Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Si ou kousinn Sarojini Jugnauth, sa v dire ki ou ena tou qualifications pou vine Ombudsperson pou zenfans...


Rédigé par Paul Lismore le Mardi 6 Octobre 2020Vreman ena bez dan sa ggt pays la! In pran li 5 ans pou dekouver ki " ress dan enn squatter-camp, li danzere pou enn zanfan. So ledikasion, so lwazir, so relasion ek so paran, li danzere..." Si donne li ene map le monde, zot koir sa 'ombudsperson' la pou ressi truv Lamerik lor sa?

5 ans pou sa fam la vine dire nou seki tou dimounes deza koner? Ki ct ene acte criminel et inhumain de Steve Obeedoobeedoo pou met ti baba, ti zenfans, fam deor pou zot al res dan tents dan sa liver la, kan li meme li in pran State Lands dan 2-3 places, pou sirtou so zoli canpman dan bor la mer kot li plak so fesse et develop so arrogance plis ki li deza eter? 

Et lor sa, madam gro les dents ena toupe dire ki " Si sa kontinie, madam Chooramun (de la Child Development Unit) pou oblize tir bann zanfan.  Nou pou bizin ansam trouv solision», a-t-elle déclaré.

Eoula! Sa meme solition la? Ene problem pena lakaz vine ene problem tire zenfans depi zot parents parski zot p souffer? Kifer solition la pa, " Nou bizin ranz ban lakaz ossi vite ki possib"? Kifer so gro les dents pa laisse sa fraz la sorti: "Kifer nou p donne Liverpool Rs 400 millions kan sa ti bien kapav ranz o moin 300 ti lakaz?" So gro les dents trenbler akoz Steve Obeedoobeedoo ti la ba kan li p dire nou ki si manz tro boukou piman, trou fesse pou briler kan al 29?

Ala ban lezot gran revelations ki nou kapav expect depi sa Ombudsperson la biento:

1/ Kan manz leksi, pa manz so la grain, sinon ban fam zot ti bouton pou vine sa gro la grain leksi ki frere Lady Macbeth dire li kapav fer zot gagner...
2/ Kan ena gro niaz noir, ena ene gran sans ki la pli pou tonber.
3/ Kan la pli tonber, bizin sarier ene parapli, sinon pou tranper...
4/ Kan ene politicien dire ki li envi servi nou pays, koner en place ki li p dire li envi servi li meme.
5/ Kan ene nomine politik, i.e. ene soucerre, dire ki li remercier PM pou so nomination, li p vreman dire ki ene sans ki ene bobok kouma li konner kouma pou soucer...
6/ Kan ena ene audit ninporte ki departman gouvernman, koner ki pou ena vol/perte en gran kantite et ki lanne prochaine pou ena meme zafer...
7/ Kan ene zourlanus koz deontolozi, met dan la tete ki vreman ene expert dan gogotolozi sa...
8/ Kan la cour in truv ene akizer koupab et li dire " Mo dimane exkiz la cour", so zavoka in dire li dire sa pou ki mazistra la so ego gonfler plis ki li deza eter...
9/ Kan ene LKSM dire " To koner kisan la moi?", pran pitie, telefone Brown Sequard et dire zot vini vite parski ene dimoune pa koner kisan la li eter et p dimane nou....
10/ Kan gratte fesse ene la zournee et sorti ene rapport dan 5 ans, koner ki pou ena zis ban betiz ladan. 
Parey kouma rapport tou sa ban 'commissions denket" ki exister zis pou ziz et so assesseurs fer pitaye....et rapor la pou al nourri cancrelas dan ene tiroir dan PMO...

Mardi 6 Octobre 2020

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H