Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Zis ene ti garcon ki pa enkor grandi et ene pervert ki pou obsede avek la vie sexuel ene lot zom kumsa


Rédigé par Paul Lismore le Mardi 16 Mai 2023[Paul Lismore] Zis ene ti garcon ki pa enkor grandi et ene pervert ki pou obsede avek la vie sexuel ene lot zom kumsa
Vreman li malade, sa ti ggt la. Dan tou zafer li in fan kk, et sel zafer ki nou rapel de li c so obsession vreman malade de la vie sexuel de Navin Ramgoolam. Ki li gagner? Li zalou? Li pa p gagne seki li pense Ramgoolam p tap par ta? Kan li truv Ramgoolam, li fer vision ki boug la p fer le jig jig et sa excite li? Li pense tou kalite fam p zouer zoli la mizik ar Ramgoolam et ressor lili p fer tapaz ki dire ki lili la oussi bizin lubrication?

Mo vreman pa konpran sa ti ggt la. Pays dan ene trou ki li meme in fouye; leconomi dan mari bez, nou dettes pre Rs 500 milliards, system ledikation en fesse net akoz ene ministre ki paret li nek kontan bouffee et nomme so fami partou partou, la police lepep in vine so la force prive, li premier ministre zis en nom parski Lady Macbeth ki kontrol tou, li en sarz ene cabinet ki renpli ar soi voleurs ou inconpetants ou tou les 2. Ninporte ki dimoune normal ti pou dire: Mari bez la! Laisse mo fer tou zefor pou tire nou depi sa trou la...

Ki li fer instead? Li obsede ar tou trous ki li koir Ramgoolam in rantre! Ki arive mam? To pa p gagne oken trou toi, apart ban trou fesses ki dan to cabinet et lor back bench? Lady Macbeth p rationne toi depi ene siecle, alor to guet lot kote et guetter ki Ramgoolam p fer li?

Ene ti ggt ki zamai dimoune in tan li, Kavi Doolub in poz ene question kom touzour pa lor lekonomi, ou lor tou problem dan pays...Oh no! Li envi kone ki ti ena dan coffre fort Ramgoolam apart pitaye, parey kouma ban lezot back benchers bobok kontan dimande. Sa alor donne nou Bhai lookhe national ene sans pou montre en piblik enkor ene foi kouma li vreman obseder avek ki ena derier la braguette Ramgoolam!

Zordi, nou soidizan Premier Ministre in fer nou kone ki Ramgoolam so coffre fort ti ena ban sex stimulants..STOP PRESS! Ramgoolam ti ena "11 boxes of Mega Men Health Testosterone, 4 boxes of Test X 180 Alpha and 1 box of Somnapure"! Hurrah! Tou nou problems serier dan pays in rezoud en place kan nou in kone ki ene zom dan laz servi sex stimulants! Eoula! Toi to ena 60 ans, malgre ki to ban soucerres dire ki to jeune et dynamique, to soz diboute ene la zournee toi? More to the point, eski to gagner meme lokazion teste si to kapav fouy oken trou avek to kouyonade la? Mo koir la facon to in met nou pays dan ene mo ve trou, c sel trou ki to kapav fouye toi...

Pena oken diferans entre sa ti cretin la et so ti larmee online soucerres ki lor sak lartik dan zournal, bizin krier, "Macarena! Coffres forts!". Kifer zot fer sa? Paski c sel mots ki lekol la kwizinne in montre zot, alor kouma ban peroke constipe, zot nek repete sa partou, pou zot gagne zot pair dal pourri kom rekonpans...

Next week, ene backbencher avek ene gro lespace vide entre so zorey, pou dimande dan sa joke ki apel Prime Minister's Question Time. "To ask the Prime Minister whether he is aware of the lamoresse size of Ramgoolam and whether after a shit, he wipes or he washes his arse"...Sitan li ene bhai lookhe, I would not be surprised if he gives us the exact size of Ramgoolam's lamoresse, and what he does when he has a shit. Et dire nou, with all seriousness, " Mr Speaker, Sir, the information comes from our champion Bhai lookhes, the SSS and the Special Shit Team, so it must be true...

Vreman ena bez dan sa ggt pays la kan ene premier ministre obsede avek la vie sexuel so rival kumsa. Al aprane danse Macarena do, mo ve idiot, kumsa to kapav arete amerde nou fesse ar to ban sick obsessions! Ki li pou dire nou biento? Ki Ramgoolam ti fer jig jig avek 5 fam dan ene zour? Pa zis ti cretin ki pou zalou si sa vrai, mai boukou zom, including mo meme! Nou tou pou dimande: Ta Ramgoolam! 5? Pa pou narien to pran sex stimulants! To kapav donne sa ti cretin la in p, pou li arete amerde nou tonkin avek so ban revelations en fesse? Paret ki li bien frustre parski li pa p gagne seki li dire toi to in gagne par ta!

Finally, kan li pou dire nou kommien milliards roupies li ena li meme, sirtou depi 2014? Kommien kont la bank li ena deor? Eski so coffre forts vide, ou renpli ar dildos, kapot, et Mega Men's Health Testosterone? Parski ti cretin paret ki li pa enkor grandi et li koir li enkor derriere toilettes kolez et p koz le licema avek so ban idiots kamarades...

Premier ministre sa?

Mardi 16 Mai 2023

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H