Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Dimin, 43 idiots zombies pou decide ki lepep pena droit soizir zot conseillers minicipales


Rédigé par Paul Lismore le Lundi 22 Mai 2023[Paul Lismore] Dimin, 43 idiots zombies pou decide ki lepep pena droit soizir zot conseillers minicipales
Oui, mes chers compatriotes, ala nou demokrasi....Kot ene Premier ministre ki azir kouma ene zenfan ki sitan in gatee in pourri net pou amene ene la loi ki pou enpesse lepep vote dan elections minicipales....et pli zoli enkor, li pou décide ki mandat ban conseillers ki nou deza ena dan minicipalites et vilaz pou prolonze par 2 ans enkor.

Kifer? Parski li ene ti diktater ki koir ki pays la vreman pou mari sorma, ki tou larzan dan Tresor pou li et so ban ministres voleurs fer seki zot envi ar sa. Dan so ti la tete lalo la, li vreman koir ki larzan lepep= so larzan.

Mo koir so problem avek elections vine avek le fait ki li obsede ar la vie sexuel de Ramgoolam , et alor en place election, li truv erections...Possib avan li dormi tou les zours, li pense: Kifer tou sa ban fam la envi fer le jig jig avek li, tandi ki moi, "le jeune et dynamique" ti cretin, oken fam pa envi meme fer zig zag ar moi....

37% elekters in vote pou 43 idiots zombies reprezant zot. Rode dan saken sa 43 la, et zot pa pou truv meme ene ti spark dintelizans ou dorizinalite ou dindependance dan meme ene dan zot. C ban esclaves ki nek konne dire, Oui Missier, et tou kk ki ti cretin avoy zot, zot nek avale et dire, Bien bon Missier. Ena enkor?

Alor, dimin, 43 zombies idiots pou vote pou ki lepep napa kapav vote et napa kapav soizir zot conseillers. C 43 idiots ki pou inpoz sa ban meme gopias ki in fer tou nou minicipalites vine kouma ban Ghost Towns depi 2015. Ena le maire bien soucerres p frotte la main kan pense sa kantite per diem ki pou gagner avek mission bidons dan prochain 2 ans....Et ena les maires ki pou fer koltar simin kot zot reste et pisse ar lezot simins... 

Ala seki pou arive dan parlman dimin:

1/ Ban idiots zombies pou flatte le ti cretin ziska ki so trou fesse koumans sointe sitan zot pou lisse li.

2/ Lopposition pou fer discours ki pou interronpe constaman san oken rezon valab par ene Speaker banrwa, sovaz, et mank ledikation.

3/ Ban zombies idiots pou azir kouma zako zouzou ki koumans zouer batteri kouma pez ene take...alor, pou ena boukou tap la tab.

4/ Speaker banrwa, sovaz, et mank ledikation pou dire o moin 3 depites lopposition: I order you out, walk out, Sergeant at arms carry him, this is Parliament, the nation is watching, Standing Orders, i.e. meme disk raye ki amerde nou fesse depi 2019. 43 idiots zombies pou tap la tab kan demokrasi p viole par ene idiot kumsa.

5/ La loi pou vote par 43 zombies idiots, et lepep pa pou ena droit vote pou soizir zot conseillers minicipales.

Finalman, our dear, lovely, one in a billion President Baigan pou signe la loi la. Kifer? Parski li pa konne narien apart dire, "Oui ti cretin! Oui madame!"...parey kouma sa 43 idiots zombies la..

Ala nou "demokrasi parlmentaire"...Ala nou "repiblik"...Kot votes 43 idiots zombies + vote President Baigan vo boukou plis ki votes preske 500,000 dimounes dan ban minicipalites....

Lundi 22 Mai 2023

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H