Menu

Paul Lismore

[Paul Lismore] Semaine à la Mauricienne


Rédigé par Paul Lismore le Vendredi 26 Février 2021Lundi. Nou tou koner ki Lundi, c Lundi cordonnier, kot par mazik, "lekor in rayer", "pa p senti tro bien", "mo in gagne ene ti tousser", " mo vant pa bon, alor mo pa envi ki zot akiz moi ki moi ki in block toilettes travay", " mo la tete p fermal parski hier ban la ti dire moi dilo sa kan zot in donne moi ene gro verre rhum...", etc. 

Lundi aster in vine Lundi Yogida, kot al kass poz dan Port Louis pou 4 zours et boir boukou di te et manz baja chaud chaud avek Jangi, et aprer re gagne la voi pou koz plis menti enkor...

Mardi, c Mardi air hostess, kot lotesse de lair ene sel kou gagne "anxiety and stress" kan trou fesse p dessirer avek questions ki montrer kouma li ene mentez et chorni. 5 zours conze siouplai! Aster, kan rant dan avion, et ninporte ki air hostess dire zot, "avion la korek sa, ene bon pilote zordi", checker par la fenetre si zot pa in fini rant dan la mer et poisson p fer kis kiss ar zot la fenetre...

Mercredi MBC fausse martyre...Kot ene bande voyous ki in akapar nou MBC gagne zoli cou pied dan fesse ar Roshi Bhadain, et ban zom pitins et ene gro tifi MBC plaigner kouma ti lisien ki MSAW in pran pou 'soigne' li....Alor, mes chers compatriotes, kan zot envi deklar martyre et soi dizan tro blesser malgre ki zot vreman ban LKZMM, pran mercredi off et blame ninporte kisan la, ok?

Jeudi fausse vantar, zour kot malgre tigit dimoune conparer a avan kontan moi, moi ki pou decider kouma to pou roule to lakaz et ki dimoune dan to lakaz bizin fer! Parski moi, Berenger, apart ki mo deklar araze meme kantite foi ki mo al kk par zour, moi ki konne tou! Ekut moi, ban fatras! Moi ki zot mari depi 52 ans, mai mo pa dinozor moi! Moi ek mo nouvo bon kamarade Zaza, ki mo in pran pou ene bobok depi ki mo konne li. Et sa lot boug la, ki depi 2014 mo p dire zot ki ene fou sa! Mo pli bon 2 kamarades dan le monde sa aster! 

Alor, mes chers compatriotes, meme kan poches vide, dan Jeudi deklar vantar, ok?

Vendredi, zour pou rode exkiz pou lot semaine: Par exanp:
1/ Si gro pikire dan gro tonkin Poonyth pa travay et li enkor tonb san konessans on command, eski 2-3 kalottes pou fer li vine la cour et koz la verite?

2/ Si stress ek anxiety enkor la aprer 5 zours 'repo', eski lotesse de lair pou koumans reponne questions dan la cour parey kouma staff avion montrer nou ki bizin fer si avion pou krazer? Par exanp, kan zavoka dimane li, eski ou enkor zouer "Doctor and patient" avek fausse Yogi ki ou ti p zouer kan zot ti zenfan?, eski li pou montrer ar la main gauche avan et aprer ar la main droite? Tenperatire la monter lerla?

3/ Si Bonomally enkor depressed malgre ki li bouy et boir fey Apana ki Appanah donne li (ensam avek boukou millions nou pitaye...), eski so depression pou donne li amnezi? Eski li pou fer ene Harry Tirvengadum et deklar ki 14 in vine 28 et li pa rapel narien? Eski li pou rapel kot sa Rs 400 millions ki li et Appanah in pran ar nou eter? 

Semaine a la Mauricienne: kot tou les zours ena ready made excuses pou kouver tou eventualites....
Mai ena in vine expert dan semaine la entier! Poonyth sitan tonb tonber ki vreman li in tonber et aster bizin amene lopital pou check so la tete. Et lotesse de lair p tro gagne air sickness, alor Lundi a Vendredi in vine zours stress et anxiety. Mai fausse Yogi nepli ministre, alor li kapav deklar dokter ar li et check so patient ninporte kan bizin aster...

Vendredi 26 Février 2021

Nouveau commentaire :

Règles communautaires

Nous rappelons qu’aucun commentaire profane, raciste, sexiste, homophobe, obscène, relatif à l’intolérance religieuse, à la haine ou comportant des propos incendiaires ne sera toléré. Le droit à la liberté d’expression est important, mais il doit être exercé dans les limites légales de la discussion. Tout commentaire qui ne respecte pas ces critères sera supprimé sans préavis.


LES PLUS LUS EN 24H