Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] What they say...and what they really mean


Rédigé par Paul Lismore le Dimanche 11 Juin 2023[Paul Lismore] What they say...and what they really mean
1/ "Mo pou kass lerin mafia la drog!"....La verite, c ki " nou plante 1/4 seki to inporte kot dimounes ki fatig nou, et 3/4 la nou partaze kom partners". Nou ena ban dimounes ki ena PhD dan planting, malgre ki dan boukou zafer, zot la tete sitan faible ki si nou apel zot "cretin", sa pou offense ban cretins...La vi pou bien difficile si ban cretins koumans krier, "Ar nou non! Nou fier nou la tete kokom, nou! Guet nou simiz a karo kouma sexy!"

2/ "Zot p fer demagozi", ki v dire ki ban "anti patriotes" p koz la verite lor nou... Lepep kouyon pa konpran ki apel demagozi, alor si nou dire ki ban la p fer demagozi, ziska ki lepep ressi konpran sa, zot pou fini blier scandal la...

3/ "Nou ban patriotes nou!" c a dire, ki nou kone kokin par ta, nou kone pran tou kalite privilez paye par taxpayers, nou mari kontan al en mission bidon sinon kouma ban paysans kouma nou ti pou kapav travel en business class et gagne tou kalite macros/pitins souce nou?

4/ " La police pou fer ene lenket approfondi lor sa ban audio recordings la!" Eoula dipshit, apart zis frotte frotter ar to bourzoi ti cretin, kouma to pou kapav met dan fond, toi? To in fer mari lenket approfondi lor assassinat Kistnen, non? Lor Angus Road? Lor Wakashio? Lor tou conplaintes ki ninporte ki "anti patriote" dan lopposition fer? "Approfondi" pou toi v dire laisse li dan to la main et to pou zis sakouy li in p, non?

5/ " Mo envi/kontan servi mo pays"---parey kouma nimero 3 dan sa la liste la, mai azoute ene la paye o moin Rs 200,000 par mois pou ban gopias ki pa vo plis ki salaire minimum, limousine gratis/duty free, entertainment allowance ( Gobin bien bizin sa pou assete tou so boutey Goodwill, non? ...apart kan li al touy cerf dan Grand Bassin kot so la guele vier sousoute bizin boir Black Label....), telephone gratis, portab dernier cri, etc etc...tou pran depi taxpayers dan ene lepep vreman kouyon. 

6/ " Nou travay dire pou sa lepep la!" Oui, check mo kont la bank aprer 5 ans et zot pou truv prev ki sitan mo in travay bien bien dire pou zot, mo nepli bizin travay pou le res mo la vi...Sirtou si lepep kouyon donne moi ene pension ziska mo kreve ki pou fer zot zalou si zot kone kommien nou pou gagner sak moi...

7/ " C zis ban allegations sa! Demogazi!", kan info sorti ki montre kouma nou vreman ban voleurs, ban criminels. Ti cretin so fraz preferee sa, ki p repete par so ti lisien a simiz karo, Jag (Hi! Pou ena zoli plantation biento!)

8/ "Kan mo ti dire sa?" Kan ti cretin confronte ar ene so ban plizier inbecilites ki li koze semaine dernier.... 2 clicks online, et facile truve kouma li vreman nou menteur national...

9/ "Ban la oussi ti fer parey", refrain de ban manzer kk ki envi manz meme kk ki ban la ti soidazan fer dan la passe. 

10/ "Macarena! Cotomili!" Mo zalou ki oken fam pa envi fer le jig jig ar moi tandi ki macro la ti p gagne tou kalite fam! Ki li ena ki mo pa ena moi? 

Voice from the audience: " Huh, ene personalite ki fer fam envi li? Possib li ena ene gro poukni konpare a to ti lapia la?" 

11/ "Ena ene lenket en cour, alor mo pa kapav koz sa"....ki v dire, ene lenket en fesse p fer la, ki v dire zamai zot pou kone la verite! Laisse nou kontinier kokin trankil! Ala seki zot vreman p dire nou....

Dimanche 11 Juin 2023

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H