Menu

Culture

Tar Enn Swar


Rédigé par Bebet Lanwit le Vendredi 13 Juillet 2018Tar Enn Swar
Tar, enn swar kot lespri ti anpann
Enn koze finn deroule lor son liniver
Kantmem koumadir to’nn fek ne
To zorey ek to leker finn konn douler
 
Tar, enn swar kot respirasion ti kourt
Enn koze finn deroule lor pwisans parol
Ki fer twa anvole e get bann zanfan later
Ki amenn twa lwin ar pouritir lexistans
 
Tar, enn swar kot lagorz monte-desann
Enn koze finn deroule lor dilo melanze
Samem ki ti reste pou nway to laper
Ki finn pran plas kavalie dan to lavi
 
Tar, enn swar kot mo ti nepli krwar
Enn koze finn deroule lor orevwar
Lerlamem to avoy mwa sa parfin
Ki depi laba to finn fann lor mo figir
 

 

Vendredi 13 Juillet 2018

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.