Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Dialog entre missier Mithun et ene boug ki pa kontant zot apel li Rashid


Rédigé par Paul Lismore le Jeudi 15 Juin 2023[Paul Lismore] Dialog entre missier Mithun et ene boug ki pa kontant zot apel li Rashid
MISSIER MITHUN: Bonzour Inspekteur. Lepep envi kone kot ou ti gagne ou degre dan agrikiltire, parski boukou p dire ki ou fort lor plante. 

ASHIT, pa RASHID: Laisse mo dire ou Missier Mithun: C dimounes ki kontan fer demagozi ki dire sa. C ban narco politiciens! Et mo rapel ou ki ena ene lenket lor sa la, alor mo pa kapav fer subjudice. Li parey kouma Akil Bissessur. Tou pou sorti dan main case! Nou ena boukou evidence.

MISSIER MITHUN: Eski ti necesser ou ban zom fer seki zot in fer avek so stati Hanuman? 
ASHIT, pa RASHID: Zamai! Eoula! Mo exhibits officer ene Hindou, ou koir li pou aksepte ki zot in fer ene zafer parey?

MISSIER MITHUN: Mo remarke ki ou pa dire si ou ene Hindou, ou, parski ou mentionne zis ou exhibits officer...Possib akoz sa ki ena apel ou Rashid...Dire moi, eski ou koir ki Akil Bissessur ou so fami pou fer malpropte ar Bon Dier ki zot prier tou les zours?

ASHIT, pa RASHID: Missier Mithun, kouma mo fek dire ou, mo pa kapav koz ene zafer ki en cour. Mai li pou kone kan fer main case!

MISSIER MITHUN: Ki main case? Ou pa kone ki mazistrate in fou tou sarz ki ou in mete kont li deor?
ASHIT, pa RASHID: Ein! vrai sa? Aster ki mo kone sa! Parey kouma zot associer Franklin ar moi. Mo pa ti meme kone ki La Reunion in condanne li! Mo pa ena business ar li moi! Mo ena mo business moi!

MISSIER MITHUN: Ein ! Ou ena ou business tou? B, ou p kouloute ou meme la! Ou pa kone ki  a public servant does not have the right as per the law to do a second job and/or hold shares in a business entity! Ene mari self confession sa! Komisser kapav sispane ou si sa vrai!

ASHIT, pa RASHID: Kan mo in dire sa moi? Ou p misquote moi! Ou p fer demagozi la! Mo suiv la loi dan tou zafer, moi! Mo plante zis dan mo zardin, alor pa ekut ban deep fake enrezistreman ki dire ki mo plante plante partou! C ban FABULATIONS! Ene COMPLOT ki p fer ban NARCO POLITICIENS POUSSE POUSSER PARTOU! Nou ena renseigneman lor kommien zavokas pran lakaz dan borlamer, ki coute Rs 50 a Rs 100 millions?

MISSIER MITHUN: Ah bon? Alor zot lakaz bien moins cher ki chateau dan Angus Road...Si ou ena tou sa renseigneman la, kifer ou pa arete zot?

ASHIT, pa RASHID: Parski zot met baton dan la rou!

MISSIER MITHUN: Sanz ou la rou alor! Ou fer ou officiers nettoye simin la avan ki ou roule, et ramasse tou batons...

ASHIT, pa RASHID: La, ou p mank moi du respect la! Ou p sikane moi! Ou zardin mank in p plantes exotik?

MISSIER MITHIN: Merci pou ou offre. Ou bien gentil. Mo ena tou plantes ki mo bizin, merci.
Ene dernier question: Eski ou kontan manz lissou? Mo bien kontan lissou dan zassar legumes moi.

ASHIT, pa RASHID: Oui, mo bien kontan lissou. Ki li lissou touffee, dan zassar, ou dan Coleslaw, mo bien kontan manze.

MISSIER MITHUN: Mo ti kone! Akoz sa ki ou in amene 2 lissou kri avek ou pou sa emission la? Aller, bye. 

Jeudi 15 Juin 2023

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H