Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] The weird world of the striking, hitting, missing, and pissing team


Rédigé par Paul Lismore le Samedi 5 Novembre 2022



[Paul Lismore] The weird world of the striking, hitting, missing, and pissing team
Ban principes ki paret derier travay Jag (Hi! Pinokio mo Bon Dier sa!):

1/ Kan gagne information, kouma Coota dire ki " c'est sur la base d'informations obtenues, il y a plusieurs jours, que l'opération a été menée hier après-midi", pa fer narien pou veye kisan la ki p supply la drog la! Oh no! Atan kan Brino p dormi dan la zournee, rant dan so lakaz, dimane la cle loto ki gare deor lor simin, et par mazik, pou truv boukou la drog dan loto la!

Questions: a/ Bizin ene drug supplier ki in fail bilo, ki so 14 in fini vine 28, ki pou garde sa kantite la drog la dan so loto ki divan so la porte! b/ Ban vrai la police la drog kone ki dan situation kumsa, boug la pou garde la drog la kot ene so ban plizier "Joey", et ki li pou garde plis distance ki possib entre li et so marsandiz. c/ Ici, Brino garde sa dan so loto, et kom par mazik, gablous ti fini kone ki la drog la dan loto et pa dan lakaz...Poussari/treter la police bien fort pou zot kone sa en avance kumsa...

2/ Kan Brino deor, et la police p ouver box so loto ki deza ouver, mari dekouver zot fer dan so lakaz kan li pa laba! Zot truv 2 revolvers ki ti servi dernier foi dan la guerre lindependance de lAmerik en 1776! Et balles ki pa bon pou revolver la mai ki possib kapav servi en place brinzel ki ene mamzel kontan servi....

3/ Zordi, nou Attorney General avek so la guele vreman kouma ene vier sousoute, in re montre kouma li ene vaurien et li pli pire Attorney General dan nou listoire. Ki li dire? "  Il a aussi déploré que certains prononcent déjà un jugement sur une affaire en cours. « Ek mo denons bann dimoun kinn fini vin mazistra zot mem », a-t-il précisé." Vreman ene pipengay fletri, sa vilain ggt la! Kiken ti met ene zafer dan so zorey kan hier Jag( Hi! Mo ferfoute ar tou moi!) dire en deor Casernes: " Pa vine fer zot cinema ici! In arete ban gro trafikan la drog la!". Malice Gobin, kisan la ki in fini vine mazistra la? To pou fer to devoir kom Attorney General et koz ar to esclave Jag (Hi! Mo kraz partou moi!), et remind li ki li pa mazistra li, mai ki li ene gablou ki ena full protektion sa ban bandits dan gouvernman la?

4/ Malice Gobin bizin explik a Jag(Hi! Procedures! Moi ki fer procedures!) ki vrai procedures pou fer lenket, i.e. C SOCO avek tou uniform protection ki inspekte loto of the suspect kot soidizan ti ena la drog! Pa gablous avek zot la main sale et zot linz ki bon Dier kone kan in sanze!

5/ La police MOST CERTAINLY, do not escort the suspect in HIS OWN car to Casernes! Ici, ban gablous p azir kouma dire zot p al fer picnic dan ene zoli loto suspect la! So many gablous, so many hands touching the car, inspecting the car and its contents? Eoula! Zot kone ki apel contamination of the evidence?

6/ La police kontan guet videos ki pa pou zot mai ki parmi ban exhibits, kouma zot ti fer avek Akil Bissessur so fam so phone. Ki enpesse zot film the whole police operation depi A to Z? Parski ena boukou zafer ki pou bizin kassiett?

SOME OF THE WEIRDEST BEHAVIOUR OF THE STRIKING/PISSING TEAM:

1/ Malgre ki zot met surveillance lor zot suspects., ZAMAI zot ressi gagne ou meme sey gagne supplier ki soidizan in supply drugs la! Zamai! Sirtou si suspect la, c ene opponent of the government sa...

2/ Which gives rise to the inevitable doubts and suspicion about the "evidence": KOT LA DROG LA SORTI? La drog la in rant dan lakaz suspect la par mazik?

3/ The drugs must have come from somewhere, surely. How come the Striking/Pissing team can never ever identify the supplier who gave the drugs to the suspect?

4/ How come the police can never ever identify who the suspect was going to sell the drugs too? Kisasa? Li pou garde la drog la kot li ziska lannee 2030? Oussa li pou rode debarasse li o pli vite possib? 
Unless if the drugs were of the same status as the 22 million papier roule cigarette which the minister told us was for "personal storage"...

Zis ban chatwas et ban la tete kokom ki pou celebre seki in arive a Brino. Dimoune avek in p lintelizans pou dimane in p sa ban questions ki dan sa lartik la. Finally, the magistrate should have today told the prosecution and the court: "pa vo la peine fer sa case la. His Lordship Jag (Hi! Mo kraz le boja, moi!) in fini dire en piblic ki ban gro trafikan la drog sa. Pa bizin ene trial alor..."

Noel p vini, mo bizin al rode lenballaz ki mo garde sak Noel pou envelope kado sa lannee la. Zot rier? Eoula! Si la drog dan loto Brino vine dan meme enballaz ki la drog lannee derniere, et lannee avan,  sa montrer ki meme nou ban drugs dealers bien kontan lenvironman et p fer recycling....Ban patriotes sa, kouma le ti cretin pou dire...

Samedi 5 Novembre 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H