Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] 100 ka Covid zordi: ene lopportunite en or pou ban patriotes!


Rédigé par Paul Lismore le Mercredi 14 Juillet 2021[Paul Lismore] 100 ka Covid zordi: ene lopportunite en or pou ban patriotes!
Oui, ban patriotes! Bon Dier in beni nou. Depi coronavirus in vine Moriste, zamai nou ti gagne 100 ka Covid dan ene sel zour.

Dimoune ti p exciter si gagne 9 ou 10 ka par zour, mai depi Padaleksi so budget en fesse, tou les zours p gagne 20-25 ka. Zordi 100!!!. Oui, ban patriotes, zot in tan sa lexpression, "Every cloud has a silver lining"? Rapel dernier foi kan ti ena ene ou 2 ka Covid par semaine et kommien kontra gouvernman ti donne ban patriotes? 

Kommien sa ti coute? Rs 1.5 milliards? Rs 2 milliards? Who cares? Lepep Kouyon pou kontinier donner parski lepep bien kontan souce dimoune ki in vine riche par ninporte ki facon.

Alor, pense ene cou: san foi la, 100 ka zordi et bon dier beni, dimin oussi li pou parey. Zot p deza imazine contra ki STC pou larguer biento pou zis ban patriotes? Mo bon kamarade Ken Arianus in fek avoy moi ene copi, mai akoz Official Secrets Act, mo pa kapav met li ici. Mai mo kapav paraphrase li pou zot, ok? Ala seki contrat la dire:

CONTRACT BIDDING FOR STC (SOCIETE TOU COKIN):

Tre biento, nou pou larg ban gro contrats ki zis ban patriotes avek ene bon record of patriotism ki kapav apply. Nou pou bien bizin Thermogen, Tiger Balm, citronelle, limons (pa limons longaniste, ein! Yogida in fini pran dernier cargezon pou so poussari...), tissue paper, toilet paper. Kifer sa ban lartik la? Parski pli gran ministre la sante dan le monde, Jagatpubes, in decider ki ban meksine modern kouma vaxin, etc pa sa efficace la.

Alor, kouma li ene gran dokter fou, li penser ki meksine traditionel ki pou sap nou. Zot koner kifer Dr Gode ena tou letan ene lexpression bien en fesse lor so la guele? Parski kom ene gran patriote, li in frotte sa thermogene et Tiger Balm lor so chest pou montrer nou ki Covid pa passer ar sa, malgre ki so side effect v dire ki zot pou gagne ene la guele tonkin ar li, possib akoz so parfum bien fort.

Limons la, c zis pou Jagatpubes montrer so konesans medical lor vitamin C. Toilet paper, c akoz sitan zot pou frotte zot avek Themogene, sa chaleur ki li pou donne zot pou fer zot tripes travay overtime.

Alor, ban patriotes, meme system ki pou contrats lannee derniere ok? Si Thermogene p vander a Rs 1, zot bizin met Rs 5 pou sak ti pot, ok? Parey pou ban lezot lartik ki bien inportan pou conbat Covid. Lepep Kouyon pa mind paye Rs 1000 pou ene roulo papier souy fesse, ok?

Parey kouma avan, meme si zot ban noir touni, pa pran traka. STC pou avance zot larzan la, zot place command lartiks la, et lendimin zot avoy STC zot bill ki, of course, pou kumsa: STC advance money x 3 ou 4, et en place STC pou avoy zot ene gro cheque. 

As usual, meme systeme kouma avan. Kan STC largue gro cheque la, 2-3 zour aprer, ban patriotes STC pou desann kot zot et cheker si tou korek et pou pran seki Bon Dier in donne...

Bon Dier in vreman beni L'Ile Moriste! Si pa ti ena ban patriotes kouma zot, nou pays ti pou mari dan bez non? Si pa ti ena zot, tou dimoune ti pou kapav viv bien, b lerla kisan la ki ti pou zalou zot?

p.s. Ban seki gagne diffikilte trianguer, sorry renpli form STC, al guet Bissoon Mungroo et li pou met ene bon diluil dan zot zorey.

Mercredi 14 Juillet 2021

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H