Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] The bullying, heartless, thieving bastards at Air Mauritius


Rédigé par Paul Lismore le Mardi 11 Juillet 2023[Paul Lismore] The bullying, heartless, thieving bastards at Air Mauritius
Kommien letan enkor ban vauriens pou fer dominer et en meme tan kokin nou larzan par milliards? Zot in vand nou avions pou Rs 5 roupies et p assete nouvo avions ki pou koute par milliards. Zot in met tou kalite vauriens avek long la lang partou dan Air Mauritius, et zot sel lanbition, c kokin kommien kapav! 

Hier, dan Privy Council, ene gouverneman extra hypokrite p koz "freedom of expression", kouma c ene droit ki dan nou constitution, et ki bizin respekte. Hier tanto, Air Mauritius met Presidente syndika Cabin Crew deor! Kifer? Akoz li in servi so droit de freedom of expression et dire lor radio ban magouilles, ban inconpetance, ban fraudes ki p passer dan Air Mauritius! Ki kalite hypokrizi sa? Alor, si ti cretin ou ene so ban zombies dire zot, "Good Morning", pa nek aksepte sa! Dimane ban hypokrites la en ki facon morning la pou good kan ban voleurs in fini pran pays la pou zot!

Yogita Baboo in perdi so place dan ene conpagni roule par an ex air hostess, Ken Arianus, ki ena so ti groupe zourlanus soucerres pou fer li koir ki li ene bon dimoune. Check Board Air Mauritius et dimane zot si sa pa sorti direk depi la kwizine ou non...So President apel Marday Venketasamy, et sa meme dire zot ki kalite Marday, sorry mardaye pou ena laba. Lot mam Board, also known as pom damour pourri parski li dan tou la sauce, c tonton ti cretin ki apel Nayen Kumar Ballah (GOSK, siouplai...).

Sa "patriote" la in nomme dan plis Boards ki li sanz so lamoresse dan 1 semaine. Kot passer truv li, et avek tou kalite la paye ki fer dimoune vreman koir ki li pa pou kreve si pa bouille ene billet Gaetan et fer li boir sa. Ena ene Jitendra Bissessur, mai mo koir pa ki li fami ar Akil Bissessur, sinon ministre lagrikiltire Rashid Jagai, ti pou fini plante ene gro pied gandia dan so tonkin,...Kom touzour, ena ene Currimjee, ene ban chefs principal dan la kwizinne....Et pa blier Ammanah Ragavoodoo, avoue du ti cretin, et vrai pom damour gatee de la kwizinne ki dan plis boards ki kantite merveilles ki Judas Rakesh Gooljaury in vande dan so la vi mizerab la...Possib Raga so voodoo fer ti cretin boir sa dilo dire oui la pli facilman...

Tou sa ban macros la in decide pou met ene fam deor depi so travay dan Air Mauritius...Dan ene communique ki in ekrir par ene sixieme fail ki koir ki punctuation, c ene zafer zoure sa, zot donne ban rezon bien bankal kifer in met Yogita Baboo deor...

2 kiksoz pou arive dan sa pays renpli ar hypokrites et soucerres: 1/ Ban socio tchurels malbar pou res trankil kom touzour et pou adopte reponse favori de ti cretin et du Cootha des Casernes: " Ein! Mo pa au courant de sa ditou, moi!". Parey kouma zot in fer kan le Special Shit Team ti arete les Bissessur pou narien. 2/ Ban orgs feminins/feministes, Wimmin's power sipaki ggtri pou res trankil et pa pou dire narien. Zot kontan fer zot conferences ki zis zot lisiens guetter et dire, " Asser rabasser do! Kot mo manze! Woof Woof!". Mai koz lor Lady Macbeth et guet ban fam soucerres la kouma fer tapaz...

Mo esperer ki ene group avocats pou pran case Yogita Baboo pro bono et bour Air Mauritius et so Ken Arianus, so fake Hajee, so Mardaye, so Raga et so Voodoo, etc dan la cour asap. Et mo esperer ki ban syndikalis fer sa vine ene zafer international et fer Biro International Travay etc guet sa ggtri la et kraz le boja.

Mo disan bouy kan mo truv ban zafer kumsa! Mo disan pli bouy enkor kan ban ggt online koz "Karma" sipaki ggtri, koumadire sa pou fer Yogita Baboo re gagne so travay...Et ena kontinier zouer meme refrain, " Bon Dier truv tou! Bon Dier pa pou exkize!". B kifer li pa fer ene ferfoute alor, si sa vrai? Grrrr!

Mardi 11 Juillet 2023

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H