Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] THE BASTARD SON OF INSANE NEWS IS HERE NOW, UNDER THE CONTROL OF OUR CHEF ZOUGADER AND HIS LITTLE MERCENARY OIKS...


Rédigé par Paul Lismore le Vendredi 6 Septembre 2019Vreman ena bez dan sa ggt pays la! Ki sa ban Jugs la pa pou fer pou kontinier res o pouvoir et kontinier boir nou disan? Zot in fini akapar tou nou institutions, depi so la police, so service civil, so Electoral Supervisory Commission, so para statals, so ban commission denket en fesse par ban ziz ki bon zis pou servi ti puri dan mariaz ti cretin, en bref tou nou institutions ki soi dizan nou bizin respekter in fini pourri par ban voleurs, ban parasites, ban inconpetan san oken moralite.

Zot in place ban veritab demons en tete sa ban institutions la, ban demons esclaves et intelektuelman tre limitee ki zot sel lanbition c pou vine plisseur pom de terre preferree de Lady Macbeth et so la cuisine poison la...

Aster, aprer in asseter boukou zourlanus mercenaires et ene la presse ki 90% pran lordre depi ban super super riches ki control preske tou, zot in gagne lezot mercenaires zourlanus pou bez nou ar fake news. Zot pou larg 2 'zournals' la...Si zot pa koir moi, nek check sa:

Boug ki p finance tou les 2 zournal, c pli gran parasite dan sa pays ki so sens du moralite vine depi ene sel la source: exploite gourmandise et stupidite ban dimoune pou fer zot vine zougadere, depense tou zot kass ki zot ena pou zouer lor le course en fesse ki in fini triker depi la semaine derniere, negliz zot fami, van tou zot assets pou ressi satisfer zot addiction zougadere, vine soular/droguer akoz paissa pou fami in rant dan trou fesse Lee Shim, et zot la vi in degringoler.

Lee Shim p donne 60 bus gratis pou transporte dimoune al guet le Pape...Kouma ene dimoune dire moi hier, " Le parrain de la mafia des jeux en ligne qui fait du "social" !" Kouma zot le ki mo pa zourer kan mo truv ban hypocrites parey? La oussi, ena so soucerres ki pou vine defane li et dire ki 'li p kreer lenploi, ene bon dimoune sa, li pa p force personne pou zouer, bla bla bla"...seki montrer kouma dimoune bien kouyon et pa konne narien dan the factors which turn ordinary people into gambling addicts.

Pou fer sire ki dimoune asseter so chiffon toilette, li in met prix la a Rs 5.00 selman, 1/ pou fer dimoune 'save money' et pa asseter zournal ki pli cher 2/ so target audience pou fer propagande ban Jugs vine pli gran.

Mai zarm ki so ban redakters en fesse pou servi plis, c zouer lor weaknesses la popilation: Alor, pou ena gran reportaz dan sak issue lor zafer sports, sirtou football kot mauriciens kapav kontinier diskiter kisan la ki mari, entre Liverpool et Man U... Et especialman lor les courses!!! Parski la dan ki ena bel pitaye! Alor, pou ena piblicite extra fort lor boukou paz lor kouma zordi, c zour ou gran fortune si ou donne Missier Li Shim la moitie ou la paye, par exanp....

Et pou ena boukou news lor ban zafer bien bien inportan: ki actrice Bollywood p dormi avek sipaki ggt akter....Sa ki pou fer nou pays avancer kan nou koner ki kouler kilot tel actrice in meter, non?

En paz 1, pou ena la gloire de ban Jugs, kouma pays p progresser, kouma MSM ena ene plan pou nou pays, Kouma zot travay 24/24, Kouma PJ 'jeune' (malgre so 58 ans...). Dan 1er premier paz premier issue of Zougadere News, sorry nom sa kouyonade la apel "Mazavarou", ena gran foto Ayatollah Mouftah avek ene Sheikh Saudi Arabia, et lor lot paz ban tittle tattle lor politiciens ki pa vo ene ferfoute. Mai check le res mazavarou la: renpli ar adverts pou Li Shim et kouma zot pou ban bien bon Mauriciens si zot rode zot fortune ar so bookmakers et donne li tou zot larzan...

Mo apel li Zougadere News, ban patriotes la apel li " Mazavaroo"....oui, parske trou fesse pou briler si zot re vote sa ban voleurs et voyous la o pouvoir enkor.

Mo ti dire zot 2 nouvo fey souy fesse ki Li Shim p avoye nou, non? 2eme la apel "Zordi", et mo koir pou ene sinp rezon ki li apel 'Zordi'. Zot p envi servi nou pays , alor lepep pa pou bizin asseter Sanatogen pou rapel ki zour zordi...Mai pou ena mari lamerdeman si zot lire Zordi hier ou dimin, sa pou confuse boukou lepep kouyon....

Zordi so redakter en fesse pou Vel Moonien, ki ti hier le Defi, 6 hrs tanto L'Express, avan coq sante li IoN, et aster li zordi zordi. Zot koir zis politiciens ki transfiz?

Possib Vel pou dire nou ki in ariv lenket ob 813/18 lor 'publishing false news' sipaki et eski vrai ki sa in bloker parski Vel bien kontan fer travelling arrangements pou Italy?

Mo pou met 1er paz Zougadere News dan premier comment to give you a flavour of what to expect...Arr nou non! Ban Jugs ki mari! Tou pou nou!!!Seki pa dakor, nou fer Marionette ferm zot! Sa ki apel demokrasi!

Vendredi 6 Septembre 2019

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H