Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] The secret diary of Dipshit, Commissioner teleguidee...


Rédigé par Paul Lismore le Lundi 30 Mai 20225.00 a.m. Fek leve, pa in dormi bien. Ene la nuit, mo in rev nou Gran Leader Patriotik, et mo bizin al sanz mo pyjamas, sitan ban rev la in excite moi...

6.00 a.m  Mo in pran ene douche bien rafraichissant. Mo la main in bien fer kontour kot le Gran Leader Patriotik ti montrer so appreciation dan sa ban rev la...

7.00. Mo pa in pran dejeuner! Non, kom ene gran patriote, mo pa ena letan pou perdi avek dipin frire hier ou corn flakes! Mo bizin garde moi zoli kan mo al guette le Gran Leader Patriotik.

8.00 Mo dan Casernes depi 30 minutes. Mo p atane call depi le Grand leader, et sa p fer mo ventre vire. Pa vire mam, mai vire, bourer al toilettes sa! Mo bizin aprane kontrol mo excitation kan mo pense le Grand Leader Patriotik...

9.00 Call depi ene sa ban pions dan PMO ki zourlanus apel zot "advisers". Aparaman, le Grand Leader p dire moi vini. Vini, pa "come" kouma dirty Anglais dire, sinon mo pou bizin sanz mo zoli pantalon...

9.01 Mo rant dan PMO. Ene pion "adviser", dire moi, "kumsa vite? Pa meme 1 min aprer ki mo call ou?" Mo dire li, "To guet tou sa ban boutons ek la corde lor mo uniform? Taler mo avoy toi Piton kot gablous donne electricite gratis to the parts that not even your wife reaches!"

10.00 Le Grand Leader Patriotik fer apel moi. Mo in ressi al toilettes 2 foi tan ki mo ti p atane li. Ala conversation la:

Moi, Dipshit: Bonzour Grand Leader Patriotik (GLP). Tou korek?

GLP: Evidaman et Bien Sure, non pa korek ditou! Ena tro boukou demagozi dan pays et mo gozi p amerde ar sa! Ferme la bousse et ekut moi bien! To bizin avoy to ban zom et al arete sa ban anti patriotes ki p met ban videos bien nasty lor seki soi dizan nou ban gablous Patriotik p fer. Mo pa ti koner ki torche elektrik fer gagne di mal kumsa. Mo ti koir li parey kouma ene dildo, et alor li nek vibre et rant kot li envi. Mo bizin dimane Lady Macbeth...

Moi, Dipshit: Mai bourzoi, missier, mo Bon Dier! Pa kapav....

GLP interrupts Dipshit rudely: Pa kapav? Pa kapav? Pa fer moi gagne labitide morpa et mo pisse lor ou la, ein? Al arete zot! Met ene la lanp lor zot front, et si sa alime kan torche in rant dan Trou Kanaka, sa v dire ki lanpoule la bon, et bizin fer Lesjongard assete sa meme kalite lanpoule pou CEB.

Moi, Dipshit: Truver, tou le tan mo dire ki ou ene boug bien malin! Kisan la ti pou pense fer ene zafer tortire la police vine ene opportunite pou CEB? Vreman ou ene Grand Leader Patriotik! 

GLP: sourire ki montrer rekonesans pou mo expertiz dan souce, sorry dan apprecier li, et ene ti "huh huh", kom touzour kan li fer so komik...

Moi Dipshit: Eski mo bizin arete sa ban policiers ki ti p fer test pou CEB lor sa ban anti patriotes la?

GLP: Non! Ki ou gagner? Pa fer moi en koler la!

Aprer 1 minute, GLP: Bon mo in calme moi. Servi formile ki Lepep kouyon aksepte tou le tan: Dire ki nou dan ene etat de droit, et ki nou p fer ene lenket approfondi, et seki in faute, pou saute! Lenket la pou al pou 1 an/2 ans, et si Junglee fer li, zamai lenket la pou fini. Entretan, sispane ban gablous lor video la on full pay, et dire zot ki zot kapav al travay CEB si zot envi pendan ki zot sispane

Moi Dipshit: Vreman, ou ene Gran Leader Patriotik, ene Bon Dier! Ou papa ti in p pli tipti ki Bon Dier, mai ou, ou meme Bon Dier! Laisse mo tonb lor ou lipied et pran ou benediction!

GLP: Aller, Dipshit! Kontinier fer bon travay kouma ene patriote. Mo pou fer President Baigan donne ou ou GCSK, kom rekonesans pou ou expertiz dan souce et manz kk. Kouma ou koner, GCSK v dire " Gran Champion in Souce and manz Kk".

Moi Dipshit: Merci, mo Bon Dier. Pays dan bon la main tan ki ou la.

Lundi 30 Mai 2022

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H