Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] When the GeSSTapo knocks on your door at 5 a.m


Rédigé par Paul Lismore le Vendredi 12 Mai 2023[Paul Lismore] When the GeSSTapo knocks on your door at 5 a.m
And shouts, "Heil Pravind! Heil Lady Macbeth!" Na pa koir ki nou dan lepok Nazi Germany dan period 1930-1945. Moriste in fer mari progres et nou ena nou prop Gestapo aster. L'allemagne ti ena Gestapo, ki ti official secret police of the Nazis. Nou nou ena le GeSSTapo, ki pa secret ditou, pa met uniform Grey/Vert de Gestapo L'allemagne, mai met kalson Lacoste, Tshirts/simiz karo ki montre zot gro vant, gilet 10 poches ki aide bien kan p plante, et met masques tou le tan pou dimoune pa remark zot vilain la guele. Nou GeSSTapo, c official secret police force de pli gran malediction ki in tonb lor sa pays la, ene ti cretin.

Chef Gestapo L'allemagne ti apel Heinrich Mueller, ki ti kreve kan Hitler ti krazee net en 1945. Chef GeSSTapo Moriste, c ene bobok ki koir ki li ene akter gro poi dan Bollywood, et ki ena ene sel role dan so la vi mizerab: Dire Oui Missier, Oui Madame kan sa 2 LKZMM la donne li l'ordre. 

Mai please, ena in p pitie pou li: Sel lamizman li ena dan so la vie, c kan li al avek 15 gorilles pou tap la porte dimoune gra matin et esperer ki zom la enkor ena so lamoresse lor li...Li gagne ene mari frisson kan li espere ki boutikier la in sorti dan la fenetre so lamoresse, et p dire li "Hi! Ou in vine plante la?"....

Apart sa, ki li kone? Li kontan al fer letour dan so apartman de luxe a Dubai, et kan Franky ti la, li et so ban gorilles ti bien kontan al kass poz dan Franki so canpman....

So role aster, c al amerde fesse dimoune gramatin lor ban ti kouyonade ki ban vrai zom ti pou dire: "Pa grave sa. Mo ena zafer pli inportant pou fer."

Malerezman, dan so la tete karanbol la, li pena zafer pli inportant ki dire "Oui Missier, Oui madame" a ninporte ki lordre bankal ki li gagner. 

Seki pli trazik ladan? Li vreman koir ki li mari zoli et kosto. Malerezman, zom zoli et kosto la p azir kouma ene ti pitin aster: Li meme plaigner, li meme fer lenket, li meme decide pou poursuiv! Si sa pa ene GeSSTapo, b dire moi ki li ete?

Sa meme nou etat de droit, kot ene la guele bien fesse decide ki li pou fer conplainte, li meme pou fer lenket, li meme pou met sarz et amene la cour. Et so ti Hitler ena toupee dire ki nou dan ene demokrasi, dan ene etat de droit...

Kan mo dire zot ki vreman il y a du bez dan sa ggt pays la, koir moi!

Vendredi 12 Mai 2023


1.Posté par Roshi le Baboojee le 12/05/2023 20:09
Pa ine ler pou devoil bann assets Jagai dans Media? Et aussi so bann frequentation, so la vie perso, etc. Ine ler pou b*** sa ar li in p do.

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H