Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] THE VILE STENCH OF LIES AND HYPOCRISY....


Rédigé par Paul Lismore le Dimanche 28 Février 2021Ki sa ban politiciens la pa pou dire pou enpesse zot la guele senti pi? Kan dimounes rode tro deklar saints, lerla ki truv sa ti demon derier zot la tete la....

Ramgoolam in perdi 2 elections, et alor li nepli ena meme droit ki ninporte ki Morisien pou poz candida et sey vine Premier Ministre? Ki zot koir, elections la ene banker sa, nek pozer et garanti eli? Eoula! Mo pa gagne konpran sa ban gro la guele ki deklar demokrate, mai ki en meme tan p dire ene Morisien ki li nepli ena droit poz candida et pran par dan lexercise pli important dan ene demokrasi: Voter/pran par dan elections. Ki kalite toupee sa?

Mo koner ena boukou zombies ki reve Ramgoolam asoir lizour, et mo bizin dire zot ki Brown Sequard ena bien bon medicaman pou gueri sa obsession ki p pran control zot la vi. Mai kan meme! Nou en 2021, et zot p enkor koz cotomili? Si boug la in tap so djembe ene-2 foi, ki problem zot ena ar sa? Si li kontan nacho ene ti sega, zot fesse fermal? Zot prefer ki li marse marser parey kouma lezot politiciens avek kouma dire ene baba canne dan zot fesse, sitan zot gran nwar? 

Kan zot p koz cotomili, lot koter Lady Macbeth et so ban batars p kokin tou, p detruir tou, in fini akapar tou nou ban institutions! Et zot p enkor zap "cotomili", sipaki ggtri? Eoula! Dan tou gouvernman, including gouvernman Berenger, ti ena kokin, ti ena voleurs! Mai kan ban la ti p kokin 2-3 pom damour, Lady Macbeth et so ban gangsters p kokin karo la entier!

Kan Rs 19 milliards depi nou poches in zeter lor cameras ki pa fonktioner, kan Rs 5-6 milliards in zeter lor ene stade football kot pa kapav zouer football, kan coronavirus in fer ban voleurs sorti depi zot trou et vine kokin en piblik par milliards, kan zot touy zot prop azan parski li ti pou al montrer ki kalite voleurs zot eter etc....Zot p enkor koz cotomili? Pa in ler pou zot sey rekonpoz lexamen sixieme, ban idiots?

Berenger, Duval, ek Bhadain in donne rezon principal kifer Ramgoolam pa kapav poz candida kom premier ministre: li in perdi 2 elections. Zot in tiek histoire elektoral sa 3 la? 

Pou ban ki zot la tete in p feb mai ki kontan rabasser ene la zournee lor FB, mo in fer ene meme pou zot, parski sel langaz ki zot konpran.....

By the way, mo pa ene fan oken politicien Morisien. Dan mo disan pena sa ggtri ki pou dire " Ramgoolam mari!", "Berenger mari!", " Jugnauth mari!", " sipaki lksm mari!". Dan mo cafe, pena triaz! Mo bien merde ar kisan la envi vine Premier Ministre! Mai mo mari amerdee kan ban gopias p rode dikter nou kisan la kapav ou pa kapav vine PM. Samjhe?

Dimanche 28 Février 2021

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H