Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Speech Premier ministre a Cop 26 en Novam 21


Rédigé par Paul Lismore le Mercredi 29 Septembre 2021(to be translated into English by one of the many latet kokom nominees du gouvernman...)

Ladies and gentlemen,
Michael Jackson ti dire, "We are ze world, we are ze children, so let's start giving!" Moi, kom premier ministre de Moriste, et ki pou res Premier ministre tan ki komisser elektoral, Kommission elektoral ki rann moi Services, Komisser de police, Attorney/Solicitor General, boukou ziz, le chuttur ka mou en sarz ICAC, tou institutions pou res dan mo la main! Ala seki mo ena pou dire zot:

"So, let's start giving?". Eoula! Depi mo dan politik mo p donner meme! Mo in donne mo ser et bofrer Rs 144 millions pou ene batiman ki vo la moitie sa, kouma dire midpoint valeur Medpoint. Mo in bez tou dibien Dawood Rawat et DONNE sa a mo ban soucerres et patriots pou dipin diberre. Mo in donne Sherry Darling Mauritius Telecom et li in konne partaz tou sa milliards profits la kom piblicite a ban patriots kouma proprietor Waazacunt, Insane News, MorpIoN News, et sa larmee zourlanus mercenaires avek la guele tonkin la...

En meme tan, li in ressi ranz ene gran sato pou li, parski pa kapav res dan NHDC tou le tan, non? Et li bien bizin ene gran swimming pool pou li meme pou kumsa li aret vine donne lessons dan mo swimming pool....Pli bon ki sa, mo donne li Rs 19 milliars ou larzan et mo dire li al fer MT asseter in p cameras 5 sous pou ki zot pa tire foto bien ou pa tire foto ditou, sirtou kan ban patriotes p marse marse avek Pethidine, kouto, zalimet, sabres plastik, etc...

Mo in donne ministre lamoresse zoranz plis ki Rs 5 milliards pou ranz ene stade de luxe pou zot. Aster, cresson de luxe p pousser lor sa. Li bon, li pa bon? Plante gazon et gagne cresson, ki pli bon Green policy ki sa? Ban la dire moi ki sa ministre la sitan kouyon ki li in met tatoo mo la guele lor so la zou fesse, ki vreman preuve ki lepep entier bien kontan moi, non?

Mo in donne ban patriotes boukou millions, la o ene milliard pou asseter tou kalite zafer pou Covid. Guet kouma mo conserve lenerzi: en place tou kalite meetings, mo nek dire "High Powered Committee" et ene sel kou tou decision pran ene sel kou pou kouma pou depense larzan Lepep kouma ban vrai patriotes:  Evidaman, et bien sure, c moi ki preside le High Powered Committee, parski pena personne pli powerful ki moi...parfoi, mo sire Bon Dier meme pran moi kom ene lexanp lor kouma bizin montrer zenerozite dan la vi, sirtou enver ban patriotes.

Avan mo termine, laisse mo dire sa ban hypocrites Anglais et Americains ki in kokin Chagos: Zis moi ki en droit donne territoire Morisien a ninporte ki etranze! Mo in donne Agalaga a Bharat Mata, parski moi, mo proprieter lil Moriste! Zis moi ki kapav donne! 

Le monde bizin pran Moriste kom ene exanp de respect pou lenvironman! Guet kouma nou koup ban pieds centenaires avek boukou tendresse, bien gramatin avan dimoune leve pou nou pa deranz zot. Guet kouma nou p met beton partou dan Moriste, parski couleur vert la amerdan kan pa truv ene zoli beton lor li, non? Guet kommien loto, camions, bus lor simin avek sa zoli la fimee noir la, ki ban la dire moi bien bon pou nou poumons sa ....

Tou dimoune envi ene canpman pied dan lo, zot dire. Moi, kom premier ministre, mo pou fer sa vine realite biento, kan la mer pou monte et balier zoli canpman et zot miray ki enpesse dimoune meme marse la ba! Kan la mer in rant 100 metres dan nou la terre, tou dimoune ki res loin depi la mer pou truv zot lakaz ene sel kou pied dan lo!

Ena p dire ki en place al Flic en flac pou asseter poisson lerla, ou pou kapav diboute dan Bambou et fer ou la peche la mer depi la ba meme...
Si zot vreman envi koner kouma mo serier lor lenvironman, guet kisan la ki mo in mete kom ministre: Ramano. Dire moi ene kou, zot konne oken ministre lenvironman dan le monde ki ena pli gro nene ki li? Sa v dire, ki li konne respire bon l'air, li kontan oxygen, et li konne senti kot pitaye la ete....
Mo ena sel messaz dan COP 26: Le monde bizin pran Moriste kom lexanp kot nou fer tou pou kass fesse lenviroman, sorry kot nou fer tou pou fer lenvironman vine pli bon....

Mercredi 29 Septembre 2021

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H