Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] The failed little Hitler of 2014-2017 is still trying to con you


Rédigé par Paul Lismore le Dimanche 28 Août 2022Dimoune in fini blier sel sans ki ti donne li en 2014? Zot pa rapel ki

1/ Kom ene junior minister, li ti azir kom vre diktater?

2/ Zot pa rapel kouma li, Yerrigrodoudou, ti cretin, et Rakesh Gooljaury ti sequestre 2 etranzer dan flat de luxe de Yerrigrodoudou et sey force zot donne "preuves" kont Ramgoolam?

 3/ Zot in fini blier kouma li ti pran MBC kouma dire pou mari sorma sa, et largue tou kalite propagande malang lor Dawood Rawat, pou zistifier kifer zot in kokin tou larzan et assets boug la?

4/ Zot pa rapel kouma kom junior minister, li ti p gagne police/VIP escort, ki oken junior minister pa gagner?

5/  Zot pa rapel kouma li ti p blaguer ki li in fer lenket lor Betamax, et akoz so lenket en fesse, Lepep in bizin paye Rs 6 milliards conpensation et p paye lessence pli cher ki kan ti p pran avek Mangalore? Ki aster bizin paye commissions avan lessence rantre?

6/ Zot pa rapel the kiss of death lor la main ene ti cretin? Et aster li critik li lor zafer Medpoint kan li ti bien support ti cretin 2014-17?

7/ Zot pa rapel ki li meme cause principal nou offshore sector dan bez akoz li in vand treaty avek L'Inde pou environ Rs 10 milliards...Et depi lerla, pays in perdi boukou plis milliards akoz treaty naiba?

8/ Meme sa lannee la, zot pa rapel kouma li blag Berenger, Zaza, meme Bodha kan li ti dan L'Alliance L'espoir et zordi li p fer tou kalite kritik kont zot?

9/ Zot pa rapel ki kan li ti demissione parski so ego monstre pa konpran kifer li pa in gagne promotion dan cabinet, ki li ti dire? Li ena boukou info dan so clouds! Ziska ler, apart ene 2 ti gouttes lapli, ene ferfoute li pa in larguer depi so clouds! Meme Sherry Darling in largue boukou plis ki li et Bodha....
10/ Kifer zot koir Ti cretin zamai ou bien rare critik li? Zot lespri in pisse ar zot pou zot koir tou so menti kumsa?

Role Bhadain, kom touzour, c role destrikter. Li pou largue ene 2 miettes kom promesse electoral, Lepep kouyon pou dire, "Oui, to meme mari!",mai li ena ene sel lintansion: Pa laisse lopposition bez ti cretin dan prochain election! Si zot vreman envi diviz vote lopposition et fer ti cretin re pran pouvoir, Vote Bhadain! Parski zis ban sixieme fail ki pou koir ki li ena ene sans gagne prochain elections...

OK, ban chatwa jaunes, vine dire moi aster kouma ene ange sa...Leve paviyons! Mo sire ena ene la ficelle ki attasse paviyon la avek zot zizi ou zot ti bouton, alor sak foi lev paviyon zot gagne bon....Akoz sa ban politiciens ou zot chatwas krier, "lev paviyons!" Et ban ti toutous obeir et bouz zot la queue, et sitan gagne bon ki zot krier, "To meme nou le roi!"....

p.s. Pou ban idiots ki pou truv moi en faveur san politicien ou lot politicien, ene ti messaz: Mo pa siporte oken sikopat de ninporte ki parti! Ki li Rouz, Zoranz, Bleu, Mauve, ou ninporte ki kouleur. 
Sel zafer ki mo le roi, c kan zafer entre mo la cuisse diboute et mo dire li, "To mo le roi, toi!"

Dimanche 28 Août 2022


1.Posté par Loozap le 29/08/2022 01:10
It's amazing what's been happening since

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H