Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] THE SECRET DIARY OF PRAVIND, AGED 13 3/4


Rédigé par Paul Lismore le Vendredi 14 Août 2020" So What?"

Si mo envi nomme tou ban cousins/cousines pagla pagli pou pran sarz tou nou institutions, so what? Si mo fer Lepep Kouyon donne sa ban pagla/pagli la boukou la paye et privilez, so what?

Si mo azir kouma dire MBC pou mari morma sa, et ban pitins sirtou zom dan MBC pou zouer ar zot ti zoutil kan zot pense moi, so what? Si mo laisse ene zoave kouma Anooj pran sarz MBC ki zot paye avek zot kass, et li donne mari ogmentation la paye et privilez a ban pitins zom dan MBC, so what? 

Si mo nomme ene Marionette kom kommisser de police et mo renplace li par ene poupette, so what? Zot la pou obeir moi! Kan mo dire zot kk, si zot fer li san tire kalson, so what?

Si mo nomme ene accuntant ki kontan apel moi "Boss" kom administrator Air Mauritius, et si li p pran plis letan pou kraz Air Mauritius ki li ti pran pou kraz BAI/Bramer, so what? Ene "Hajee" ki kontan so whisky, sa! Si mo nomme ene lot accuntant inkapab pran sarz zot la bank national, so what? Tou p al bankroute dan sa pays la, b kifer Bank of Mauritius oussi pa al lor meme simin? Si mo nomme tou kalite zoaves pran sarz tou nou institutions et larzan disparet par milliards, so what? Zot pa zouer lotri, zot? Laisse ban la oussi tap zot jackpot, evidaman!

Si 2 bon dimounes dan UK depense Rs 20 millions pou sa zoli la terre derrier mo sato dan Angus Road et met sa lor noms mo 2 tifi mineur, so what? Zot zalou? 

Si la cuisine ki roule nou pays, zot koner ki kalite zefor Lady Macbeth pran pou plisse sa ban gro kokom la? 

Si tractopelle ti ena nom SR lor li et nou Forensics p pran plis ki 1 an pou fer ene test ki pran zis 10 minutes normalman, so what?

Si 3 ans aprer larrestation de Navind Kistnah lor sa saizi record de heroine la, narien pa p ariver, so what? Mo pou kasse le reins mafia la drog, mo dire zot! Si kan Kistnah dan prison Mozambik, c pa la police ki al interoz li mai mo ban jasoos, so what? Nou dan ene etat de droit, nou!

Si elections ti frauder et san foi la mo in defonce la porte en place ki pass par linposte, so what?

Si la cour supreme p pran so letan pou ekut petitions electoral, so what? Tou nou institutions bien independan, et nou ban ziz ban meilleur ziz dan le monde entier!

Si mo ena ban zombies ki assiz derier moi dan parlman, et zot gagne bon kan zot dire " The Honourable Prime Minister Pravin KUMAR Jugnauth", zot problem sa? Ban experts soucerres bizin konne souce, non?
Si zot kontan tap la tab, so what? Zot p aprane kouma zouer tabla, non? Evidaman.

Si mo in enpesse L'Express et Top FM vine poz moi questions, so what? Moi mo bien kontan 'questions' MBC, Wazaa bunch of idiots, Insane news, le defi! 

Si pou ninporte ki exkiz bankal, mo kontan poursuiv dimounes pou boukou pitaye, so what? Kouma zot koner, mo ene patriote ki mari kontan pitaye...Bien Sure..

Si dimoune dire maree noire p vini et mo p konsilter mo ban treters experts, so what? Si experts dire kass poz, pa fer narien, b ki mo pou fer? Bien sure, narien!

Si BBC poz ban questions bien kk, et par aksidan MT so cuiv tro chauffer et transmission koupe, so what?

Si BBC koz ar Ramgoolam, et Anooj gagne problem "Teknik" ar sa, so what? Mo ti toutou sa! Evidaman.
Si lekonomi pays dan mari bez mai lekonomi pou moi, mo fami, mo ti larmee parasites extra bon, so what? Kouma morpa ti dire, kan bato koule, capitaine bourrer en premier, non?

 Si toussala p ariver, zot koner kisan la so faute sa! Pa moi sa, Navin Ramgoolam sa! Si bien tigit dimounes et sirtou ban trolls depi MT ki koir sa insanite la, so what?

[Paul Lismore] THE SECRET DIARY OF PRAVIND, AGED 13 3/4

Vendredi 14 Août 2020

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H