Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] The supreme intelligence of Pi Ke


Rédigé par Paul Lismore le Mardi 7 Février 2023[Paul Lismore] The supreme intelligence of Pi Ke
Pi Ke p mari amerde et li fek largue sa komminike la:

Mes chers compatriotes,
Kouma zot kone, mo ena boukou vision, mai ban anti patriots dire ki possib mo mass tro fort akoz sa mo p gagne sa ban visions la...Mo bizin dire Lady M rode ene lot planteur, et si li pa ena, mo va koz ar pli gran planteur dan pays, Jag (Hi! Pa bizin fertilizan, moi! Mo kk asser pou fer mo plantes grandi!).

Evidaman, mo vision c ki lil Moriste vine bien riche, et tou Morisiens, sirtou mo ban darling chatwas, viv bien avek ban milliards roupies ki mo pran prete avek lezot pays. Ki problem si nou dettes in fini ariv Rs 400 milliards? Nou tou pou fini kreve avan ki nou pou bizin renbourse sa, alor, li bon, li pa bon? Mo mem, mo ena boukou milliards, mai eski zot tann moi plaigner?

Aster, ena p dimane moi mo lopinion lor Franki. Eoula! Kisan la ki pa konne Franki Sinatra? Kisan la ki kapav sant " My way" pli bien ki li? Mo refrain preferee sa, " I did it my way", parey kouma mo vision in fer moi fer Metro my way, et my way v dire mo pisse ar tou dimounes ki pena vision, kouma sa ban anti patriotes la! Mo pisse ar ban motoristes ki plaigner ki metro in fer circulation lor simin pli dan bez! B solition la sinp, non? PRAN METRO, zot pa pou ena traffic jams lerla!

Ene zourlanus dire moi, Pa Franki, Missier Premier Ministre, Franklin! B, ki zot problem avek li? Akoz li pa konne lire, mai li gagne boukou texts lor so portab? Akoz touristes sitan kontan donne li pitaye ki ban marsan la plaz p plaigner et dire ki kan touriste vine aster kot zot, zot dire, " Sorry, me touni. Me paissa with St Franklin now! No paissa for you or for your stupid T Shirts!"

Laisse mo dire zot, Falle moi mo dire sa chuttur ka mou en sarz ICAC la, " Eh chuttur! Al aret Franklin, parski tro boukou p dire ki nou protez li! Mai pa dire Jag (Hi! Mo kontan protez mo dimounes, moi!), sinon li kapav vine fer zardinaz kot toi!" 

Truve kouma nou gablous extra bon? Zot met sarz Omo (blanssiman, do!) lor Franklin, mai zot obzekte zis lor 2 grounds: tampering with evidence and interfering with witnesses. Haha! Le Special Shit Team ki pou fer tou tampering ki bizin, et ban vicier ki kontan met Taser dan Trou kanaka zom pou bien "interfere" avek ban temoins la, if you know what I mean...

Blier ki dan case Bruneau Laurette, li pena ni bato, li pa konne kondire bato, li pa ena pitaye kouma Franklin, li pa ena oken temoins/prete noms, evidence kont li bien en fesse, etc. La police dire ki ena risk ki li pou abscond. 

Franklin ena pitaye par ta, li ena bato, li ena close links avek Madagascar kot li fek fer ene zoli sezour malgre arrest warrant kont li....Et la police pa object ki li kapav abscond! Sakili! Truv ki la sans zot gagne ban dimounes, ban patriotes ki kontan souce moi?

Enfin, mo kontan ki zot in avoy li Vacoas, kot ban bon dimounes ki in ferme gagne droit sorti et al pran l'air kot zot envi asoir...

Alor, mes chers compatriotes, laisse mo fini sa komminike la lor mots Frank ki boukou dire moi reflect accurately mo sitiation...

" And now, the end is near,
And so, I face the final curtain...
Regrets I have had a few,
But too few to mention...
I did what I had to do.
I did it my way."


Ene la voi lor simin krier: To way bien en fesse, mo ve idiot! Pays dan bez!

Mardi 7 Février 2023

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H