki nou lekonomi pa kapav soutire la paye extravagante et allowances  du PM, tou ban ministres/PPS/depite/Speaker, CEO/DG ban para statals, etc etc.

Kan lopposition pou suiy so kk lizier et guet la realite? Ki ene lepep ki p souffer boukou pa envi tanne zot conference de fesses sak semaine, mai envi ki zot koumans organiz meetings et fer manifestations divan tou sa ban institutions pourri la? Lepep envi kreer ene latmosfer kot ban inconpetans kouma Beekarry, Dipshit, ministres voleurs, CEO/DG mafia kokin, etc gagne peur pou all kk tansion lepep kraz la porte zot toilettes et pisse lor zot...

Mercredi 4 Janvier 2023

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H