Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Ala seki ariver kan politiciens dire "mo pou donner", meme kan la caisse vide...


Rédigé par Paul Lismore le Vendredi 2 Octobre 2020

" The only people truly bound by campaign promises are the voters who believe them."― Christopher Hitchens.Tou kalite promesses politiciens fer pou asseter ou votes. Zot bien koner ki pays pa kapav afford sa, ki tou pitaye in fini depenser/kokin, mai zot pou re rode asseter ou votes avek ban promesses en fesse.

Oui, zis Lepep Kouyon ki koir tou kalite promesses ki politiciens fer pou asseter zot votes...sirtou, si promesse la vine avek ene portion Kentucky ek ene boutey Goodwill, et ene de billets roupies, jackpot! Oui, jackpot pou 5 ans kot tou seki in eli pou vine multi millionaires avan lot election et zot revini avek lot fausse promesses pou asseter votes!

Sak election, meme zafer: " Mo pou donne sa ek sa, GRATIS!"  Oui, tou zot pou donne 'gratis', parski larzan la sorti dan zot poche ou depi lamoresse zot papa, non?

....Zamai sa ban LGZMM politiciens voleur, menteur. hypocrite, gourman pou dire ou ene sinp verite: Ki tou seki zot p 'donner', c avek ou prop larzan sa! Mai lepep bien kouyon vreman koir ki larzan la sorti depi poche politicien ki p kouyonne zot pou zot votes...

Alor, dan dernier canpagne, kan Pravind Jugnauth promet ki li pou fer pension viellesse vine Rs 13,500 avan prochain elections, vier dimounes in al vote pou li.

Pa zot faute, parski depi bien lontan politiciens tou parti politik in infantiliz Morisiens et fer zot koir ki zis zot ki kapav 'donner'; zamai oken politicien in rode expliker kouma nou lekonomi dan mari bez, et ki si kontinier donne tou zafer GRATIS, biento nou pou bizin donne fesse pou ressi tire tou sa gro dettes lor nou la tete la.

Anglais ena ene expression ki dire, " When the chickens come home to roost", ki v dire ki mo ve kiksoz ki ene dimoune in fer hier pou dessire so tonkin zordi. Et kouma nou lekonomi dan extra bez (blier ki sa poussari ministre des finances la dire avek so arrogance normal, ou seki ti cretin rakonter!), et dimoune p pass mizer, gouvernman p truver ki ban gran promesses ki ti fer pou dan vide net...

Parski PAISSA NAIBA!  Paissa ki ti ena, zot in fini kokin et avoy deor, ou fer gran proze en fesse ki in fer zis pou bez gro commissions.

Akoz sa hier, nou gran premier ministre in fer piblik koner ki so gato in retreci, ki so laddoos et gulab jamun in vine tipti, et alor pa pou kapav ogmant pension kouma li ti promet... 

Na pa koir sa! Ban experts lor asseter/kokin votes sa! Meme pays dan mari bez et paissa naiba, mo garanti ki zis avan election, li pou ogmant pension et fer li vine pa Rs 13,500 mai Rs 14,000. Kumsa li kapav blaguer: Seki mo dire, sa meme mo fer, pa zis sa, mo fer plis ki mo promet....something that Lady Macbeth may beg to differ re the marital bed...

Nou dette national la o Rs 400 milliards, nou lor blacklist EU, dimoune prefere invest dan Lafrik ki dan Maurice parski le monde p dekouver ki ban maha chor ki p roule Maurice...et zot p kontinier servi nou larzan kouma dire pou mari zot mama sa. Dernier exanp: Nilen Sipakisami p donne Liverpool football club Rs 400 millions pou zot met ene ti piblicite pou Moriste, mai principalman pou ki ban fesse kouma li gagne tickets VIP a Anfield et tou depenses payer par nou...

Alor, ban Dada, Dadi, Nana, Nani, Granper, Granmer, pa traka! Ti Cretin pou donne zot plis ki Rs 13,500 zis avan election parski so fesse lor ene resso bien chaud la et li bien bizin reasseter zot votes.
Mem si pays p al fer bankroute...

Pou le moman, manz so ti laddoos et so ti gulab jamun...Tire fosse dents et souce soucer si bizin...Gato la pou gonfler pou zot zis avan elections...

Vendredi 2 Octobre 2020

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H