Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] 3 grand zeni dan news sa semaine la


Rédigé par Paul Lismore le Dimanche 15 Janvier 2023[Paul Lismore] 3 grand zeni dan news sa semaine la
1/ Nou ministre de lenvironman, Kavy Ramano,

Ou kouma boukou apel li, Ki Arive Ramadon'tknow.
Kan ti nomme li, 
Mo ti dire ki so nene extra larz
Pou aide li senti tou pollution, tou malpropte dan pays,
Et li pou kapav nettoye sa pays la.
Malerezman, li paret ki so gro nene tro pre ar so Trou Kanaka
Et c akoz sa ki tou le tan so lexpression
Dire ki li p senti kk,
Mai li pa kone ki li pou fer....
Akoz sa, kan tou dimoune fini truve
Ki p arive dan sa ggt pays la,
Kavy tou le tan ariv en retar
Et dimande, " Ki arrive?"
Kan tou dimoune truve ki
Wakashio pou largue so malpropte,
Ramadon'tknow dire: Ki arive? Narien pa pou arive!

2/ Ene lot don'tknow san la....

   C Kenny Don'tknow, clown, gopia, et tapeur
   Ki kontan fer dominer ar infirmier ki sorti L'Inde.
   So passe tan favori, c koz kk
   Sak foi li ouver so la guele.
   Kan tou dimoune truv ene MSM
   Extra kominalis p ranz ene soidizan
   "Plateforme Religieuse" dan ene zoli zardin,
   Kenny Don'tKnow fuckall p truv zis 
   "Ene mur de soutenement"!
   Eoula! Bizin ranz ene mur de souteneman
   Lor la machoire sa vilain ggt la
   Pou li arete fatig dimoune avek so koze kk...

3/  San la gagne oscar lor akter pli gro poi dan pays...

     C "Franki", mo pa vand la drogue, moi!
     Mo pa kone Ashit, moi! 
     Zamai mo in zoine ou koz ar Ashit moi!
     Mo zis vand fish and chips dan mo take away, moi!
     Et mo ena 3-4 bizness,
     Mai kouma mo tro kouyon, 
    Mo pa rapel si 3 ou 4 ou 10....
    Mo ene mari bon dimoune moi!
    Pendan Covid, mo ti donne Brino
    2-3 camions marsandiz pou donne dimoune mizer.
    Mai kouma mo ena ene latete kokom,
   Mo pa rapel si 2 ou 3 ou 4 ou 100 camions...
   Mo ti p donne Brino Rs 75 ou 100 mille roupies,
   Sa oussi ene 2 ou 3 fois
   Mai mo la tete karanbol pa p laisse moi rapel exacteman kommien foi.
   Parey kouma mo pa rapel kommien pitaye ene piti mizer in ressi ena
   Et kommien lakaz/loto mo ena....
   Et mo zoli canpman dan bor la mer,
   Et si le Special Shit Team vine kasse ene zoli poz laba...

Ene mari sans ki 2 zourlanus ki pa kone ki apel Homework
  Ki ti "interviewer" moi, et alor Zot pa kone ki
   Rs 525,000 cash ti maye moi dan mo loto
   Et ti soidizan konte dan station...
    B kifer gablous ti p kont ene gran kantite pitaye dan mo lakaz oussi meme zour?
  Moi Franki, mo pa konne lire
  Mai mo kontan gagne texts
  Parski meme si mo pa konne lire,
  Mo konpran seki ena dan text la
  Sirtou kan zot ekrir ban mots dificil kouma "lol"...

  Aster mo p peur tansion Santokoki
  Apel moi la cour avek mo texts dimin,
  Pou sey enpesse Brino sorti lor caution.
  Parski zavokas defense pou dessire moi
  Et mo pou bizin met 3-4 lamoresses pou al la cour...
  Sirtou kan mo pou bizin guet Brino face a face.

Moi Franki, mo koir mo pou dimane
Ki arive Ramadon'tknow explik moi
Ki pli bon facon mo dire la cour dimin " Ki arive"...
Et mo pou dimane Kenny DunnoFuckAll 
Vine soutenir moi avek so mur de soutenement..

Dimanche 15 Janvier 2023

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H