Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Coronation Day Quiz


Rédigé par Paul Lismore le Samedi 6 Mai 2023[Paul Lismore] Coronation Day Quiz
1/ Kisan la ki koir et azir kouma dire zot la famile royal de lil moriste?
    a/ Lady Macbeth et so ti cretin
    b/ Ban idiots gran nwar ki lepep kouyon in vote pou vine depites/PPS/ministres
    c/ Ban nomines politiks ki boir disan lepep
     d/ Ban ti pitins ki koir zot Yoyo knickers fer ministres vilain bien envi met zot Royal Sceptre dan zot Pussy Galore?

2/  Ki vilain idiots vreman koir ki ene vote lepep kouyon otomatikman fer zot vine incredibly sexually attractive?
     a/ Depites/aspirant depites/ soucerres tou parti politik.
     b/ Ban nomines extra vilain et kouyon ki ene PM kouyon nomme parski li bien kontan zot la lang..
     c/ Ene bourik ki kontan met savate Dodo et ki vreman koir ki fam dormi ar li akoz li sexy, mai pa akoz li ene ministre vorien et sitan vilain ki gro vagues dan Gris Gris sezi par zot meme kouma truv li.
      d/ Ene ti ggt ki koir ki Manhattan, c Vacoas sa.

3/  Ki nouvo parti politiks renpli ar dinozor et soucerres mai ki krier "Dinozor! Dinasti" gramatin tanto? Et ki kritik lopposition boukou plis ki zot kritik sa gouvernman sovaz la?   Sorry, no multiple choice pou sa question la, parski mo pa enkor truv oken nouvo parti ki pa fer sa...Sirtou ban ki ouver la guele zis pou dire "gouverner autrement"...  

4/ Ki politiciens ki zamai aprane par lexperience et ki enkor koir ki dimoune excite kan tan dire ki zot p enkor diskitte zot Alliance apre ene an?

    a/ Ramgoolam, parski li pa truve ki Berenger vini sak semaine avek ene quart dipin mai li envi trois quarts fromaz la...
     b/ Berenger, parski li enkor koir ki MMM "plus fort que jamais", malgre ki li in perdi boukou cautions dan dernier election.
      c/ Xavier Duval, ki p gratte la tete et dire ki zamai mo ti gagne tou sa zes la kan mo ti fer lalliance avek  MSM en 2014 ou avek PTr en 2005 ou 2010.

5/  Ki "businessman" pli kouyon dan Lil Moriste
     a/ Rakesh Gooljaury, aka Judas, ki p depense ene fortune lor ban vrai vauriens pou vine donne fesse dan la kwizinne.

6/ Ki "businessman" pli malin dan lil Moriste?
     a/ Rakesh Gooljaury, aka Judas, ki p depense ene fortune ki pa pou li mai ki pou la kwizine/Li Ki shim etc. Sakili! Si ene vaurien dimane Rs 5 millions pou met lamoresse zoranz, Judas dire ki li p dimane Rs 10  millions. La Kwizine en place koir ki ene bon vaurien sa, decaisse Rs 10 millions, Rs 5 millions al kot  vaurien la et guess kot lot Rs 5 millions la aller?
      b/ La kwizinne mari excite kan Judas dire zot  "mo p al Chez Paul la". Ban la koir ki Judas p amene        Berenger dan MSM, kan vreman Judas p al so la boutik ki van ban gatos en fesse et bien cher....

7/ Ki dimoune ki dire li ene "pretre" mai ki azir kom ene mercenaire soucerre sak elections?
     a/ Gregoire.
      b/ Ban socio tchurels de tou relizion ki pou al dan lenfer sitan zot in kouyone dimoune lor nom Bon Dier.

Mes chers compatriotes, ene ti quiz ki mo espere pou fer dimoune riye in p. Alor, pa bizin oken macro oken parti vine vomi zot slogans en fesse lor mo paz et dire nou kouma zot parti ki mari tou partis

Samedi 6 Mai 2023

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H