Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] COVID: ARE WE IN DANGER OF SUCCUMBING TO MASS HYSTERIA?


Rédigé par Paul Lismore le Vendredi 12 Mars 2021Tou les zours p gagne news lor sa virus la dan ene facon ki p fer dimoune peur et p creer ene mass hysteria. Oui, ene virus bien amerdan sa, et boukou dimounes in mort dan le monde avek sa. Mai boukou plis dimounes p mort, kom touzour, avek malade leker, diabetes, cancer, accidents la route, guerre civil, genocide, etc. Alor, kifer nou p reazir koumadire ki sa virus la, sa meme pli gran danzer pou limanite?

Ena pou reponne kom touzour kouma ban idiots et dire: Oui, to kapav dire sa, mai to pou sanz kozer si toi ou to fami gagne sa virus la! Eoula! Ou kapav dire meme zafer pou tou maladi ki touy Morisiens, non?

Alor, kifer sa kalite hysterie pou ene virus ki ziska ler in malerezman touy 10 dimounes? Rapel bien, sa 10 ki ti mort la, c t a lepok kot nou pa ti konne bien sa virus la et kouma pou traite li. Ban lekip medical/infirmier ti mari peur et alor certain patients pa ti gagne soin ki zot ti bizin gagner, et ena ti gagne bien mo ve tretman et latitide de certain dimoune ki ti p soigne zot... 

Sa hysterie la p aster fer boukou kozer ki bizin met ene etat d'urgence dan pays entier. Zot la tete bon? Donne ene gouvernman kumsa tou pouvoir pou fer seki li envi, c sa ki zot oule? Si kumsa, nou bizin en etat durgence toute lannee parski diabetes, malade leker, cancer, accidents la route p touy ou detruire la vi boukou plis dimounes, non? 

Meme dan confineman, guet sa kantite dimounes ki lor simin, dan supermarkets, p roule zot loto, etc. C pa letat durgence ki bizin, c ene canpagne pou fer ban Cocovides konpran ki sel facon pou conbat sa virus la pou le moman, c res lakaz. Si ou ena pou sorti, bour ou mask lor ou la guele, et pran tou protektion pou ou et ou fami. 

Li bien sinp: Si ou pa sorti, ou pa pou gagne virus la avek dimoune ki deza infekte, et ou pa pou donne dimoune virus la si ou deza infekter ou meme. Alor, plak ou fesse dan lakaz, et sorti zis pou ou fer ou shopping, et aprer retourne lakaz. Et kan ou gagne lokazion, al fer sa vaccine la.

Mai guet ki p ariver. Partou, enkor ena ban cocovides san masque, et ki envi kass ene poz avek zot kamarades. 

Nou popilation tro tipti pou nou atane ki "herd immunity" pou sap nou. Sel facon pou evite sa virus la, c mask, pa tro koste ar dimoune, vaccine, et res lakaz kan ena bez deor. 

Guet nou voisin La Reunion, kot dimoune by and large suiv advice pou res lakaz, et kot pa in ena tou sa mezir drastik dan Moriste la. Dan 13,801 cases ki ena zordi le 12 Mars, 12,389 in fini gueri, et 71 in mort. Sa 71 mort la, la plipar sorti Mayotte et Comores ki in vine rode tretman.

Ici, ena 99 nouvo cases de Covid et oken mort, et ena p koz etat d'urgence? Kifer? Si dimoune suiv sa lockdown la kouma bizin et sorti zis si li essentiel pou prochain 2 semaines, ena ene bon sans ki pou ena pa plis ki 400 novo cases et aprer sa pou koumans baisser bien vite. 

Kouma mo dire, boukou plis dimounes mort tou les zours avek conplication Diabetes, malade leker, cancer,  accidents la route, ou par meurtre, ki avek sa virus la. Ban zourlanus bizin arete creer sa hysterie ki p fer dimoune peur. O kontrer, zot bizin fer ene canpagne pou shame sa ban idiots ki lor simin zis pou montrer zot la guele.

Rapel bien: Kontinier koz etat d'urgence, et sa pou creer ene latmosfer kot ene gouvernman voleur, koronpi pou fer li. Lerla ki pou ena vreman bez dan pays! Rapel kouma zot ti bien kokin nou dan 1er vague sa virus la...

Vendredi 12 Mars 2021

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H