Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] The extended Divali programme for our patriote Pravind...


Rédigé par Paul Lismore le Lundi 9 Novembre 2020Oui, lepep admirab, moi le grand Patriote Pravind ici, better known as PP, or Pipi, if you want to be informal. Kan ena rode manz pli gros part gato, zot p mank respect! Zot ban anti patriotes! Zot ban menteurs! Zot pa koner ki pli gros part gato la, c pou moi et mo la cuisine sa? Zot envi ki Lady Macbeth bez zot koutte balier et tire zot diab ki fer zot koir ki zot ki pou gagne pli gro part gato la?

Bon, laisse mo donne zot mo programme de 12 zours a Divali. Lepep Kouyon pou fete zis le 14 Novam, mai moi, PiPi, mo koumans celebrer 12 zours avan et ena soucerres ki pou invite moi celebrer meme 12 zours aprer le 14 Novam! Ban patriotes sa! Zot gagne bon kan zot met ene rido lor mo zepol parski zot koner ki sa fer moi penser ki mo bien important...

Ala extended program pou Divali pou PiPi. Dan 3 mois, mo donne zot mo extended programme pou fete Eid/ Ramadan ki pou aller pou plis ki ene moi, extended programme pou Ougadi, Noel, etc... Et pa blier mo marathon en tan record depi Vacoas a Grand Bassin pou Maha Shivratri pou prouver kouma mo ene "jeune et dynamique" Patriote Pravin....

1/ Le 6 Novam, 1er meeting politik kot Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation. 3 ans mo pa in al laba, et mo remercier Bon Dier ki ene bon soucerre in vine leader sa grup la aster. Garanti pou gagne ene bon rido lor mo zepol ar zot sa...

Mo la tete p mari fermal dernierman avek tou sa kozer LANGUSsorma la, alor mo pou koz lor ban la tete brulee! Mo in remarker ki kan mo akiz lezot de seki mo meme mo bien koupab, mo la tete arete brilee et mo senti moi soulazer...

2/ Lendimin, mo pou al dan ene fete ban Telegu kot mo pou repete meme zafer ki mo ti dire hier, parski ena tro boukou la tete kokom dan sa pays la, alor mo bizin zouer meme disk ar zot pou zot ressi konpran...

3/ Mo pa kapav blier Hindu House, parski zot in bien soutire, sorry support moi. Enfin, li apel Hindu House, mai gran mazorite malbars pa al la ba, parski zis soucerre ki gagne permi pou rantrer la ba...

4/ Aprer, mo ena societe Vaish, Tamil, Ravived, Marathis, Babooji/Maraz, etc etc kot mo bizin al pran mo rido, et koz ene 2 paroles ki mo in deza dire, mai ki fer moi gagne bon kan mo repete zot. Sa in p parey kouma kan nou gagne bon kan fer malice, nou krier " Yes! Yes! Yes! Oui! Oui! Oui! To meme pli bon!", parski dire ene sinp Yes ou ene sel Oui paret ingrat, non?

5/ Kom Patriote Pravind, mo bizin fer sire ki dan sak diskour mo koz unite, et kouma bizin enpesse ban tete brulees diviz nou! Si bizin bez koute sabres pou gane unite, moi kom Patriote Pravind mo pou fer li! Servandersing la pou bousse so lizier, li!

6/ Meme mo pa tro konne la relizion Hindou, mo bizin mentionne le bien et le mal pou montrer ki mo koner ki Divali, c pa zis renpli la guele ar gro gulab jamun sa. Oui, le bien, i.e. c moi, Pauvre Patriote Petit Pravind kont le mal, sa monstre Navin Ramgoolam ki mo pa siporte ditou parski li in baisse pli boukou kilot ki moi!

7/ Bien sure, evidaman, mo bizin mentioner kouma moi, multi milliarder Patriote Pravin, mo in bien inspirer par humilite du Bon Dieu Ram. Mo bizin dire kouma Ram pa ti ena anbition personel, et pouvoir zamai ti monte lor so la tete...parey kouma moi.

8/ Mo pou fer zot rapel seki mo ti dire lanne derniere ki " mo ene jeune papa pou la population mauricienne"....meme si en 2021, mo p tousse mo pension viellesse! Alor, kan zot apel mari zot mama "Papa", rapel bien ki zot p pense moi kom zot papa! Pa pou narien zot apel moi "Universal seed"....

9/ En 2018, mo ti dire zot pou extended Divali ki pa moi ki ti fer deporte ene Morisien depi Dubai! Truver? Mo pa koz menti, moi! Morisien Kouyon la so lizier in ouver, et li mari kontan boir Sherry aster et plisse ene 2 pom de terres dan la cuisine aster...

Alor, mes chers compatriotes. Divali kapav le 14 Novam, mai moi kom zot Premier Ministre, mo pena narien a fer apart ki tester ban rido lor mo zepol pou le moi Novam entier. 

Sa ki apel vrai patriotisme! Kumsa ki pays pou fer progres!

Zis ban zalou, ban anti patriotes, ban la tete brulee, ban ki koz menti lor moi, ki pou sikane moi et dimane moi kommien la fenetres mo bizin ena dan mo sato pou mo bizin sa kantite rido la! 

Lundi 9 Novembre 2020

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H